Tag Archive for: Byudvikling

Mens vi venter på regeringens udspil, bliver vi oversvømmet

I november har Venedig oplevet de værste oversvømmelser i mere end 50 år med en forhøjet vandstand på næsten 190 cm. Kun syv cm. fra katastrofen i 1966. Ødelæggelserne er enorme.

Fremtidens byudvikling er datadrevet og borgerinddragende

Papirkort og regneark vil snart forsvinde fra byplanlæggernes værktøjskasse. Verdens store byer har vokseværk, og det øger behovet for langt mere effektive metoder i fremtidens byplanlægning. Med ArcGIS Urban, som netop er blevet introduceret på det danske marked, kan byplanlæggerne løfte barren for byplanlægning markant og samtidig inddrage borgerne.

Cirkulær økonomi må ikke drukne i ukritisk genbrug og flotte ord

Begrebet ”cirkulær økonomi” bliver ikke bare flittigt brugt i dag af både politikere, erhvervsliv, miljøforkæmpere og mange andre. Det bliver også brugt i flæng til at beskrive stort set alt, hvad der har med genbrug og genanvendelse at gøre, og det er både forkert og uheldigt.

Fremtidens by er en bæredygtig medspiller og en digital materialebank

I en tid, hvor stadig flere flytter til byerne, kræver verdens klima fundamental forandring i vores ressourceforbrug. Derfor skal fremtidens byer ikke blot bygges og renoveres bære­dygtigt.

Bymidten skal summe af liv og aktivitet

Det kræver en målrettet indsats at fastholde borgernes interesse for bymidten. Det er en udfordring, der gælder alle danske provinsbyer, og i Næstved har man lagt en plan, der spiller sammen med kommunens langsigtede strategi for ­byudvikling.

Den bæredygtige by er en grønnere by

Grønnere byer er en del af løsningen på flere af de samfundsudfordringer, vi står overfor i dag med klimaforandringer, stress og faldende biodiversitet. Men det handler i høj grad også om, at se på de økonomiske fordele, vi opnår ved grønnere byer. I fremtidens bæredygtige byer vil udvikling af natur også være driver for ’den gode by’.

Sammen skaber vi klogere og mere bæredygtige byer

Byggebranchens største svøbe har været fraktioner, hvor ingen har kunnet se ud over egen næsetip. Desuden stiller kompleksiteten i både nutidens og fremtidens udvikling af bygninger, byer og samfund stadig større krav til branchens rådgivere. Ifølge Sweco Danmark hedder løsningen på den udfordring integreret rådgivning.

Danmarks byer er under hastig forvandling

Et moderne byudviklingsprojekt handler ikke blot om at bygge nyt eller renovere. Det handler om en holistisk tilgang, der skal være med til at skabe helt nye byrum med spændende muligheder og tilbud til borgerne.

Smukt, holdbart og bæredygtigt beton

Det er holdbart og smukt og tillader hverken ukrudt eller flisepest at slå rod. Jørgen Enggard fra Smuk-Beton ApS vil erstatte fliser, brosten og asfalt i det offentlige rum og hos private med dekorativ specialbeton. Og han er godt på vej.

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder.

Fremtidens byer bliver højteknologiske

UrbanTech er et dansk acceleratorprogram, der for alvor har sat både Danmark og København på det internationale verdenskort over bæredygtige bykoncepter.

København viser klimavejen

Som medlem af C40 netværket er København forpligtet til at gøre en indsats for at overholde Paris-aftalens retningslinjer. Men tankesættet er også spredt ud til 20 andre danske byer, der nu prøver at gøre København kunsten efter, når det gælder om at blive CO2 neutral.