Foto: Claus Bech

Fremtidens by er en mere blandet by

Der er ikke så langt til fremtiden. Faktisk møder vi den allerede i morgen – og vi er selv med til at skabe den. Vi skaber selv de byer, vi vil bo og arbejde i. Derfor er det også de beslutninger om byudvikling, vi træffer i dag, som kommer til at støbe fundamentet for i morgen.

Som boligminister har jeg sat et mål om at skabe mere blandede byer. Jeg arbejder for en fremtid, hvor direktørens datter bor i det samme kvarter som sygeplejerskens søn – hvor de går i samme skole og færdes i det samme offentlige byrum.

I de senere år er udviklingen gået i den forkerte retning. Boligpriserne er steget voldsomt i de større byer. Ejerboliger bliver stadigt vanskeligere at komme i nærheden af, hvis man har lav eller bare almindelig indkomst. Andelsboliger kræver ofte, at man har de rette kontakter. Og ventelisterne i den almene sektor er mange steder alenlange.

Vi er kort fortalt slået ind på en kurve, hvor borgere med helt almindelige indkomster – politibetjente, pædagoger og håndværkere – bliver presset ud af vores største byer. Og dermed ud af de byer, vi ellers gerne vil have selvsamme borgere til at arbejde i.

Det er ikke rimeligt over for borgerne. Det er heller ikke rimeligt over for byerne, der risikerer at ende som ensfarvede enklaver for topskattebetalere. Og det er slet ikke rimeligt over for den danske samfundsarv – en arv, der har gjort Danmark til et land med høj tillid mellem mennesker og en stærk sammenhængskraft på tværs af sociale og økonomiske skel.

Det er derfor, det er så afgørende, at vi træffer de rigtige beslutninger for fremtidens byer i dag.

Den gode nyhed er, at vi allerede er i gang. For regeringen handler det bl.a. om at skabe de rette rammer for at bygge flere boliger, eftersom et større udbud er med til at tage toppen af priserne. Det handler også om at sikre flere almene boliger – ved at udnytte planlovens muligheder for at gøre 25 procent af nybyggeriet alment; ved at sikre grundkøbslån, der gør det muligt at bygge billige almene boliger på dyre grunde; og – som det netop er sket – ved at skabe en ramme for såkaldt nøglefærdigt byggeri, hvor private og almene boliger kommer til at stå side om side. Læg hertil, at regeringen i disse uger arbejder målrettet på at sætte en stopper for de kapitalfonde og boligspekulanter, der er med til at skrue huslejen på lejeboligmarkedet voldsomt i vejret.

De første skridt på vejen mod en mere blandet og bæredygtig by er vi allerede i gang med at tage. Det tegner godt.