Kan man tænke grønt når hele verden er farvet rød?

Spørgsmålet i overskriften er det centrale spørgsmål for dansk luftfart. Ja det kan og vil vi. Herom senere. Først er det nødvendigt at tegne det billede, som luftfarten og rejsebranchen er midt i. Hvem husker ikke billedet af SAS-fly parkeret i en endeløs række i Københavns Lufthavn i foråret 2020.  De parkerede fly blev billedet på en verden, der var gået i stå.

Scenen sat

Torsdag den 8. april præsenterede regeringen sit længe ventede transportudspil. Det skete på et pressemøde udendørs i Kalundborg og i et typisk dansk aprilvejr. Koldt, blæsende og sol fra en delvis skyfri himmel. Her stod tre ministre med finansminister Nicolai Wammen i spidsen. De to andre er indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad og transportminister Benny Engelbrecht.

Grønnere, billigere og mere effektiv kollektiv transport

Selv om pandemien har taget toppen af trafikken rundt om i Danmark, så står vi over for en situation, hvor presset på vores infrastruktur vil stige. Flere kommer til at sidde i kø  på vejene især i og omkring de største byer. Store dele af motorvejsnettet er allerede kritisk belastet og det såkaldte ”Store H” som er rygraden i transportsystemet på tværs af Danmark.

Infrastrukturaftalen skal anvise vejen til mobilitet i verdensklasse og grøn omstilling

Der er et akut behov for at mindske trængslen, investere langsigtet til glæde for mobiliteten i Danmark og lægge fundamentet for en grøn omstilling af transportsektoren. Derfor er det helt afgørende, at de kommende infrastrukturforhandlinger prioriterer investeringer i vejene, så vi skaber mobilitet i verdensklasse og lægger fundamentet for alle dele af transportbranchens grønne omstilling.

Forsvaret kan vise vejen mod grøn og intelligent mobilitet

Grøn og intelligent mobilitet er sat på dagsorden på tværs af sektorer og brancher i Danmark. For at Danmark forbliver et foregangsland for den grøn omstilling er integration af klimavenlige transportformer- og løsninger i alle dele af samfundet nødvendige. Det gælder også for forsvaret. 

En mere grøn retning

Det er en af syv pejlemærker i regeringens udspil til infrastrukturplan 2035. Regeringen kalder selv sit udspil for klimaneutral, da dens oplæg ikke samlet set forventes at øge transportens udledning af C02. Udover centrale indsatser som at styrke den kollektive transport og cykling og derigennem at aflaste biltrafikken, bygger regeringens forslag primært på to andre elementer. 

Veje til Vækst og Velstand

Der er taget hul på den længe ventede politiske forhandlinger om den danske infrastruktur. De er helt centrale for at sikre et stærkt dansk erhvervsliv i fremtiden. Det er helt afgørende, at det danske vejnet får en massiv overhaling og det er det helt central for Dansk Erhverv, som de også fremgår af vores infrastrukturudspil ”Veje til vækst og velstand”.

2020 – et unormalt år, og så alligevel…

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at godsmængderne, som gik via de større danske havne i 2020 var 81,2 millioner tons og dermed faldt med ca. 2 procent i forhold til 2019. Samlet set var der altså ikke de store udsving. Men det var det på de enkelte godstyper.

Nyt PtX anlæg snart klar til brint og metanol-produktion

Elektrolyse er teknologisk moden til markedsudrulning, men har endnu ikke været demonstreret i stor skala. I GreenLab Skive er man dog allerede nået langt i processen, og energiparken vil inden længe være klar med produktion af metanol og brint med et af de første danske fuldskala elektrolyse-anlæg i Danmark.

Corona accelererer omsætningen via E-commerce og synliggør industriens enorme, uforløste potentiale

I denne tid, hvor corona fører ændrede forbrugsmønstre med sig, står det mere klart end nogensinde, hvilke virksomheder, der har mindset, lederskab og supply chain til at imødekomme de handlendes ændrede behov, og hvilke virksomheder, der fortsat tænker i ejerskab frem for partnerskab og derfor er på direkte kurs mod at måtte dreje nøglen om, hvis de ikke får sadlet om og giver forbrugerne det, de vil have.

Webinar: Kom i gang med IoT og flådestyring

Bygninger, veje og jernbaner giver anledning til godt en tredjedel af CO2-udledningen i Danmark. Skal den udvikling vendes, er vejen en gennemgribende digitalisering - og dermed et overblik over CO2-udledning og mulighed for brug af data i hele byggeriets levetid, mener to af den bæredygtige omstillings bannerførere.

10 danske opskrifter på grøn transport

Klimakrise, forståelsespapir, mål for bæredygtighed, CO2-reduktion, social-dumping, klimapartnerskaber. Den politiske dagsorden er fyldt med ønsker om handling for grøn omstilling. Og det haster. Det vidner Danmarks ambitiøse mål om at gå forrest og nedbringe sit udslip af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent før 2030.

Fremtidens mobilitet er fortsat grøn

Coronakrisen med al dens dybt alvorlige konsekvenser for borgere, erhvervsliv og samfund har sat og vil sætte spor i vores økonomi og handlemuligheder. Når det er sagt, så ændrer det ikke ved, at klimaet er fortsat er en af de største udfordringer, verden står over for.

De danske havne satser på grønnere forretning: Havvind

Den grønne omstilling ruller også igennem den danske havnesektor, og særligt ét område går igen: Vindmøller. Både på land men især på vand. Møllerne bliver større, og de spiller også en stadig større rolle for både energi, vækst og arbejdspladser i de danske havne, og forretningsområdet vil vokse sig endnu større i fremtiden.

Revision er vejen frem for fremtidens transportbranche

Den danske transportbranche er i rivende ­udvikling i disse år. Men det er også en branche under pres af et stigende antal billige, udenlandske chauffører. Det er derfor vigtigere end nogensinde at have den forretningsmæssige indsigt i virksomheden, som kan sikre overlevelse og fortsat vækst. En indsigt Revision Limfjord er i besiddelse af.