Aalborg: Artcenter Spritten med fokus på kunst og kultur skal danne ramme om en helt ny bydel.

Danmarks byer er under hastig forvandling

Et moderne byudviklingsprojekt handler ikke blot om at bygge nyt eller renovere. Det handler om en holistisk tilgang, der skal være med til at skabe helt nye byrum med spændende muligheder og tilbud til borgerne.

Overalt i landet skyder det frem med nye og spændende byudviklingsprojekter. Projekter, hvor man mere end nogensinde før tænker i helhed i stedet for i knopskydning. En af årsagerne er, at der rundt omkring i byer som Aalborg og Aarhus er blevet adgang til større områder, der tidligere har rummet industri. I Aalborg er der blandt andet tale om det område, hvor De Danske Spritfabrikker lå, som skal omdannes til et helt nyt bykvarter, hvor der skal være fokus på kunst og kultur.

Fredericia: En helt ny bydel med 2.800 nye arbejdspladser og 1.200 boliger

Den fredede værkstedsbygning og kedelhal skal transformeres til et moderne Artcenter, hvor det spektakulære kunstværk Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno allerede er planlagt.

Artcenter Spritten er en del af en større plan, som gør det historiske industriområde til en attraktiv ny bydel i Aalborg, men vinderprojektet var endnu ikke udpeget ved redaktionens slutning.

Aarhus: DT-grunden skal danne ramme om 70.000 m2 bæredygtige livsstilsboliger og erhvervsbygninger.

Realdania og Aalborg kommune giver henholdsvis 80 millioner kroner og 25 millioner kroner til renoveringsprojektet og nybyggeriet. I Aarhus er det den såkaldte DT-grund, der er ramme for et spændende projekt, som ligeledes kommer til at byde på en helt ny bydel omkring Daugbjergvej. PensionDanmark har nemlig overtaget grunden og vil samlet investere 2 mia. kr. i at udvikle området. Bydelen kommer til at bestå af ca. 70.000 m2 bæredygtige livsstilsboliger og erhvervsbygninger placeret i værdiskabende byrum tæt på kulturbyen, Ceres Byen og det fornyede Godsbaneareal.

Odense bymidte samles igen

Grunden på godt 36.000 kvm. huser i dag byggemarkederne Stark og Silvan samt sidstnævntes administrationsbygning. PensionDanmark og CASA vil sammen udvikle området efter en ny lokalplan, der udarbejdes i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Men også andre steder i landet er man i gang med at omdanne bybilledet. Blandt andet i Odense, hvor man er i gang med at omdanne bymidten der, hvor Thomas B. Thriges Gade med industrialiseringen skar den gamle bymidte tværs over. Området bliver nu gendannet som tæt by og med en gentænkning af den gamle bymidte. Set i Europæisk kontekst et der tale om et helt enestående projekt, og en problemstilling, som mange byer rundt omkring i Europa har.

Odense: Omdannelse af Odense Bymidte til tæt og nært bymiljø.

Ud over det store projekt Spritten i Aalborg og projektet Fra Gade til By er Realdania med i en række andre spændende projekter. Blandt andre kan nævnes Nærheden, der skal være et bud på fremtidens forstad. Det udvikles af Realdania By & Byg sammen med Høje Taastrup Kommune. Ligeledes kan nævnes Kanalbyen Fredericia, der udvikles i samarbejde med Fredericia Kommune. Kanalbyen bliver en helt ny bydel, der åbner den historiske fæstningsby mod vandet. Ambitionen er at skabe op mod 2.800 nye arbejdspladser og omkring 1.200 boliger i en levende bydel med direkte adgang til Lillebælt. Men også et projekt i Middelfart er spændende.

Klimatilpasset byudvikling

Her er der nemlig tale om klimatilpasset byudvikling, lokal regnvandshåndtering og attraktive bo- og aktivitetsområder.

Vejle: Grønt område på 80 hektar mellem by og natur, der skal rumme kommunens nye borgere.

Det er nogle af nøgleordene bag KlimaByen og Aktivitetsskoven i Middelfart – Danmarks største klimatilpasningsprojekt i den gamle bydel i Middelfart. Her er der tale om et samarbejde mellem Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune samt Realdania, og det er et projekt allerede har tiltrukket sig international opmærksomhed.

Aalborg: Artcenter Spritten med fokus på kunst og kultur skal danne ramme om en helt ny bydel.

I samme moment kan nævnes Ny Rosborg vest for Vejle, hvor et område på 80 hektar skal give plads til de ca. 1.000 nye borgere, der flytter til Vejle hvert år. Her har man dog valgt selv at stå for udviklingsprojektet uden at drage en eller flere eksterne investorer ind.

Middelfart: Klimabyen Middelfart med klimatilpasset byudvikling.

Men det er også et projekt, der kan komme til at forløbe over måske 10 eller 20 år og som givetvis vil udvikle sig undervejs i takt med at nye behov kommer til og eksisterende behov ændres. Lige nu er man i gang med at kigge på de nødvendige lokalplaner.

Fotokreditering: Høje Taastrup: Tine Binau. Aarhus: Jesper Bylov, Aarhus: Jesper Bylov, Middelfart: Realdania, Vejle: Vejle Kommune (COWI). Fredericia: Fredericia ­Kommune. Odense: Praksis Arkitekter