Christina Hvid, Administrerende direktør i Molio og ConTech Lab arbejder for at fremskynde implementering af tekniske og digitale løsninger i byggeriet.

Sammen er vi stærkest – både nu og i fremtiden

Bæredygtighed og grøn omstilling er en integreret del af alt, hvad vi foretager os. Men dagsordenen handler ikke blot om at reducere byggebranchens CO2-aftryk. Det er stadig et essentielt element, men det er ligeledes vigtigt at holde sig for øje, at dagsordenen er blevet bredere og mere omfattende.
OUH (Odense Universitetshospital) har med hjælp fra NTI brugt 3D-laserscanning i opførelsen af 284.000 m2. Bl.a. for at få opdateret deres as build-dokumentation, sikre den rette fremdrift samt minimere risko for dyrebare fejl.

Teknologi sikrer den grønne dagsorden

Forkert udført arbejde, svind, spild og overflødige arbejdsprocesser er ren gift for det bæredygtige byggeri. Men teknologi, blandt andet i form af 3D-laserscanning, kan i mange henseender være med til at sikre den grønne omstilling og gøre byggeri mere bæredygtigt.

Digital åbenhed skaber forretning

Byggeriets virksomheder bruger en række forskellige softwareprodukter til at designe, planlægge, producere, idriftsætte og betjene byggeri. Det kan give vanskeligheder, når data skal deles, hvis filformaterne ikke er kompatible med hinanden.
Charlotte Kjeldsen Krarup, udviklingsdirektør i Industriens Fond - ConTech Lab

Vi har blot lige set toppen af det teknologiske isbjerg

Såvel nationalt som internationalt er potentialet for Construction Technology stort. ConTech Lab er med til at forløse dette potentiale, og hos Industriens Fond og Realdania, som støtter udviklingen af ConTech Lab, ser man med spænding fremtiden i møde.
”LCA og digitale miljøvaredeklarationer” er et nu afsluttet ConTech Lab pionerprojekt i samarbejde med MOE, EPD Danmark, PLH Arkitekter, Rambøll samt Danmarks Tekniske Universitet , hvor målet var at se nærmere på, hvorledes arbejdet kan gøres lettere, når konsulentener eller bygningskonstruktører skal indhente og benytte digitale miljøvaredeklarationer i forbindelse med bygningsLCA.

Digitale miljøvaredeklarationer bliver til gavn for hele byggebranchen

Snart er det forhåbentlig slut med at rode rundt med PDF-filer og ”copy-paste” information på kryds og tværs af applikationer. Et ConTech Lab pionerprojekt har samlet byggebranchens parter for at skubbe udviklingen i den rigtige retning.
Fiberbinder er testet grundigt i laboratorieforsøg hos Dansk Miljøanalyse, og der er dokumentation for, at man med FiberbinderMetoden kan opnå op til 97 pct. reduktion i antallet af asbestfibre i luften.

Ny dansk løsning på asbestudfordring forbedrer arbejdsmiljøet

Selv om asbestholdige byggematerialer har været forbudt i en årrække, møder håndværkerne stadig det sundhedsskadelige materiale i forbindelse med deres arbejde. Især i forbindelse med tagrenoveringer. Et dansk firma har nu lanceret og patenteret en løsning, der forbedrer arbejdsmiljøet.
Christina Haupt Toft, Netværkschef ConTech Lab

Nu skal biodiversiteten for alvor have en hjælpende hånd

Projektet ”Udvikling af en national metode til kortlægning af bynatur” skal over det kommende år være med til at skabe baggrund for udviklingen af en national standard for, hvorledes man kan måle og registrere biodiversiteten i det bebyggede miljø.

LCAcollect – samarbejde fremmer forståelsen

Udviklingen af et nyt værktøj til indsamling og registrering af LCA-data er et håndgribeligt bevis på, at byggebranchen har forstået budskabet om, at samarbejde fremmer forståelsen for vigtigheden af en fælles bæredygtighedsagenda.

