Sponseret af Aalborg Havn

Foto: Aalborg Havn

På forkant med fremtidens havneområder

Port of Aalborg A/S er langt fra en almindelig havn. I modsætning til mange kommunale selvstyrehavne rundt i landet drives Port of Aalborg som et privat aktieselskab, hvilket muliggør andre tilbud og services. Med fleksible logistikløsninger, bæredygtighed, samarbejde og netværk i højsædet er Port of Aalborg en dynamisk virksomhed, der skaber stor værdi for erhvervslivet i Danmarks fjerdestørste by.

Det er ikke kun styreformen, der adskiller Port of Aalborg fra traditionelle danske havne – placeringen i landskabet giver også havnen andre muligheder. Havnen ligger i indlandsfarvand med land hele vejen rundt, og det spiller en væsentlig rolle i forhold til det strategiske udgangspunkt.

I modsætning til de fleste andre danske havne, står vi ikke på vores kaj og kigger ud over havet. Vi har ­heller ikke vendt havet ryggen. For os er det sådan set underordnet, om der kommer gods til og fra havnen med skibe, jernbane, ­lastbil eller budcykel. Det afgørende er at sikre de bedste muligheder for det erhvervsliv, som er omkring os
Kjartan Ross, salgschef, Port of Aalborg

– I modsætning til de fleste andre danske havne, står vi ikke på vores kaj og kigger ud over havet. Vi har heller ikke vendt havet ryggen. For os er det sådan set underordnet, om der kommer gods til og fra havnen med skibe, jernbane, lastbil eller budcykel. Det afgørende er at sikre de bedste muligheder for det erhvervsliv, som er omkring os, forklarer Kjartan Ross, salgschef hos Port of Aalborg.

Mange farver på paletten

Ligesom alle andre danske havne er Port of Aalborg underlagt Havneloven, men som aktieselskab er der nogle lempelser, der gør det muligt at tilbyde en bredere vifte af services og pakkeløsninger. Havnen må eksempelvis godt opføre, eje og udleje bygninger (bl.a. lagre og kontorer), hvilket der ifølge Kjartan Ross er stor efterspørgsel på:

 

Foto: Aalborg Havn

”Vores berettigelsesgrundlag er at servicere erhvervslivet, og hvis vi eksempelvis oplever et behov for mere lagerkapacitet, er det noget, vi forfølger. Sidste år opførte vi 8.000 m2 lagerhaller uden i forvejen at have faste kontrakter på dem. De var dog alle udlejet, inden de stod færdigbyggede, så derfor udvider vi i år med yderligere 6.000 m2 lagerhaller. Og jeg tror ikke, at det stopper der,” forklarer han og uddyber:

”Hvis efterspørgslen fortsætter, bliver vi ved med at bygge mere i det setup, som vores kunder har brug for. Desuden indebærer vores pakkeløsninger, at vi også kan betjene lagrene for kunderne. Det gælder blandt andet inden for stykgods, hvor vi både kan håndtere godset og pakke containere som et slags lagerhotel. Vi har mange farver på paletten at male med, så kunden kan få lige netop det billede, de gerne vil have.”

Bæredygtige Synergier

I dag står bæredygtighed højt på dagsordenen hos mange virksomheder. Hos Port of Aalborg blev det inkorporeret i strategien som et særligt fokusområde allerede i 2010. Det betyder, at den nordjyske havn er langt fremme, hvad angår den bæredygtige udvikling. En indsats, der for alvor accelererede for knap fem år siden.

 

Foto: Aalborg Havn

”I 2015 blev der afsat fem millioner kroner til Miljø++-projektet, som er et samarbejde med Aalborg Universitet. Dét initiativ blev sidste år suppleret af endnu et EU-støttet projekt, der hjælper virksomheder i og omkring Aalborg med at udvikle bæredygtige forretningsmodeller,” fortæller Kjartan Ross.

”Det kan eksempelvis være studerende fra universitetet, som besøger virksomheder, analyserer deres materialestrømme og undersøger, om restprodukter fra en virksomhed kan have værdi for andre virksomheder. Gennem denne type samarbejde forsøger vi at understøtte og skabe synergier inden for bæredygtighed,” uddyber han.

Kjartan Ross understreger dog også, at en bæredygtig indsats ikke blot handler om at reducere miljøpåvirkningen. Initiativet skal også kunne bære sig selv økonomisk, juraen skal være på plads, og man er nødt til at opnå accept eller ”buy-in” fra de mennesker, som skal få det til at hænge sammen.

Erhvervspark for innovation

I forlængelse af det store fokus på bæredygtige samarbejder og indsatser arbejder Port of Aalborg også på en strategi for, hvorledes de fysiske rammer på havnen kan understøtte forskellige innovationstanker samt kreative energi og miljøtiltag.

 

Foto: Aalborg Havn

”Aalborg by har budt ind på at blive et af Danmarks grønne testcentre. Derfor er vi i færd med at lave en udstykning til et nyt industriområde, som vi har planer om at udvikle til en fuldskala testgrund for en bæredygtig erhvervspark. Vi undersøger blandt andet mulighederne for fælles elnet og fjernvarme. Fjernkøling kan også blive aktuelt, da vi ligger meget hensigtsmæssigt i forhold til den sø, som det nye supersygehus i Aalborg vil benytte til køling. Derudover vil vi også kunne tilbyde centraliserede lagre samt pakke- og forsendelsesløsninger, således at mindre virksomheder kan få glæde af stordriftsfordele,” forklarer Kjartan Ross.

Netværk for nordjysk erhvervsliv

Udover at tilbyde skræddersyede pakkeløsninger arbejder Port of Aalborg målrettet på at agere sammen med erhvervslivet gennem en række forskellige initiativer og erhvervsnetværk.

”Vi både interagerer med eksisterende netværk som Erhverv Norddanmark og har været med til at starte nye netværk som ErhvervsNetværk9220 og Aalborg Maritime Network. Derudover er vi, som den eneste havn i Danmark, med i Green Ship of the Future, der fokuserer på at gøre skibsfart grønnere,” forklarer Kjartan Ross og fortsætter:

”Endelig har vi et tæt samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Aalborgområdet, hvor vi arbejder på at sikre de rette efteruddannelser og kompetenceløft til de medarbejdere, der er brug for i Nordjylland både nu og i fremtiden. Eksempelvis personel til at lave tests, prototyper og produktudvikling inden for det maritime og vindindustrien, således at vi fortsætter med at have et forspring på det område,” afslutter Kjartan Ross.

Tags: ,
Om Port of ­Aalborg A/S

Port of Aalborg er en moderne indlandshavn med et 360 graders opland, multimodale logistikløsninger og fokus på realiseringen af Aalborg Kommunes erhvervs- og bæredygtighedsstrategi. Vi ændrer i stigende grad fokus fra vandsiden til landsiden og udviklingen af den omkringliggende erhvervspark, der er udnævnt som Aalborgs fremtidige erhvervsudviklings- og vækstzone. Det er denne erhvervspark, der er omdrejningspunkt for Port of Aalborgs 10-års strategi, der indebærer investeringer for 2 mia. kroner, 10-15 nye virksomheder og 5.000 nye arbejdspladser. Port of Aalborg arbejder med drift, idéer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt.