Coronapandemien ramte luftfarten som en af de første erhvervssektorer. Og luftfarten bliver en af de sidste brancher, der slipper ud af pandemiens favntag. Foto: Kilde Naviair

Kan man tænke grønt når hele verden er farvet rød?

Spørgsmålet i overskriften er det centrale spørgsmål for dansk luftfart. Ja det kan og vil vi. Herom senere. Først er det nødvendigt at tegne det billede, som luftfarten og rejsebranchen er midt i. Hvem husker ikke billedet af SAS-fly parkeret i en endeløs række i Københavns Lufthavn i foråret 2020.  De parkerede fly blev billedet på en verden, der var gået i stå.

Coronapandemien ramte luftfarten som en af de første erhvervssektorer. Og luftfarten bliver en af de sidste brancher, der slipper ud af pandemiens favntag. Rejsetrafikken i hele verdenen er blevet ramt voldsomt. Også i Danmark har pandemien reduceret rejser med fly ind og ud af landet, således at trafikken i dag er under en tiendedel af den normale trafik.

Danmarks måske mest travle trafikknudepunkt i Københavns Lufthavn nåede den 9. april 2020 et historisk lavpunkt med blot 424 rejsende. Antallet af passagerer var i frit fald fra godt 30 millioner rejsende til 7,5 millioner i 2020 i forhold til 2019. Tilsvarende billede tegner sig i Danmarks andre lufthavne, hvoraf nogle som bl.a. Aarhus Lufthavn midlertidigt helt lukkede ned for trafik.

Afventer konkrete genåbningsplaner

Selvom sommeren 2020 bød på en vis opblomstring af flytrafikken, så lukkede verdenen relativt hurtigt ned på ny. Pandemiens bølger slog igen ind mod lufttrafikken og hele rejsebranchens kyster. Fremkomsten af nye mutanter som især den britiske mutant B.1.1.7 og efterfølgende den sydafrikanske og brasilianske variant satte en effektiv stopper for flyrejserne. I hvert fald for langt de fleste.

Situationen i den skrivende stund er, at verdenen er lukket endnu mere ned end tilfældet var under pandemiens første måneder. Udenrigsministeriets rejsevejledninger har farvet hele verdenen rød og såvel indrejser som udrejser er underlagt omfattende restriktioner i form af indrejseforbud, test, grænsekontrol og krav om isolation. Trods digitale  coronapas og vacciner så er der hverken for luftfarten eller den samlede rejsebranche præsenteret konkrete genåbningsplaner.

Luftfart sikrer Danmark international tilgængelighed

Det rammer ikke kun branchen, men også virksomheder og borgere. Den forretningsrejsende deler skæbne med danske og udenlandske turister. Det er værd i den forbindelse at huske på, at luftfarten, herunder lufthavnene er helt afgørende for, at rejsemontøren, salgsdirektøren og mange andre kan besøge kunder på alverdens markeder. Luftfarten sørger for hele Danmarks internationale tilgængelighed. Der er med andre ord kroner og ører på spil ikke kun for selve branchen, men for stort alle erhvervssektorer i Danmark.

Luftfarten har bidraget til globaliseringen og bragt så vel eksportkroner som turistindtægter til Danmark i kraft af, at vi har et omfattende og vidtfavnende rutenet til og fra danske lufthavne. Vi har brug for, at regering og folketing hurtigst muligt fremlægger seriøse genåbningsplaner. Branchen har lidt voldsomt under pandemiens første år. Og vi står med udsigten til et 2021, hvor udsigterne ikke er alt for opmuntrende. 

Danmark må og skal åbne igen

I takt med at vi bliver vaccinerede og at vi får digitale coronapas, hvor den enkelte rejsende kan dokumentere, at man er vaccineret, testet negativt eller har opnået immunitet, er det sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne grænserne og sende flyene i luften på ny.

