Udover centrale indsatser som at styrke den kollektive transport og cykling og derigennem at aflaste biltrafikken, bygger regeringens forslag primært på to andre elementer. Foto: Michael Svane, Branchedirektør DI Transport

En mere grøn retning

Det er en af syv pejlemærker i regeringens udspil til infrastrukturplan 2035. Regeringen kalder selv sit udspil for klimaneutral, da dens oplæg ikke samlet set forventes at øge transportens udledning af C02. Udover centrale indsatser som at styrke den kollektive transport og cykling og derigennem at aflaste biltrafikken, bygger regeringens forslag primært på to andre elementer. 

Dels aftalen fra december 2020 om en grøn omstilling af vejtransporten. Denne aftale indeholder målet om 1 million grønne køretøjer i 2030, C02-fortrængningskrav til brændstoffer og en kilometerbaseret afgift for lastbiler. 

Læs også: Grøn vejtransportaftale: Massiv CO2-reduktion og ambition om 1 mio. grønne biler i 2030

Dels en samlet plan for udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler. Udrulningen skal ske langs statsvejnettet og regeringen afsætter i overensstemmelse med anbefalingerne fra Eldrup-kommissionen 500 millioner kroner frem mod 2030 for at understøtte opstillingen af ladestandere.

Læs også: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler offentliggør sin anden delrapport ”Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur”

Det er og bliver vigtig for at understøtte målet om flere grønne biler frem mod 2030. Det er også velgørende, når regeringen satser på stærke danske prioriteter i transportpolitikken, som den er ved at blive udformet i EU.  Regeringen anfører med rette, at vi i Danmark ikke kan omstille transportsektoren alene. Der er brug for internationalt samarbejde.
Michael Svane, Branchedirektør DI Transport

Andre og mindre elementer i udspillet fra regeringen er puljer til grønne busser og mere grøn flextrafik. Fortsat elektrificering af tognettet samt batteritog er også en del af indsatsen. Til den mere symbolske afdeling hører en styrket international togtrafik, herunder en aftale om nattog i Danmark i samarbejde med Sverige, Tyskland og Belgien.

Klimaprofilen i regeringens udspil er blevet kritiseret og der er næppe tvivl om, at det bliver et af de store politiske slagsmål, når forhandlingerne indledes. Set med erhvervslivets øjne er udspillet robust og afbalanceret for så vidt angår fordelingen mellem investeringer i vej og kollektiv transport. Det er også positivt, at regeringen følger op på anbefalingerne fra Eldrup-kommissionen om at afsætte penge til udrulning af ladestandere. Det er og bliver vigtig for at understøtte målet om flere grønne biler frem mod 2030. Det er også velgørende, når regeringen satser på stærke danske prioriteter i transportpolitikken, som den er ved at blive udformet i EU.  Regeringen anfører med rette, at vi i Danmark ikke kan omstille transportsektoren alene. Der er brug for internationalt samarbejde.

Tal til debat

Regeringens beregninger af klimaeffekten af udspillet er ikke fremlagt i detaljer, men som regeringen anfører, så er dens udspil  – ”i modsætning til tidligere planer” klimaneutral. Det betyder, at udspillet ikke øger den samlede klimapåvirkning. 

Uden at kende de eksakte klimaberegninger, så er det givet, at disse beregninger vil blive vendt og drejet ned til mindst komma. Det vil vise sig om beregningerne holder vand – ikke mindst inde ved forhandlingsbordet. Det store spørgsmål bliver om opgøret om klimaeffekten vil føre til ændrede prioriteringer. Det skal bemærkes, at regeringen har foretaget beregninger på bl.a. en C02-pris på ca. 1.500 kroner per ton.

Styrk den grønne profil

I DI har vi fremlagt en 2030 plan med fokus på grøn vækst. Samtlige politiske udspil  fra DI være sig om genstart eller genåbning har været båret af det helt centrale ønske, at vejen ud af pandemien skal være grøn. Vores udspil om at få flere danskere til at tage bus og tog igen er også et konkret bud på den grønne omstilling i transportsektoren.

Regeringens klimapartnerskaber såvel som genstartsteams har alle leveret mange konkrete anbefalinger til at nå klimamålene, som de følger af målet om en reduktion på 70 % af klimagasserne i 2030. Det bør være muligt at styrke den grønne profil og dermed løfte ambitionsniveauet i forbindelse med de kommende forhandlinger.

Blandt andet bør man følge op på anbefalingerne fra den nye Alliance for bæredygtig infrastruktur. Bag alliancen står bl.a. DI, FRI, Aalborg Portland og FLSmidth, Concito, 3F m.fl. Alliancen vil arbejde for, at det offentlige gør forrest med C02-reduktioner i anlægs- og infrastrukturprojekter.

I DI er vi parate til at tage et medansvar for, at fremtidens mobilitet også bliver grøn. Det kan lade sig gøre!