Michael Svane, DI Transport. Fotograf: Hans Søndergaard

Fremtidens mobilitet er fortsat grøn

Coronakrisen med al dens dybt alvorlige konsekvenser for borgere, erhvervsliv og samfund har sat og vil sætte spor i vores økonomi og handlemuligheder. Når det er sagt, så ændrer det ikke ved, at klimaet er fortsat er en af de største udfordringer, verden står over for.

Det er en udfordring, som vi skal tage alvorligt. Det kræver en grundlæggende omstilling af den måde, vi producerer og forbruger på.

Virksomhederne er en del af klimaudfordringerne, men også en vigtig del af løsningerne.

Klimaindsatsen og mere konkret den grønne omstilling koster dyrt, men den rummer også – en måske historisk mulighed for dansk erhvervsliv.

I DI anerkender vi fortsat målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030. Vi står med en bunden opgave, hvor politisk lederskab går hånd i hånd med innovationskraft, som de private virksomheder besidder til at udvikle og udbrede grønne løsninger.

Energieffektivitet er en helt central komponent i den grønne omstilling.

Alle virksomheder og brancher har et ansvar og er en del af løsningen. Og det ændrer coronakrisen ikke på, selv om mange brancher og virksomheder er ­blevet ramt hårdt.

Det gælder også den samlede transportbranche, hvad enten det handler om persontransport eller godstransport.

I DI præsenterede vi i september 2019 DI´s 2030 plan – Sammen skaber vi grøn vækst, hvor klimaindsatsen sidestilles med økonomisk vækst. Dermed gav DI startskuddet til en aktiv klimapolitik, hvor politik, erhvervsliv og civilsamfundet forener kræfterne. Som led i genåbningen af Danmark oven på coronakrisen har vi i DI fremlagt en ny plan, hvor vækst og klima fortsat indgår som sidestillede formål.

Vi skal løfte indsatsen i fællesskab i erhvervslivet. Transportbranchen er fortsat rede til at tage ansvar for og bidrage med løsninger, der fører til et reelt klimaskifte såvel til lands, i luften og til vands.

Det er afgørende at holde fast, at klimamålene skal indfris så omkostningseffektivt som muligt, under hensyntagen til bl.a. bæredygtig erhvervsudvikling, dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse. Ordene står at læse i den politiske aftale om en dansk klimalov.

Der står endvidere, at dansk erhvervsliv ikke skal afvikles. Det gælder nu mere end nogensinde. Virkemidlerne må selvklart indrettes i forhold til dér, hvor vi står oven på coronakrisen.