Med borgmestre fra den ganske verden på besøg i København var pressen naturligvis ivrige efter at få en snak med overborgmester Frank Jensen. Her er det Oliver Breum fra DR4/Københavns Radio, der sender live fra magistratsalen. (Foto: Henrik Malmgreen)

København viser klimavejen

Som medlem af C40 netværket er København forpligtet til at gøre en indsats for at overholde Paris-aftalens retningslinjer. Men tankesættet er også spredt ud til 20 andre danske byer, der nu prøver at gøre København kunsten efter, når det gælder om at blive CO2 neutral.

Det var en glad overborgmester Frank Jensen, der bød velkommen til borgmestre fra hele verden, da København tidligere på efteråret var vært ved C40 World Mayors Summit. Det var også en glad borgmester, der efter en uge med masser af møder og aktiviteter og fokus på miljø samt klima kunne ønske sine kolleger god rejse hjem. For selv om det var borgmestre fra byer som Los Angeles og Paris, der besøgte København, bød arrangementet på meget mere end blot fine receptioner og skåltaler på rådhuset. Dels har C40 World Mayors Summit netværket tårnhøje ambitioner, og hvis en by ikke lever op til Paris aftalens mål, bliver den ganske enkelt smidt ud af samarbejdet.

Under C40 World Mayors Summit var det en glæde for mig at konstatere, at man i stort set alle de amerikanske storbyer betragter Donald Trump som en parentes. Selv om han har trukket USA fra Paris-aftalen, sker der fortsat rigtig meget på miljø- og klimaområdet på den anden side af Atlanten
Overborgmester Frank Jensen

Arrangementet i København blev desuden akkompagneret af et ugelangt overflødighedshorn, hvor borgerne og deres forventninger til fremtidens by var i fokus. Denne event hed Live Like Tommorow, og på en lang række af de forskellige events blev der meget konkret diskuteret byudvikling. Noget af det, der især glædede overborgmesteren, var at det i så høj grad som det var tilfældet lykkedes at inddrage byens unge. For som Frank Jensen udtrykker det – de unge skal ikke føle, der nødt til at demonstrere for at blive hørt. Det skal være en helt naturlig ting.

Vil være CO2 neutral i 2025

”Alt i alt er jeg rigtig glad for den måde dette kæmpe arrangement forløb på, og jeg synes virkelig vi fik sat båder klimaproblematikken og København på verdenskortet. Efterfølgende har jeg fået mange positive reaktioner fra såvel borgere som organisationer, der synes, vi har gjort et stort stykke arbejde”, siger Frank Jensen for hvem det ikke blot er en stor, men også en realistisk opgave at gøre København til den første C02 neutrale hovedstad i 2025. Der er stadig et stykke vej, og han er også godt klar over, der skal ydes en både bedre og hurtigere indsats på en række områder, men umuligt er det ikke.

Under C40 topmødet var gulvet i forhallen på Københavns Rådhus dækket af et print med byens topologi, som københavnerne ivrigt nærstuderede. Det var et indslag i den Live Like Tomorrow festival, der blev afviklet parallelt med topmødet, hvor der var fokus både på byudvikling og klima. (Foto: Henrik Malmgreen)

”En af de helt store opgaver de kommende år bliver at gøre noget ved luften. Op gennem 80’erne fik vi skabt en ren havn og rene strande, så nu er turen kommet til luften. Desuden skal vi satse mere på vindenergi, hvis vi skal nå i mål med vores ambition om, at København skal blive CO2 neutral, men jeg er sikker på, vi nok skal nå det”, siger Frank Jensen og føjer til, at der også skal satses mere på såvel bæredygtigt byggeri som nye, bæredygtige materialer. Et område, hvor den hastige teknologiske udvikling er med til at bære processen frem. Ligeledes forudser overborgmesteren, at vi kommer til at se meget mere træbyggeri i bybilledet i stedet for beton.

