GreenLab Skive etablerer nyt PtX-anlæg i samarbejde med energiparkens partnere Green Hydrogen System, ReIntegrate, Everfuel og Euro Wind. Foto: GreenLab Skive

Nyt PtX anlæg snart klar til brint og metanol-produktion

Elektrolyse er teknologisk moden til markedsudrulning, men har endnu ikke været demonstreret i stor skala. I GreenLab Skive er man dog allerede nået langt i processen, og energiparken vil inden længe være klar med produktion af metanol og brint med et af de første danske fuldskala elektrolyse-anlæg i Danmark.

Det går stærkt i transportsektoren. Senest offentliggjorde Mærsk, at deres første klimaneutrale containerskib kommer i brug allerede i 2023. En udvikling man er udemærket klar over i GreenLab Skive. Energiparken er nemlig allerede langt med planerne om at omdanne hydrogen fra elektrolyse og CO2 fra et biogasanlæg til metanol:

Konkret er planen, at et 12 MW elektrolyseanlæg inden længe skal producere brint med elektricitet fra lokale vindmøller og solceller. Brinten kan anvendes på flere forskellige måder: en del vil blive omdannet til metanol ved tilsætning af CO2, en del vil blive anvendt direkte til tung transport via et mobilt højtrykslager, og brinten kan også bruges til industrielle formål,
Anders Bøje Larsen, der er Chief Technology Officer i GreenLab Skive. 

Det nye PtX-anlæg bliver et af de første fuldskala produktionsanlæg for brint og metanol i Danmark, og et af de største i verden, når det kommer i drift.

Danmark skal selv producere og importere

Danmarks energisystem skal i 2050 være baseret på 100 pct. vedvarende energi. Som en del af den grønne omstilling vil det være nødvendigt at finde alternative drivmidler til de sektorer, som ikke omkostningseffektivt kan direkte elektrificeres, fx tung transport, højtemperatur procesvarme og brændselsforbrug til produktion af el til spidslast. 

Det vil således kræve, at Danmark såvel som andre lande enten selv producerer eller importerer PtX-produkter. I GreenLab Skive arbejder man ud fra, at grundstrukturen i et Power-to-X anlæg er at lagre energien fra den elektriske strøm i kemiske forbindelser:

”En væsentlig del af formålet med demonstrationsanlægget er også at afprøve hvor smidigt brintproduktionen kan tilpasses variationer i vejret og el-produktionen fra vindmøller og solceller, og anlægget skal derfor også bestå af et 1,6 MWh batterilager”, siger Anders Bøje Larsen. 

GreenLab Skive etablerer det nye PtX-anlæg i samarbejde med energiparkens partnere Green Hydrogen System, ReIntegrate, Everfuel og Euro Wind. De 10 mio. liter (8.000 ton) metanol årligt, som anlægget vil producere er allerede afsat til Circle K, og vil således blive brugt som transportbrændstof.

Tags: ,
Om GreenLab

GreenLab er en industriel, grøn virksomhedspark, en teknologi-katalysator og et nationalt forskningscenter for grøn energi. Her udvikles fremtidens grønne løsninger i samarbejde med ledende nationale og internationale partnere. Ambitionen er at eksportere GreenLabs model for teknologi og samarbejde til resten af verden. Let’s Create A Power Shift!

Yderligere oplysninger:

Anders Bøje Larsen, Chief Technology Officer, GreenLab Skive, e-mail: abla@greenlab.dk