Sponseret af Sweco

Dariush Rezai, CEO i Sweco Danmark

Sammen skaber vi klogere og mere bæredygtige byer

Byggebranchens største svøbe har været fraktioner, hvor ingen har kunnet se ud over egen næsetip. ­Desuden stiller kompleksiteten i både nutidens og fremtidens udvikling af bygninger, byer og samfund stadig større krav til branchens rådgivere. ­Ifølge Sweco Danmark ­hedder løsningen på den udfordring integreret rådgivning.

Form og funktion skal gå hånd i hånd. Det har i årtier været mantraet for tegnestuer over hele verden. Men i de senere år har det æstetiske og funktionelle fået endnu en uundgåelig følgesvend, nemlig bæredygtighed. Bæredygtighed er imidlertid meget mere end blot grønne krav til byggematerialer og ejendomsdrift. Byggeteknisk bæredygtighed går i dag hånd i hånd med såvel social som økonomisk bæredygtighed, hvilket boligminister Kaare Dybvad også understregede på Building Green konferencen i Forum i København tidligere på efteråret. Samtidig sætter urbaniseringen og klimaforandringer verdens byer og samfund under pres, hvilket ligeledes betyder, at byggebranchen skal honorere øgede krav til f.eks. klimasikring.

Det betyder alt andet lige, at et byggeprojekt i dag er langt mere kompliceret end for bare 15 år siden. Projekternes øgede kompleksitet stiller derfor større krav til de mennesker, som skal designe dem – herunder ingeniører og arkitekter. Tendensen er tydelig, og derfor har branchen over de senere år oplevet en øget interesse og efterspørgsel på at koble netop disse fagligheder tættere sammen. Den efterspørgsel imødekom man hos Sweco, hvor den danske tegnestue Årstiderne Arkitekter i dag er en integreret forretningsenhed.

”Da vi købte Årstiderne Arkitekter for snart to år siden, var det med ønsket om at skabe en multidisciplinær rådgivningsvirksomhed indenfor ingeniørrådgivning og arkitektur. Sweco Danmark og Årstiderne Arkitekter er nu én enhed, der tilbyder kunderne fuldt integrerede ingeniør- og arkitektrådgivningsydelser,” siger Dariush Rezai, CEO i Sweco Danmark – og ifølge direktøren er synergieffekten tydelig. Det begrunder han blandt med, at kunderne giver udtryk for stor tilfredshed med et skift fra vertikal til horisontal proces, hvor de involverede parter i et projekt er tæt på hinanden og ikke mindst kommunikerer med respekt for hinandens faglige kompetencer. Netop den integrerede rådgivningsmodel er ifølge Dariush Rezai et af svarene på projekternes øgede kompleksitet.

Fælles afsæt i jagten på øget produktivitet

”I byggeriet har der desværre været en tendens til, at man har været fokuseret på sin egen snævre faglighed. Ja, man kan vel nærmest sige, vi har været os selv nærmest. Det når vi ikke langt med, for det er destruktivt. Til gengæld når vi langt med en faglig ydmyghed, hvor vi lytter til hinanden og lærer af hinanden og på den måde booster hinandens kompetencer, når vi udvikler projekterne i et tæt samarbejde mellem ingeniører og arkitekter, men også mellem vores biologer, geoteknikere, it-specialister og en lang række andre fagligheder. Det kræver en ændring af hele branchens mindset, og derfor er jeg glad for, at både vi og andre har taget hul på den spændende rejse, der hedder integration i byggeprocessen,” siger Dariush Rezai.

Men hvorfor er det så lige, det er så vigtigt med integration? Fordi det giver bedre, klogere og mere træfsikre projekter, hvor kvaliteten er højere, fordi faglighederne tænkes sammen fra start. Samtidig giver den integrerede model, hvor medarbejderne udvikler projekterne sammen, mulighed for at øge produktiviteten, fordi den unødige koordinering mellem parterne mindskes. ”Byggebranchen har tre store udfordringer. Det er manglende produktivitet, hvorledes vi får mest muligt ud af digitaliseringen samt nye krav til bæredygtighed i byggeriet. Netop de udfordringer skriger på, at vi skal arbejde mere integreret, og det gælder både i design og i udførelse. Når byggeprojekterne bliver mere komplekse, stilles der øgede krav om såvel bredde som specialisering i vores organisation,” siger Dariush Rezai og føjer til, at købet af Årstiderne Arkitekter har tilføjet den bredde og dybde, der er nødvendig i dag.

