Grøn og intelligent mobilitet er sat på dagsorden på tværs af sektorer og brancher i Danmark. For at Danmark forbliver et foregangsland for den grøn omstilling er integration af klimavenlige transportformer- og løsninger i alle dele af samfundet nødvendige. Det gælder også for forsvaret.

Forsvaret kan vise vejen mod grøn og intelligent mobilitet

Grøn og intelligent mobilitet er sat på dagsorden på tværs af sektorer og brancher i Danmark. For at Danmark forbliver et foregangsland for den grøn omstilling er integration af klimavenlige transportformer- og løsninger i alle dele af samfundet nødvendige. Det gælder også for forsvaret. 

Med statens største bilpark har forsvaret en væsentlig mulighed for at understøtte omstillingen til grønnere og mere intelligent mobilitet. Forsvaret råder over et stort antal personkøretøjer, der af gode grunde aldrig kommer i nærheden af en kampplads. Disse personkøretøjer er tæt på at være så civile som en hvert anden virksomheds firmabilsflåde. Når der på Christiansborg drøftes grøn omstilling i forsvaret, mener vi, at det skal det indeholde en gentænkning af rammerne for forsvarets civile mobilitet. Vi kan nå langt, hvis forsvaret orienteres mod det private mobilitetsmarked, der har sat grønne transportformer, herunder delebiler og konceptet om mobility as a service, i centrum. 

Tre faser i mobilitetsopgaven

Det offentliges mobilitetshåndtering kan forstås i tre faser. Selve indkøbet, styring af flåden og senere bortsalg af de mange køretøjer. Det er blot et fåtal af de opgaver forbundet med både at være flådeejer og -styrer. Med andre ord, er forsvarets mobilitetsopgave, som inkluderer ca. 13000 køretøjer, der lige nu er i brug rundt om i Rigsfællesskabet, ikke ligetil. 

Det danske forsvar kan dog med fordel lade sig inspirere af mobilitetsløsninger fra det private erhvervsliv. Der er allerede nu mange private virksomheder, der har specialiseret sig i at kortlægge et givent mobilitetsbehov – finde de korrekte køretøjer, placere dem, hvor de skal bruges og derefter styre dem i dagligdagen, indtil den dag, hvor det enkelte køretøj skal skiftes ud med et nyt,
Christoffer Greenfort, Chefkonsulent, Handel og Transport & Forsvar, Dansk Erhverv

Forsvaret kan for eksempel anvende flådestyringssystem til den civile bilpark som kendes fra det private udlejning- og delebilsmarked. Hver enkel medarbejder, enhed og afdeling vil via flådestyringssystemet vide, hvilke køretøjer står hvor, og hvornår det er tilgængeligt. Sådanne systemer er netop indrettet til at optimere kørselsmønstre, således brugeren reducerer både brændstofbrug og CO2-udledningen samtidig med at der spares penge. En bonus ved systemet er, at det kan kopieres til andre dele af det offentlige, der vil få de samme positive økonomiske og klimavenlige effekter fordele i dagligdagen, når erfaringerne forsvaret har gjort sig som bannerfører på dette område, gennem rettidig omhu og fremsynethed, videreføres. 

Konkrete grønne kriterier

Ved at opstille konkrete grønne kriterier ved indkøb af mobilitets- og flådestyringsløsninger, vil det i sidste ende kunne lette Forsvarets daglige administration af bilparken. Det vil på længere sigt også være gavnligt for den grønne omstilling i det offentlige, hvis der i højere grad anvendes mere fleksible udbudsformer bl.a. ved valg af forsvarets mobilitetsløsninger. Det kan for eksempel være ved at anvende udbudsformen innovationspartnerskab, der konkret betyder, at der indgås partnerskabskontrakt med henblik på udvikling og efterfølgende indkøb af nye innovative varer og tjenesteydelser.  

Alle er enige om at klima og miljø er en fælles sag. Det gælder både det private og det offentlige. Indsatsen skal fokuseres der, hvor det giver den største effekt for de færreste penge. Med sin unikke størrelse, som inddrager et stort økosystem af aktører på tværs af det offentlige, erhvervslivet og forskningen, har forsvaret en stor handlekraft,
Frederik Bergenfelt Friis, Politisk konsulent, Handel og Transport & Forsvar, Dansk Erhverv

Alle er enige om at klima og miljø er en fælles sag. Det gælder både det private og det offentlige. Indsatsen skal fokuseres der, hvor det giver den største effekt for de færreste penge. Med sin unikke størrelse, som inddrager et stort økosystem af aktører på tværs af det offentlige, erhvervslivet og forskningen, har forsvaret en stor handlekraft. Der er greb fra en række brancher, som vil bidrage væsentligt til den grønne omstilling i forsvaret. Intelligent og grøn mobilitet er ét af disse. Uanset hvilket greb der anvendes, skal det udføres med den største respekt for den opgave som forsvaret er sat i verden til og som dagligt sørger for, at vi er sikre på national- og verdensplan. Ligesom i resten af samfundet skal omstillingen løftes i flok med inddragelse og idérige drøftelser. Fordi kun sådan finder vi vejen mod en grønnere fremtid.