Afslutningen af det første UrbanTech forløb fandt sted i BLOXHUB i­ ­København, hvor deltagerne også havde mulighed for at se en udstilling, der præsenterede dansk arkitektur, når den er bedst. Her ses projektet ­Urban Rigger, som blandt andre ­Bjarke Ingels har været med til at tegne. Foto: Henrik Malmgreen.

Fremtidens byer bliver højteknologiske

UrbanTech er et dansk acceleratorprogram, der for alvor har sat både Danmark og København på det internationale verdenskort over bæredygtige bykoncepter.

Det kan næppe komme bag på nogen, at Danmark over tid har ændret sig fra landbrugsland til industriland. Men det er næppe alle, der er klar over, at Danmark er så langt fremme, som tilfældet er, når det gælder avanceret højteknologi inden for en række specialområder. Blandt andet inden for contech til bygningskonstruktion, proptech til administration af ejendomme og urbantech til teknologi, der kan være med til at gøre vores byer mere bæredygtige og derfor bedre at leve i. Helt konkret har det udmøntet sig i acceleratorprogrammet af samme navn – UrbanTech – der organisatorisk høre til under BLOXHUB i København, og som finansieres af Cowi, VKR Holding/Velux, EWII samt Realdania samt Industriens Fond.

Programmet løber i alt over tre år og optager hvert år 10 opstartsvirksomheder fra Urbantech branchen i et 3-måneders accelerationsforløb. Både danske og udenlandske opstartsvirksomheder kan ansøge om at være med, og de 10 første virksomheder flyttede i midten af august ind i Bloxhub’s’s lokaler, der ligger i BLOX og Fæstningens Materielgård på Københavns Havn. I starten af november afsluttede man så det første forløb, og ved en såkaldt demodag fortalte de 10 udvalgte virksomheder så om, hvor langt de dels er nået med deres teknologi, dels om, hvor langt de er nået med deres forretningsplan. Baggrunden for forløbet er nemlig, at virksomhederne skal være selvkørende, når forløbet og støtteperioden er overstået.

Smarte facadepaneler renser luften

I dette års forløb deltog 2 danske virksomheder, og den ene – PurCity – byder på det man vel kan kalde for en revolutionerende teknologi til rensning af byluften, nemlig facadepaneler, der kan neutralisere forurening. Ud over, at de er effektive, ser de ifølge virksomheden selv også godt ud og kan integreres i såvel nye bygninger som den eksisterende bygningsmasse. Ifølge direktør Morteza Ghorbani Eftekhar er effektiviteten i top, og hvis man forestiller sig det scenarie, at Industriens Hus på Rådhuspladsen i København fik montereret panelerne på blot den ene af facaderne, ville de kunne opveje forureningen fra mellem 3.000 og 4.000 biler daglig. Ganske tankevækkende, når man ser på det samlede bygningspotentiale.

På verdensplan er 91 pct. af verdens befolkning påvirket af luftforurening. Det betyder, at mere end 4 mill. mennesker hvert år dør af luftforurening”.
Morteza Ghorbani Eftekhar, Direktør i PurCity

PurCity er allerede i gang med det første pilotprojekt i Indien, hvor luftforureningen er endnu mere aggressiv end i Danmark. Morteza Ghorbani Eftekhar håber dog på snart at kunne afprøve teknologien i her i landet også. Lige nu er man i en proces, hvor der skal søges investorer, men man har dog allerede etableret et samarbejde med både DTU og Teknologisk Institut. At Danmark er attraktiv for de højteknologiske opstartsvirksomheder, vidner den internationale sammensætning om. Ud af de 10 opstartsvirksomheder, der blev udvalgt til at deltage i Urbantech 2019, kommer 2 fra Danmark, 3 fra Tyskland, 1 fra Norge, 1 fra England, 1 fra Spanien, 1 fra Luxemburg og 1 fra USA.

København i den teknologiske førertrøje

Den amerikanske virksomhed er NEXT Energy Technologies, der har udviklet en banebrydende solenergiteknologi, som er i stand til at omdanne vinduer til energiproducerende enheder uden, at det er gået ud over æstetikken. Ifølge Daniel Emmett, der er virksomhedens direktør og medstifter, har man store forventninger og ser frem til at samarbejde med både de danske og de øvrige udenlandske virksomheder. At blive udvalgt ser man desuden som et skulderklap og en hædersbevisning, lige som man ser frem mod nye forretningsmæssige muligheder. At man har valgt København som base for virksomheden, er ikke nogen tilfældighed.

Allerede for år tilbage etablerede byen således Copenhagen Solutions Lab. Det er en del af Kommunal Udvikling under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, og fysisk er man placeret i BLOXHUB, som er et innovations- og væksthub inden for arkitektur, design, byggeri og byudvikling. I Copenhagen Solutions Lab arbejder man med intelligente teknologier for at skabe datadrevne løsninger, som imødekommer byen og borgernes behov. Fremtidssikringen af København sker særligt gennem partnerskaber på tværs af forvaltninger med virksomheder og vidensinstitutioner, hvor den grønne og effektive by går hånd i hånd med vækst. Det overordnede mål er, at København i 2025 skal være den første CO2 neútrale hovedstad, og ifølge overborgmester Frank Jensen er det et mål, man både skal og vil nå.