Øget kompetence giver tryghed

Efter eget udsagn kan Dariush Rezai mærke, at kunderne sætter pris på den øgede kompetence, som betyder, at Sweco udstråler den tryghed, som medfører, at alle projekter – store som små – føres sikkert i mål. ”Det gøres bedst med en flad struktur og i et integreret forløb. Blandt andet derfor er det vigtigt, at vores medarbejdere sidder sammen. Det gør de allerede i vores hovedsæde i Ørestad, i Silkeborg, i Herning og fra 2020 også i Aarhus, hvor vi etablerer et nyt fælles ingeniør- og arkitektkontor. Vi oplever en stigende efterspørgsel på integrerede løsninger, og det er min klare overbevisning, at vi imødekommer den efterspørgsel bedst, når vi sidder fysisk sammen,” siger Dariush Rezai.

Når bløde værdier bliver til hård valuta

”Jeg ved, at vi på et tidspunkt tegnede en lille gangbro sammen med vores biologer af hensyn til nogle salamandere, som holdt til i området.” Ordene kommer fra Torben Klausen, som er divisionsdirektør i Årstiderne Arkitekter, og indikerer den mangfoldighed af ekspertiser, som projekter kræver i dag. Især i de byggeprojekter, der indgår i en større helhed i forbindelse med udviklingen af hele bydele, som det bl.a. er tilfældet i Horsens hvor Sweco og Årstiderne Arkitekter sammen udvikler to store boligområder – Rantzausbakke og Nørrestrand – og hvor der f.eks. skal tages hensyn til den lokale biodiversitet. Blandt andet derfor har Sweco også biologer ansat, fortæller Torben Klausen.

Nørrestrand. Foto: Sweco

”Ingenting bygges uden hverken arkitekter eller ingeniører, så det at de sidder sammen, lyder måske ikke som nogen revolution. Til gengæld giver det store udfordringer, hvis de sidder hver for sig i separate virksomheder. Det betyder manglende samtidighed og at meget skal laves om. Det er både dyrt samt og spild af tid, så førstegangskvaliteten bliver med andre ord langt bedre, når man sidder sammen,” siger Torben Klausen videre og påpeger yderligere et væsentligt argument for den integrerede arbejdsproces. Nemlig at det bliver langt nemmere at opsamle og fastholde viden til senere brug. Fremtidens byggerådgivning er holistisk, og det kan én faggruppe ikke håndtere alene.

”Når kolleger arbejder sammen, i samme firma på flere projekter, spadserer den fælles læring ikke ud ad døren ved projektets afslutning. Kontinuitet er vigtig samtidig med, at mange af de bløde værdier, f.eks. viden om biodiversitet, får væsentlig betydning for projekterne. Vi er nødt til at samarbejde og tænke i nye baner. Vi kan nemlig ikke løse fremtidens problemer med det tankesæt, der skabte dem,” siger Torben Klausen. Som eksempel på de helt nye tankebaner nævner Torben Klausen også UN17 Village i Ørestad. At By & Havn som minimum stiller krav om DGNB Guld certificering, ved de fleste i byggebranchen, men i forbindelse med dette byggeri stillede man også helt specifikke krav til social bæredygtighed. En udfordring, som Årstiderne ­Arkitekter har løst på fornemmeste vis.

Nørrestrand – fremtidens ­boligområde

Torben Klausen, divisionsdirektør i Årstiderne Arkitekter

Nørrestrand er et af Danmarks største natur- og byudviklingsområder beliggende nord for Horsens, og er et af de projekter som Sweco og Årstiderne Arkitekter udvikler sammen fra start med et multidisciplinært team bestående af bl.a. byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter, vejingeniører, regnvandsspecialister, geoteknikere og biologer.

”Nørrestrand er super spændende for Sweco, fordi det er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan løse den kompleksitet, der ligger i at udvikle et helt nyt ­byområde. Eksempelvis har vores afdeling for vand og miljø været inde over screeninger ift. jordforurening, dyre- og planteliv samt regnvandshåndtering. Vores byplanlæggere laver lokalplanen for området, vores vejingeniører sikrer velfungerende infrastruktur mens bygningsingeniører og arkitekter samarbejder omkring arkitekturen i både landskab og bebyggelse,” fortæller Torben Klausen.