Stor villighed til at give byggebranchen et kompetencemæssigt løft

Den teknologiske udvikling går forrygende stærkt. Især i bæredygtighedens navn. Samtidig er erhvervsuddannelserne inden for byggeriet presset på såvel økonomi som kompetencer, men hvis man skal tro regeringen, er der nu lys for enden af tunnelen.

Ressourceforbruget på byggepladsen skal sænkes markant ved hjælp af teknologi

Ressourceforbruget under opførelsen af et byggeri står for en stor del af bygningens samlede klimapåvirkning. Det skal branchen gøre noget ved, og en bred alliance af entreprenører, vidensinstitutioner samt teknologileverandører deltager netop nu i et ConTech Lab pionerprojekt, der skal vise, hvordan man med sensorbaseret teknologi og fælles metoder for dataindsamling kan mindske ressourceforbruget på de danske byggepladser.
Christina Haupt Toft, Netværkschef i ConTech Lab

Det danske ConTech økosystem – fire ConTech virksomheder du skal holde øje med

Det danske ConTech-økosystem blomstrer med en stadig voksende række af startups, især inden for bæredygtighed. Disse spændende tech-virksomheder udgør en vigtig grundpille i den bæredygtige omstilling og det cirkulære byggeri. Med digitale markedspladser, øget brug af data og med teknologi, der kan skalere branchens bæredygtighedsfremmende indsatser, kan ConTech virksomhederne bidrage til at reducere omkostningerne i byggebranchen og ikke mindst sænke branchens klimaaftryk.
Fra venstre: Dan Skovgaard Jensen, projektleder i ConTech Lab, Anna-Mette Monnelly, Sustainability Director i NREP & Kasper Guldager, medstifter af Home.Earth.

Materialepasset er en forudsætning for et mere bæredygtigt byggeri

Der ligger mange års arbejde bag Materialepasset, som blev lanceret i januar 2023, og det har stadig til gode for alvor at blive implementeret i byggeriet. Et nyt ConTech Lab pionerprojekt skal være med til at teste Materialepasset i praksis på et af Home.Earths projekter.
Kravene til fremtidens kontormiljøer ser meget anderledes ud end for blot få år siden. Som medarbejdere i en virksomhed er vi blevet langt mere mobile og sidder ikke hele dagen ved et skrivebord. Vi forventer et fleksibelt arbejdsmiljø, der i høj grad også understøtter socialt samvær.

Kvadratmeter bliver fremtidens ressource i kontormiljøet

ConTech Lab har igangsat pionerprojektet Fremtidens Kontormiljø, der skal være med til at skabe rammerne for en nyudvikling af vores arbejdsplads. Gennem anvendelse af sensorteknologi skal der nu indhentes store mængder data på tre testlokationer, og forventningerne til projektet er store med henblik på at gøre kvadratmeter til en attraktiv ressource.
ConTech Lab har afviklet No-Code forløb i 2021 og 2022, og flere er planlagt til afvikling i 2023. Formålet er at give en hjælpende hånd til SMV-segmentet. Et segment, der ikke altid selv har ressourcerne til at igangsætte store it-projekter, men som gerne vil aktivt i gang med en digital transformationsproces.

No-Code accelererer den digitale transformationsproces i SMV-segmentet

Sidste år gennemførte ConTech Lab med succes en række No-Code forløb. Det er et værditilbud, som henvender sig til små og mellemstore virksomheder i byggebranchen, der ønsker at komme på forkant med den teknologiske udvikling på en nem og enkel måde. Her får de hjælp til at udvikle digitale applikationer uden at skulle skrive en eneste linje kode.

Bæredygtigt byggeri udfordrer kompetenceniveauet i byggebranchen

Skærpede krav til bæredygtigt byggeri har medført et stort behov for udvikling af kompetencerne på tværs af værdikæden i den danske byggebranche. Det mærkes hos Molio, der imødekommer den store efterspørgsel med deres nyoprettede Kompetencecenter for Bæredygtigt Byggeri.