Foto: Colourbox

De danske havne satser på grønnere forretning: Havvind

Den grønne omstilling ruller også igennem den danske havnesektor, og særligt ét område går igen: Vindmøller. Både på land men især på vand. Møllerne bliver større, og de spiller også en stadig større rolle for både energi, vækst og arbejdspladser i de danske havne, og forretningsområdet vil vokse sig endnu større i fremtiden.

Det vurderer Danske Havne, der samtidig fortæller, at den grønne omstilling i havnene sker på mange forskellige områder:

”Jeg er meget tilfreds med den udvikling, vi oplever i øjeblikket. Rundt omkring i landets havne ser vi nye projekter med alt fra solceller, elbiler, ny belysning og ikke mindst nye vindmøller, der både leverer grøn strøm til havnene, men som også de lokale byers indbyggere får gavn af. Den grønne omstilling har virkelig taget fart på mange områder, men når vi lægger det sammen og også tænker på selve forretningerne, så vil jeg klart fremhæve havvind som det helt store område for havnene,” forklarer Tine Kirk Pedersen, der er direktør for brancheorganisationen. Hun fortsætter:

”Danmark er blandt verdens absolut førende lande på vindenergi, og de danske havne spiller en nøglerolle i vindeventyret. Op imod halvdelen af vores medlems­havne opererer faktisk på den ene eller anden måde med vindenergi, og det er en tendens, vi vil se fortsætte de kommende år.”

Danmark er blandt verdens ­absolut ­førende lande på ­vindenergi, og de ­danske havne ­spiller en nøglerolle i ­vindeventyret
Tine Kirk Pedersen

Stort potentiale i arbejdspladser

Brancheorganisationen forventer, at potentialet i danske arbejdspladser i et fortsat dansk vindeventyr ligger på den gode side af 20.000 frem mod 2030. Alene på havvind. Men Danske Havne advarer samtidigt mod at tro, at de mange arbejdspladser kommer af sig selv. Det kræver investeringer i infrastrukturen i og omkring havnene, lyder det.

”Der sker enormt meget på offshore-området inden for vind for tiden, og det vil kun stige endnu mere, når vi skal omlægge en endnu større del af vores energiproduktion til vedvarende energi, hvor havvind er blandt de bedste løsninger. Derfor har de danske havne taget det til sig, og de kommer til at spille en nøglerolle i vindeventyret, når vi kigger frem i de kommende år,” vurderer Tine Kirk Pedersen.

Mere end 80 procent af den havvindkapacitet, der er installeret i Europa i dag, er udskibet fra danske havne, og et sted mellem 20 og 30 danske havne arbejder allerede i dag med vindenergi på den ene eller anden måde. Men det kan blive endnu mere omfattende i fremtiden, hvis der er politisk tilslutning til at prioritere det, lyder det fra Danske Havne:

”De danske havne er blandt de absolut førende i verden inden for havvind, og de spiller allerede i dag en nøglerolle i vindeventyret. Men det skal udvikles og prioriteres mere i fremtiden, hvis de mange, mange tusind arbejdspladser i fremtiden ikke skal ende i andre lande,” siger Tine Kirk Pedersen, der er direktør for brancheorganisationen.

Vindmøllerne bliver større og større

Et vægtigt argument, der ifølge Danske Havne understreger behovet for yderligere investeringer i havnene, hvis de også i fremtiden skal spille en nøglerolle i vindeventyret, er størrelsen på vindmøllerne. De vokser og vokser ganske enkelt:

”De kæmpevindmøller, vi kommer til at se på havet de kommende år, vil være mere end 320 meter høje. Alene størrelsen gør det sværere og sværere at transportere dem via vejene, hvor der i forvejen er trængsel og godt fyldt op. Det betyder, at havnenes rolle bliver endnu vigtigere i fremtiden, fordi man kan producere vindmøllerne på havnearealerne og derfra udskibe dem direkte og opsætte dem i havmølleparkerne. Men det kræver altså investeringer – ikke mindst i større og mere specialiserede havne. Det er den vej, det går – og der skal vi være med,” siger Tine Kirk Pedersen og afslutter:

”Et interessant faktum er i øvrigt, at hver enkelt beskæftigede i Det Blå Danmark i gennemsnit skaber mere end dobbelt så meget bruttoværditilvækst for dansk økonomi som en gennemsnitligt dansk beskæftiget. Det understreger dybest set, at vi er effektive og en god forretning for Danmark, og at vi derfor alle har en fælles interesse i, at Det Blå Danmark vokser sig endnu større i fremtiden – også når vi taler vindenergi.”