Tag Archive for: bæredygtig transport

Kan man tænke grønt når hele verden er farvet rød?

Spørgsmålet i overskriften er det centrale spørgsmål for dansk luftfart. Ja det kan og vil vi. Herom senere. Først er det nødvendigt at tegne det billede, som luftfarten og rejsebranchen er midt i. Hvem husker ikke billedet af SAS-fly parkeret i en endeløs række i Københavns Lufthavn i foråret 2020.  De parkerede fly blev billedet på en verden, der var gået i stå.

Scenen sat

Torsdag den 8. april præsenterede regeringen sit længe ventede transportudspil. Det skete på et pressemøde udendørs i Kalundborg og i et typisk dansk aprilvejr. Koldt, blæsende og sol fra en delvis skyfri himmel. Her stod tre ministre med finansminister Nicolai Wammen i spidsen. De to andre er indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad og transportminister Benny Engelbrecht.

Grønnere, billigere og mere effektiv kollektiv transport

Selv om pandemien har taget toppen af trafikken rundt om i Danmark, så står vi over for en situation, hvor presset på vores infrastruktur vil stige. Flere kommer til at sidde i kø  på vejene især i og omkring de største byer. Store dele af motorvejsnettet er allerede kritisk belastet og det såkaldte ”Store H” som er rygraden i transportsystemet på tværs af Danmark.

Infrastrukturaftalen skal anvise vejen til mobilitet i verdensklasse og grøn omstilling

Der er et akut behov for at mindske trængslen, investere langsigtet til glæde for mobiliteten i Danmark og lægge fundamentet for en grøn omstilling af transportsektoren. Derfor er det helt afgørende, at de kommende infrastrukturforhandlinger prioriterer investeringer i vejene, så vi skaber mobilitet i verdensklasse og lægger fundamentet for alle dele af transportbranchens grønne omstilling.

Forsvaret kan vise vejen mod grøn og intelligent mobilitet

Grøn og intelligent mobilitet er sat på dagsorden på tværs af sektorer og brancher i Danmark. For at Danmark forbliver et foregangsland for den grøn omstilling er integration af klimavenlige transportformer- og løsninger i alle dele af samfundet nødvendige. Det gælder også for forsvaret. 

En mere grøn retning

Det er en af syv pejlemærker i regeringens udspil til infrastrukturplan 2035. Regeringen kalder selv sit udspil for klimaneutral, da dens oplæg ikke samlet set forventes at øge transportens udledning af C02. Udover centrale indsatser som at styrke den kollektive transport og cykling og derigennem at aflaste biltrafikken, bygger regeringens forslag primært på to andre elementer. 

Veje til Vækst og Velstand

Der er taget hul på den længe ventede politiske forhandlinger om den danske infrastruktur. De er helt centrale for at sikre et stærkt dansk erhvervsliv i fremtiden. Det er helt afgørende, at det danske vejnet får en massiv overhaling og det er det helt central for Dansk Erhverv, som de også fremgår af vores infrastrukturudspil ”Veje til vækst og velstand”.