Tag Archive for: Transport & Logistik april 2020

Corona accelererer omsætningen via E-commerce og synliggør industriens enorme, uforløste potentiale

I denne tid, hvor corona fører ændrede forbrugsmønstre med sig, står det mere klart end nogensinde, hvilke virksomheder, der har mindset, lederskab og supply chain til at imødekomme de handlendes ændrede behov, og hvilke virksomheder, der fortsat tænker i ejerskab frem for partnerskab og derfor er på direkte kurs mod at måtte dreje nøglen om, hvis de ikke får sadlet om og giver forbrugerne det, de vil have.

10 danske opskrifter på grøn transport

Klimakrise, forståelsespapir, mål for bæredygtighed, CO2-reduktion, social-dumping, klimapartnerskaber. Den politiske dagsorden er fyldt med ønsker om handling for grøn omstilling. Og det haster. Det vidner Danmarks ambitiøse mål om at gå forrest og nedbringe sit udslip af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent før 2030.

Fremtidens mobilitet er fortsat grøn

Coronakrisen med al dens dybt alvorlige konsekvenser for borgere, erhvervsliv og samfund har sat og vil sætte spor i vores økonomi og handlemuligheder. Når det er sagt, så ændrer det ikke ved, at klimaet er fortsat er en af de største udfordringer, verden står over for.

De danske havne satser på grønnere forretning: Havvind

Den grønne omstilling ruller også igennem den danske havnesektor, og særligt ét område går igen: Vindmøller. Både på land men især på vand. Møllerne bliver større, og de spiller også en stadig større rolle for både energi, vækst og arbejdspladser i de danske havne, og forretningsområdet vil vokse sig endnu større i fremtiden.

Revision er vejen frem for fremtidens transportbranche

Den danske transportbranche er i rivende ­udvikling i disse år. Men det er også en branche under pres af et stigende antal billige, udenlandske chauffører. Det er derfor vigtigere end nogensinde at have den forretningsmæssige indsigt i virksomheden, som kan sikre overlevelse og fortsat vækst. En indsigt Revision Limfjord er i besiddelse af.

Et nyt samfund?

Corona har påvirket os på mange måder og vi har et anderledes samfund lige nu. Nogen knokler, mens andre er tvunget til lediggang. Sådan er det nu, men hvordan er det om et år? Det er vigtigt at vi er opmærksomme på de ­blivende forandringer der former vores hverdag.

Den hastige udvikling i vindmølleindustrien påvirker organiseringen af værdikæderne

Skalering af aktiviteter har modnet vindmølleindustrien. Komponenterne til vindmøllerne bliver større og større, og der komme mange flere. Derfor er der et stigende behov for at udnytte skalafordele i værdikæden. Hvis vi ønsker at fastholde aktiviteter og jobs i Danmark, skal vi skabe gunstige forhold for aktørerne i fremtiden.

På forkant med fremtidens havneområder

Port of Aalborg A/S er langt fra en almindelig havn. I modsætning til mange kommunale selvstyrehavne rundt i landet drives Port of Aalborg som et privat aktieselskab, hvilket muliggør andre tilbud og services. Med fleksible logistikløsninger, bæredygtighed, samarbejde og netværk i højsædet er Port of Aalborg en dynamisk virksomhed, der skaber stor værdi for erhvervslivet i Danmarks fjerdestørste by.

Sæt gang i hjulene med investeringer i vejinfrastrukturen

Coronakrisen har sat Danmark økonomisk i stå, og der er brug for offentlige investeringer. Det er en dagsorden, flere politikere har taget fat i, og hos ITD er vi ikke i tvivl om, hvor en stor del af de offentlige anlægsinvesteringer bør bruges. Nemlig i en bedre dansk vejinfrastruktur.

Lagrene skal være gearet til nye ordrermønstre

Hvert år slår e-handel nye rekorder og den tendens vil stige i fremtiden. Men udviklingen stiller nye og store krav til lagrene og øger behovet for digitale systemer, der effektiviserer processerne i en industri, der præges af mange og små ordrer og korte leveringstider.

Fremtidens brændstoffer skal være grønne

Skalering af aktiviteter har modnet vindmølleindustrien. Komponenterne til vindmøllerne bliver større og større, og der komme mange flere. Derfor er der et stigende behov for at udnytte skalafordele i værdikæden. Hvis vi ønsker at fastholde aktiviteter og jobs i Danmark, skal vi skabe gunstige forhold for aktørerne i fremtiden.