Regeringen har torsdag d. 8. april fremlagt sin plan for dansk infrastruktur. Her vil regeringen afsætte mere end 160 mia. kroner til at binde Danmark stærkere sammen frem mod 2035. Planen “Danmark fremad” indeholder forslag til nye projekter for samlet 106 mia. kr. Foto: Jesper Kronborg, Branchedirektør for SLD.

Infrastrukturaftalen skal anvise vejen til mobilitet i verdensklasse og grøn omstilling

Der er et akut behov for at mindske trængslen, investere langsigtet til glæde for mobiliteten i Danmark og lægge fundamentet for en grøn omstilling af transportsektoren. Derfor er det helt afgørende, at de kommende infrastrukturforhandlinger prioriterer investeringer i vejene, så vi skaber mobilitet i verdensklasse og lægger fundamentet for alle dele af transportbranchens grønne omstilling.

Regeringen har torsdag d. 8. april fremlagt sin plan for dansk infrastruktur. Her vil regeringen afsætte mere end 160 mia. kroner til at binde Danmark stærkere sammen frem mod 2035.  Planen “Danmark fremad” indeholder forslag til nye projekter for samlet 106 mia. kr. 

SLD repræsenterer de store vejgodstransportvirksomheder i Danmark, og derfor har vi et naturligt fokus på, at vejinfrastrukturen skal være velfungerende. Men vi er også bevidste om helhedsbilledet, hvor de forskellige transportformer skal prioriteres og spille sammen, for at trængslen kan nedbringes. Lidt forenklet sagt så mener vi, at forhandlingerne skal tilgodese ”borgere, business og bæredygtighed”.

Set fra SLDs synspunkt mener vi, at der er rigtig mange gode elementer i regeringens udspil. For SLD er det afgørende, at en færdig aftale indeholder betydelige investeringer og udbygninger af vejnettet – og på det punkt er udspillet et fint udgangspunkt for forhandlingerne,
Jesper Kronborg, Branchedirektør for SLD

Velfungerende vejnet er en forudsætning

Vejområdet er blevet forsømt i årevis, og det ses hver dag i form af trængsel og køer på vejene. Et velfungerende vejnet er en forudsætning for, at der kan skabes arbejdspladser og vækst i Danmark. 

Erhvervslivet oplever dagligt store udfordringer på den østjyske motorvej og på den fynske motorvej, hvor der ofte er kø og forsinkelser, og hvor udbygninger derfor er nødvendige fra trekantområdet til Randers N. Dertil kommer et stort behov for mere kapacitet på rastepladserne til den tunge transport. Uden for motorvejsnettet bør man desuden søge at afhjælpe trængselsproblemerne med flere tosporede hovedveje. Hvis vi derudover kaster et blik på de større projekter, ser vi et stort behov for en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg og en Marselis-tunnel i Aarhus – og på længere sigt behov for en Hærvejsmotorvej og en Kattegatforbindelse, da vi allerede nu skal turde træffe de nødvendige principbeslutninger, der fremtidssikre mobiliteten i Danmark.

Behov for klar retning

Uanset hvordan vi vender og drejer det, kommer vi ikke uden om, at der er behov for investeringer i vejene, da de er helt centrale for borgere og erhvervsliv. Dansk Erhverv har for nylig lanceret et infrastrukturudspil, som slår til lyd for, at det er helt afgørende, at det danske vejnet får et markant løft. Vi støtter i SLD helhjertet op om udspillet, da et velfungerende vejnet er en forudsætning for, at der kan skabes arbejdspladser og vækst i Danmark, men området er blevet forsømt i årevis.

SLD har sammen med Dansk Erhverv været sekretariat for Klimapartnerskabet for Landtransport og vi har også i den sammenhæng en naturlig interesse i, at den grønne omstilling af den tunge transport fremmes i forhandlingerne. Blandt andet ved opsætning af bæredygtig tank- og ladeinfrastruktur samt flere, større og langsigtede tilskud til grønne køretøjer. Her bliver staten også nødt til at hjælpe erhvervslivet yderligere på vej med en klar retning om, hvad den som minimum vil satse på, så erhvervslivet får investeringssikkerhed. 

Invester i vejene

Kun ved at skabe forudsætningerne for den grønne omstilling nu med bæredygtig tank- og ladeinfrastruktur, kan vi sikre, at de såkaldt sorte veje bliver grønne på sigt. Og ja, det er rigtigt, at de konventionelle køretøjer og drivmidler stadig vil udgøre en stor del af køretøjerne på vejnettet i 2030, som det ser ud nu. Men det er ikke et argument for at undlade investeringer i vejene, da de spiller en afgørende rolle for den økonomiske udvikling i Danmark. Samtidig skal vi selvfølgelig huske helhedsbilledet og sikre, at vi har en velfungerende kollektiv trafik, det vil både være til gavn for trængslen på vejene og for klimaet.

Sammenfattende bør konklusionen til de politiske forhandlinger være, at for at sikre, at Danmark bliver verdens bedste land at bo og drive virksomhed i – samtidig med at vi holder kursen mod den grønne omstilling – så er det helt afgørende, at de kommende infrastrukturforhandlinger prioriterer investeringer i vejene, så vi ruster Danmark bedst muligt til fremtiden.