”I dag præsenterer regeringen den mest omfattende infrastrukturplan nogensinde.” sådan lød de indledende ord fra Nicolai Wammen d. 8. april da regeringen præsenterede sit længe ventede transportudspil. Foto: Morten Fauerby

Scenen sat

Torsdag den 8. april præsenterede regeringen sit længe ventede transportudspil. Det skete på et pressemøde udendørs i Kalundborg og i et typisk dansk aprilvejr. Koldt, blæsende og sol fra en delvis skyfri himmel. Her stod tre ministre med finansminister Nicolai Wammen i spidsen. De to andre er indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad og transportminister Benny Engelbrecht.

Symbolsk er pressemødet placeret  langt væk fra København og scenen er sat hos en af Danmarks største og mest globale virksomheder – Novo. Som så meget andet under den nuværende regering er der styr på alt. Og rammerne tænkt godt igennem. Som optakt til præsentationen har regeringens kommunikationsfolk målrettet dryppet forskellige enkeltdele fra den samlede plan.

Der afsættes en pulje på 6,5 milliarder kroner til lokale trafikprojekter rundt om i den danske geografi. Dernæst kom meldingen om, at regeringen vil afsætte 500 mio. kroner til opsætning af ladestandere langs hovedfærdselsårerne i Danmark. Og som lidt særlig begunstigelse til venstrefløjen dukker forslaget om bilfri søndage op. Det sidste forslag er for os, der var unge i 1970’erne og oplevede oliekrisen dengang, nærmest et deja-vu.

De lokale medier får hver især småbidder med geografisk appel. Og de sociale medier bliver også taget i brug.

Sådan sættes scenen effektivt og kompetent

Kl. 12.00 er de indledende ord fra finansminister Nicolai Wammen:  ”I dag præsenterer regeringen den mest omfattende infrastrukturplan nogensinde.” Den 52-sider lange infrastrukturplan frem til 2035 bærer det symbolske navn:  ”Danmark Fremad”. 

I planen afsætter regeringen 160 milliarder kroner, hvoraf 105,8 milliarder kroner er nye penge. De resterende 55 milliarder kroner bruges til færdiggørelse og vedligehold af nuværende projekter samt 12,7 milliarder til at sikre en vej- og metrobetjening af Lynetteholmen i vandet ud for landets hovedstad.

Hvis nogen ville have beskyldt regeringen og Socialdemokratiet for at være bilfjendske, så blev den slags beskyldninger effektivt manet i jorden. Der afsættes 47 milliarder kroner til udvidelse af motorveje på Sjælland, Fyn og i Jylland. Socialdemokraterne elsker også biler – og de skal i sagens natur være grønne. Og det bliver de i sagens natur frem mod 2030 0g 2035.

Den kollektive trafik får naturligvis også en stærk placering i udspillet. Der afsættes af de nye midler 40 milliarder til kollektiv trafik. Samlet set bruges de fleste af den samlede ramme på 160 milliarder på kollektiv trafik og cykling.

Det hedder slagfast i forordet til planen: ”Investeringer i transport og infrastruktur kan løfte Danmark, binde landet sammen og gøre os rigere. Hvis vi gør det rigtigt, kan det også gøre fremtiden grønnere.”

Så er retningen sat og kursen er sat på fremad!

På pressemødet står transportministeren side om side med landets indenrigs- og bolig minister Kaare Dybvad. Begge stærkt ideologisk funderede. Alle tre ministre er bevidste om, at planen vil overraske mange. Dels i kraft af den samlede beløbsramme, der inklusiv reserver løber op i 173 milliarder kroner. Dels fordi planen rummer flere vejprojekter end mange havde troet/gættet på. Sandt er det at sige, at planen rummer meget genbrug fra den plan, som den tidligere VLAK-regering sammen med DF lagde på bordet i marts 2019.

At indenrigs- og boligministeren deltager er en kraftig understregning af, at statsministeren i sin nytårstale sagde, at regeringen vil skabe en bedre balance mellem land og by.  Og med efterårets valg til kommuner og regioner in mente skal man forstå og læse regeringens transportudspil.

Danmark Fremad imødekommer i meget store træk de ønsker, som erhvervslivet, fagforeninger, borgmestre, komiteer og mange andre i hele landet har arbejdet for gennem år og dag. Danmark Fremad er en infrastrukturplan for HELE Danmark og den vil sikre en bedre balance mellem land og by.

Scenen er sat for forårets forhandlinger 

De bliver ikke nemme, fordi regeringens støttepartier er meget kritiske over for de mange motorveje. Blå blok vil efterlyse flere veje og ikke mindst en ny hærvejsmotorvej i Jylland.

Regeringen har leveret et kraftfuldt og langsigtet bud på fremtidens infrastruktur.  Pengene er fundet, geografien er dækket ind og balancen mellem vej og kollektiv trafik er til stede og ”hvis vi gør det rigtigt, kan det også gøre fremtiden grønnere.”

Ikke mindst den grønne dimension kommer til at fylde i forhandlingerne. Men det er svært at se, at den endelige aftale vil flytte sig markant væk fra regeringens udspil. Det vil kun ske, såfremt forhandlingerne ender med en ren rød aftale.