Carina Christensen, administrerende direktør i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Sæt gang i hjulene med investeringer i vejinfrastrukturen

Coronakrisen har sat Danmark økonomisk i stå, og der er brug for offentlige investeringer. Det er en dagsorden, flere politikere har taget fat i, og hos ITD er vi ikke i tvivl om, hvor en stor del af de offentlige anlægsinvesteringer bør bruges. Nemlig i en bedre dansk vejinfrastruktur.

Det er oplagt at se på investeringer i udbygning af infrastruktur som et effektivt middel til både at sætte gang i samfundsøkonomien og samtidig understøtte et hårdt presset vejgodstransporterhverv. Formålet er på den ene side at understøtte jobs og arbejdspladser i hele Danmark og på den anden side at sørge for, at Danmark efter coronakrisen har en stærkere infrastruktur end i dag.

Mange danske virksomheder – også i transportbranchen – kæmper i denne tid hårdt for deres overlevelse. En håndsrækning til transportvirksomheder kan være offentlige investeringer, der kan give dem arbejde, når de skal køre sand, grus, asfalt og alle de andre materialer, der skal bruges ved nyanlæg, udvidelser og renoveringer af veje.

Og så hjælper vejinvesteringer med at løse er en vigtig udfordring, når Danmark er oppe at køre igen. For trængslen på vejene er allerede meget stor, og den vil stige markant i det kommende årti. Det er en bekostelig affære for os alle sammen, og det er tvingende nødvendigt, at der gøres noget ved problemet. For vi sander til i køer på motorveje og landeveje i store dele af landet – primært ved de større byer – og det koster tid ikke kun for virksomhederne, men også for alle pendlere, hvilket hæmmer et mobilt arbejdsmarked.

Vi har i disse uger set den tunge transport tage et enormt samfundsansvar og midt i en dybt alvorlig krise vise, hvor afgørende en velfungerende og effektiv vejgodstransport er for at grundlæggende samfundsfunktioner kan opretholdes. Skal vi fastholde det, kræver det betydelige investeringer i udbygninger af vejinfrastrukturen, der i dag er presset til det yderste.

Og forhandlingerne om at få gang i investeringerne i infrastrukturen kan hurtigt komme i gang. Den tidligere regering indgik i foråret 2019 en aftale med Dansk Folkeparti om en samlet infrastrukturplan, herunder ikke mindst investeringer i vejinfrastrukturen. En plan, som dog ikke blev udmøntet på grund af regeringsskiftet. Mange af de konkrete projekter blev positivt modtaget af en lang række af Folketingets partier, og det gælder særligt udbygning af motorvejene i det såkaldt ”store H”, herunder E20 og E45.

Skab en grøn infrastrukturplan

I ITD mener vi ikke, at snarlige vejinvesteringer ændrer ved, at der stadig er behov for en visionær og fremtidssikret masterplan for infrastrukturen frem mod år 2030. For det er der, og for os er det rigtige fokus en grøn infrastrukturplan. Det er også budskabet i vores egen ambitiøse klimaplan med en lang række initiativer frem 2030. For fremtidens vejtransport skal være grøn, og vi er godt på vej til at sikre, at den bliver det.

Der er bred politisk enighed om, at vi skal have en fossilfri transportsektor i 2050. Derfor er det afgørende, at der på den korte bane – frem mod 2030 – findes løsninger på den grønne omstilling, der harmonerer med det langsigtede mål om en fossilfri transportsektor i 2050, og her skal vi i høj grad drøfte infrastruktur. En fossilfri transportsektor kræver nemlig opbygning af en helt ny infrastruktur til distribution af nye grønne drivmidler. Det koster. Den snak og prioritering skal vi have taget hul på, når vi drøfter fremtiden for Danmarks infrastruktur.

Nu handler det bare om hurtigt at få skudt forhandlingerne i gang for på lang sigt sikre en grøn masterplan for infrastrukturen. På kort sigt handler det om at investere i vejprojekter. Vi står i en speciel situation, og det kræver specielle læsninger, og offentlige vejinvesteringer er én af de nemme løsninger, der vil have stor samfundseffekt.