Resten af Danmark skal med

Frank Jensen er dog ikke alene om at have høje klkimaambitioner. Det samme har Realdanias administrerende direktør Jesper Nygård, der synes det kunne være skønt, hvis Danmark blev det første land i verden, hvor Paris-aftalens mål implementeres i alle kommuner, og netop med baggrund i C40 netværket har vi enestående adgang til en metode, der gør denne implementering mulig. Det er en sublim chance, mener han. Bæredygtig byudvikling er naturligvis et emne med særdeles bred berøringsflade, men ifølge Jesper Nygård er det lokale engagement med til at få tingene til at ske. Samme holdning har man hos Green Building Council Denmark.

Det kunne være skønt, hvis Danmark blev det første land i verden, hvor Paris-aftalens mål er implementeret i alle kommuner med baggrund i C40 netværket
Administrerende direktør Jesper Nygård, Realdania

Her mærker direktør Mette Qvist også den lokale forankring. Blandt andet fordi 10 kommuner alene i år har valgt at melde sig ind således, at i alt 30 kommuner nu er med i DGNB-certificeringsarbejdet. Der er forskel fra kommune til kommune på, hvad der vægtes højest, men når det gælder den kommunale bygningsmasse, er det tydeligt, der er stor interesse for at anvende vores værktøjer. De kan være med til at eksekvere en ejendomsstrategi, som bygger på en DGNB-certificering og arbejde hen mod FN’s verdensmål, mener Mette Qvist. Også overborgmester Frank Jensen har i øvrigt signaleret interesse for, at Københavns Kommune ligeledes skal tilslutte sig DGNB-standarden.

Nyt industrieventyr venter måske

Men også på en række andre områder er såvel by som overborgmester helt fremme skoene. Således fortæller Frank Jensen, at man i samarbejde med Energistyrelsen og Amager Forbrænding har sat et forsøg i gang med såkaldt carbon capture, altså opsamling af CO2. Hvad man så skal kunne bruge den til, ligger et helt fast endnu, men Frank Jensen mener blandt andet, der vil være gode muligheder for at genbruge den til produktion af flybrændstof. Han ser i hvert fald store muligheder for det han mener, kan blive lidt af et industrieventyr. Og så må københavnerne nok også forberede sig på, at miljøzonen, som allerede gælder lastbiler og næste sommer ligeledes varebiler, på sigt også kommer til at gælde personbiler.

Tags: ,
Den danske version af C40

C40 netværket dækker 94 byer verden over, deriblandt København. Det samlede indbyggertal er på 700 millioner, der tegner sig for en fjerdedel af verdens økonomi. Den danske version hedder DK2020 og er initieret af tænketanken Concito og Realdania. Under C40 topmødet i København blev det offentliggjort, at Realdania styrker sit eksisterende partnerskab med C40.

Over en 5-årig periode vil man nemlig bidrage med ca. 170 mio. kr. til netværket, og Realdania har desuden afsat 20 mio. kr. til at sikre, at viden og erfaringer fra C40-byerne kan bruges i Danmark og derved komme danske byer samt kommuner til gavn. De 20 kommuner i DK2020 projektet er fordelt over hele landet og har vidt forskellige udfordringer.

En del af DK2020 vil foregå som såkaldt peer-learning, hvor de udvalgte kommuner får mulighed for at lære af hinanden og udveksle løsninger og erfaringer med andre deltagende kommuner. Samtidig får kommunerne teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank Concito til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet, så det lever op til C40s standard for klimaplanlægning.

Kommunernes klimaplaner vil bl.a. indeholde anvisninger på, hvordan de kan blive klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser i perioden. Planerne skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og fx minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser. DK2020 løber frem til april 2020. Målet er, at de udvalgte kommuner skal have Deadline2020-inspirerede klimaplaner med udgangen af 2020.

De 20 danske byer i DK2020 netværket er:

 • Albertslund
 • Allerød
 • Assens
 • Fredericia
 • Frederiksberg
 • Frederikshavn
 • Helsingør
 • Høje-Taastrup
 • Jammerbugt
 • Køge
 • Lejre
 • Lemvig
 • Lolland
 • Middelfart
 • Randers
 • Roskilde
 • Samsø
 • Sønderborg
 • Vejle
 • Aarhus