Foto: Colourbox.

Fremtidens ­mobilitet er grøn

Klimaforandringerne er blevet en af de største udfordringer, verden står over for. Hvis vi ikke handler, så vil vi stå over for uoverskuelige konsekvenser. Det er en udfordring, som vi skal tage alvorligt. Det kræver en grundlæggende omstilling af den måde, vi ­producerer og forbruger på.

Virksomhederne er en del af klima­udfordringerne, men også en vigtig del af løsningerne.

Klimaindsatsen og mere konkret den grønne omstilling koster dyrt, men den rummer også – en måske historisk mulighed for dansk erhvervsliv.

I DI anerkender vi regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030. Vi står med en bunden opgave, hvor politisk lederskab går hånd i hånd med innovationskraft, som de private virksomheder besidder til at udvikle og udbrede grønne løsninger. Energieffektivitet er en helt central komponent i den grønne omstilling.

Sammen skaber vi grøn vækst

Virksomhederne bidrager på forskel­lige måder – også fordi der er forskelle på, hvordan forskellige brancher og sektorer påvirker klimaet. Men alle virksomheder og brancher har et ansvar og er en del af løsningen. Det gælder naturligt den samlede transportbranche, hvad enten det handler om persontransport eller godstransport. I DI præsenterede vi i september i år DI´s 2030 plan – Sammen skaber vi grøn vækst, hvor klimaindsatsen sidestilles med økonomisk vækst. I planen indgår også en række anbefalinger, der reducerer udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren.

Læs også: Nyt landsdækkende netværk af pakkebokse skal spare tid og CO2

Centralt står en anbefaling af, at Danmark skal gå forrest i en fælleseuropæisk indsats for at udfase fossilt brændstof i transportsektoren. Mere konkret foreslås en øget iblanding af bæredygtige biobrændstoffer, at biogas skal fremmes i den tunge transport, at offentlige indkøb af køretøjer og transportydelser skal være C02- neutrale i 2030. Endelig peges på behovet for øget elektrificering af jernbanen. Heri indgår også muligheden for batteridrevne tog, som man for øjeblikket satser massivt på i Tyskland.

Behov for investeringer

På investeringssiden peger vi på en langsigtet investeringsplan for den trafikale infrastruktur. Trængsel og manglende fremkommelighed belaster vækst og svækker produktiviteten i det samlede transportsystem. De konkrete anbefalinger og behovet for investeringer viser netop, at klimaindsats og grøn omstilling bygger på, at vi også investerer. Klima og transport er ikke en ny cocktail.

Tværtimod er det afgørende for mig at slå fast, at langt de fleste virksomheder i hele transportsektoren har arbejdet målrettet med at effektivisere transporten i dagligdagen. Bæredygtighed er ikke et fremmedord i Danmarks mange dygtige transportvirksomheder. Vi skal nu tage indsatsen op til et nyt og højere niveau. Det gør virksomhederne ved at opstille egne klimamål og øge indsatsen for den grønne omstilling.

Ambitiøse mål

Som eksempel har DSB iværksat en strategi for bæredygtighed. I luftfarten har vi i brancheforeningen Dansk Luftfart i februar 2019 lanceret en klimastrategi med afsæt i et klimapartnerskab for luftfarten. Denne strategi blev yderligere konkretiseret i oktober i år med et meget ambitiøst forslag om Luftfartens Klimafond. Denne indsats i branchen bygger oven på den markante indsats, som gøres i luftfartsselskaber som SAS og DAT, men også i lufthavne som CPH og Billund. Transportbranchen er klar til at tage ansvar for og bidrage med løsninger, der fører til et reelt klimaskifte såvel til lands, i luften og til vands. Regeringen er på vej med en klimalov og et antal klimapartnerskaber, der skal sikre, at vi sammen når målet i 2030.

Læs også: E-Commerce ændrer fremtidens ­Supply Chain ­markant… og omvendt!

I DI Transport har vi brugt mange kræfter for at sikre, at transportsektoren får sin plads i de kommende klimapartnerskaber. Vi er derfor særdeles tilfredse med, at regeringen har besluttet at nedsætte et klimapartnerskab for landtransport og et klimapartnerskab for luftfart. Vi ser også frem til, at et bredt flertal i Folketinget i løbet af foråret 2020 når til enighed om en grøn mobilitetsplan. Vi har brug for en langsigtet investeringsplan, der styrker samspillet mellem de forskellige transportformer, men også styrker investeringerne i veje, kollektiv trafik og cykling.