Ingen kan være i tvivl om, at 2020 var et unormalt år på mange parametre. Dog ikke på de samlede godsmængder via de større danske havne.

2020 – et unormalt år, og så alligevel…

Ingen kan være i tvivl om, at 2020 var et unormalt år på mange parametre. Dog ikke på de samlede godsmængder via de større danske havne.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at godsmængderne, som gik via de større danske havne i 2020 var 81,2 millioner tons og dermed faldt med ca. 2 procent i forhold til 2019. Samlet set var der altså ikke de store udsving. Men det var det på de enkelte godstyper.

”De samlede tal falder en smule, men hvis man dykker ned i tallene, så er billedet helt anderledes, og der nogle interessante forskelle mellem godstyperne”, siger Jakob Svane, sekretariatschef i Danske Shipping- og Havnevirksomheder. ”Alene kul og råolie tegner sig for hele faldet i 2020 – og lidt til.”

Kul og råolie har udvist en støt faldende tendens de sidste 15 år. I dag udgør de to produkttyper ca. 10 procent af den samlede godsmængde. For 15 år siden udgjorde de mere end 25 procent.

Det er også produkttyper, som kommer til at spille en meget mindre rolle i fremtidens energiforsyning. Derfor giver det mening at udskille de to typer for at få et fingerpeg om, hvordan resten af markedet har klaret sig. Og så ser det faktisk ikke helt skidt ud, 
Jakob Svane

Uden kul og råolie var der i 2020 en samlet vækst på 1 procent i de samlede godsmængderne via de større danske havne. Og nogle godstyper havde meget høj vækst. Højdespringerne er byggematerialer, containergods, og ikke mindst genbrugsmetal, som alle udviste tocifrede vækstrater i 2020.

Det har givet travlhed for en del shipping- og havnevirksomheder rundt omkring i landet.

”Tallene matcher meget godt med, hvad Danske Shipping- og Havnevirksomheder hører ude fra medlemmerne – og hvad vi i øvrigt har set af adfærd hos forbrugerne under coronapandemien”, fortsætter Jakob Svane. ”Folk køber flere ting, bygger mere om, og smider mere ud.”

”De fleste shipping- og havnevirksomheder har derfor haft en pæn aktivitet i 2020 – dog er der selvfølgelig enkelte som er meget hårdt ramt af covid-19-restriktioner, bl.a. virksomheder inden for krydstogt, passagerfærger og nye biler. Men resten af markedet ser ud til at klare sig ganske fint.”

Danske Shipping- og Havnevirksomheder forventer yderligere vækst i de forbrugsrelaterede godsmængder i 2021 i takt med at restriktionerne i samfundet udfases.