Budskabet er klart og entydigt, vi må og skal åbne os mod verdenen igen. Vi kan ikke holde til nedlukning på nedlukning. Danmark har som en lille og åben økonomi skabt sin velstand og dermed velfærd ved at handle med verdenen omkring os.

Pandemien har naturligt nok tvunget mange lande til at tænke nationalt frem for internationalt. Danmark er blevet mere dansk. Tyskland er blevet mere tysk osv. Pandemien er imidlertid ikke den eneste krise, vi som land står midt i. Klimaet er fortsat voldsomt udfordret og vi har brug for at levere en indsats, der effektivt begrænser klimapåvirkningerne.

Ambitiøse grønne tanker i fokus

Både som samfund og som erhverv skal vi levere løsninger til at undgå yderligere forværringer af vores klima. Inden nogen af os havde hørt om COVID, så havde vi i lighed med andre danske erhvervssektorer kastes os ind i arbejdet i regeringens klimapartnerskaber. Luftfarten fik sit eget klimapartnerskab og her satte alle relevante aktører i den samlede branche sammen med eksperter og NGO’er for at give et bud på, hvordan luftfarten kan bidrage til målet om en reduktion af klimagasser med 70 % i 2030.

Luftfartens klimapartnerskab med SAS, Københavns Lufthavne og Brancheforeningen Dansk Luftfart i spidsen fremlagde en meget ambitiøs klimaplan, hvor Luftfartens Klimafond som instrument skulle sikre en hurtig, effektiv og reel omstilling fra fossile brændstoffer til ikke-fossile drivmidler. Klimafonden er en unik konstruktion, som gennem klimabidrag fra alle rejsende skal sikre, at dansk indenrigsluftfart senest i 2030 var fossilfri og at 30 % af den internationale flytrafik fra Danmark ligeledes blev baseret på grønne drivmidler. Især sidstnævnte klimamål var og er internationalt aldeles ambitiøs. 

Læs også: Rapporten fra luftfartens klimapartnerskab

Klimapartnerskabets rapport skulle i lighed med rapporterne fra de 12 andre klimapartnerskaber afleveres den 12. marts 2020. Altså sammenfaldende med at pandemien slog sine klør i luftfarten og Danmark. Efter nogle måneder besluttede Luftfartens klimapartnerskab at holde fast i sine klimamål. Det til trods for, at branchen allerede i foråret 2020 var katastrofalt hårdt ramt på omsætning, økonomi og beskæftigelse.  Vi mente – og mener fortsat – i branchen, at det er afgørende at holde fast i klimamålene.

Kræver politiks opmærksomhed

Nu mere end 12 måneder inde i pandemien og med en verdenen, der er lukket ned og kun langsomt ser ud til at åbne sig på ny, så savner vi svar fra regering og folketing på vores forslag om Luftfartens Klimafond. Vi forstår det ikke og undrer os over, at mens pandemien farver verdenen rød og  luftfarten tænker  grønt, så hører vi intet fra politisk hold. Det er vi ikke kun kede af, men mest af alt triste over, fordi det betyder, at vi mister vigtig tid i den grønne omstilling i dansk luftfart.

Vi ved, at danskerne gerne vil ud og rejse på ny. Det vil vi også særdeles gerne sørge for, men vil vi også gøre fremtidens rejser grønnere. Med en succesfuld vaccination i Danmark er vi stærkt på vej til at være et af de lande, som vil være mindst sårbar over for pandemien. Konstant lave smittetal samt en omfattende testning af alle i det danske samfund har vi alle muligheder for at være et sikkert land at rejse til og fra.

Dansk Luftfart har fremlagt en plan for overlevelse og ikke mindst genåbning. Planen har fokus på at skabe rammerne for en sikker genåbning af rejser.

Læs også: Nødråb fra luftfarten

Den mulighed skal vi ikke forspilde. Det skal være forsvarligt, sikkert og sundt. Hvis vi gør det rigtigt, kan det også gøre fremtidens rejser grønnere.