Forsøget med central affaldshåndtering i Næstved bymidte betyder både, at affaldscontainerne forsvinder fra baggårdene og, at den tunge trafik gennem byen mindskes. Desuden frigøres der plads til nogle af de aktiviteter, der skal være med til at skabe liv i byen. Foto: Næstved Kommune

Bymidten skal summe af liv og aktivitet

Det kræver en målrettet indsats at fastholde borgernes interesse for bymidten. Det er en udfordring, der gælder alle danske provinsbyer, og i Næstved har man lagt en plan, der spiller sammen med kommunens langsigtede strategi for ­byudvikling.

­I en af sine fortællinger brugte den danske forfatter og digter Frank Jæger udtrykket ”ædel provins”. Et mere rammende udtryk om det udviklingsprojekt, Næstved Kommune har sat i gang for bymidten, kan man næppe forestille sig. Målet er at skabe og fastholde en levende bymidte, for hvis tomme butiksvinduer gaber mod lige så tomme gader, er det så som så med den ædle provins. Desværre er mange danske provinsbyer ramt af livløshedens svøbe, og derfor har Næstved Kommune siden 2015 arbejdet intensivt på at modvirke effekten fra blandt andet den internethandel, der netop i denne tid truer med lægge hele gader øde.

 

Ud over masser af middelalderarkitektur og andre historiske bygninger byder Næstved bymidte på en række rekreative elementer, blandt andet i form af grønne områder samt Suså, havnen og kanalen. Men bymidten skal også udvikle sig. Blandt andet i form af et projekt for Rådmands­haven, der skal forvandle en p-plads til boligbyggeri. Visualisering: Næstved Kommune

”Selve internethandelen kan vi ikke gøre så meget ved, men vi kan gøre en indsats for at trække nye funktioner ind i byrummet. Både i de butikslokaler, der måtte stå tomme og i byrummet i øvrigt. Målet er jo at skabe en selvforstærkende effekt, der skal modvirke en eventuel negativ spiral”. Det siger Thore Rytter Klitgaard, der er arkitekt og chefkonsulent i Næstved Kommune. Tingenes tilstand er imidlertid ikke så slem, som man måske kunne frygte. Flere og flere ønsker nemlig at flytte til byen, og det er vel at mærke ikke kun et storbyfænomen. Også i Næstved mærker man således øget interesse for byrummet.

Borgerinddragelse og ejerskab

”Vi oplever en fortætning af boligmassen, og derfor er det vigtigt at have en aktiv bykerne. Både fordi den er kommunens handelscentrum og fordi, den skal byde på såvel oplevelser som kultur og andre former for aktiviteter”, siger Thore Rytter Klitgaard og nævner et campusprojekt som eksempel på den nye profil, bymidten skal kunne byde på. Når man siger campus, siger man også uddannelse og unge mennesker. Netop den aldersgruppe prøver man ligeledes at få i tale gennem en række forskellige kreative aktiviteter, men grundlæggende handler det ifølge Thore Rytter Klitgaard om at søsætte de tiltag, man ved virker.

Selve internethandelen kan vi ikke gøre så meget ved, men vi kan gøre en indsats for at trække nye funktioner ind i byrummet
Thore Rytter Klitgaard

”Samtidig skal en ny lokalplan sikre, at vores ideer kan realiseres, men vi gør også meget ud af borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af vores udviklingsstrategier. Blandt andet har vi etableret en Bylivsgruppe, der laver aktiviteter i samspil med kommunen, og så er det lykkedes at få forskellige personkredse til at tage ejerskab over en række initiativer. Eksempelvis i forbindelse med festivaler, pop-up restauranter, aktiviteter omkring højtiderne og ferierne samt udvikling af blandt andet torvehandelen, lige som en kreds af erhvervsfolk har gjort en indsats for at få skabt en gourmetrestaurant i byen”, siger Thore Rytter Klitgaard. Han fortæller videre, at man i samarbejde med Cityforeningen arbejder på at tiltrække de butikker, som bedst matcher det udbud, der er i forvejen.

Tags: ,

Central affaldsopsamling giver bedre bymiljø

Projekt ”Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling” lægger sig op ad bymidtestrategien, som er det overordnede koncept for den grønne byudvikling. Som en del af projektet laves et pilotforsøg med centraliseret affaldshåndtering. I bestræbelserne på at skabe en mere attraktiv bymidte arbejder man på at få åbnet op for byens mange smukke gårde, og i den sammenhæng giver det god mening at komme af med de grimme affaldscontainere.

”Det betyder, at borgerne i et mindre område af bymidten skal aflevere deres affald ved et centralt opsamlingspunkt, der også vil mindske den tunge trafik gennem byen. Der er tale om et forsøg, som skydes i gang til februar, som også kommer til at gælde erhvervslivet som en frivillig ordning”, siger Anette Moss, der er projektleder for Bæredygtig Grøn Byudvikling. Som optakt til forsøget har der været tæt dialog med både borgere og virksomheder, men Anette Moss ser et stort potentiale i forsøget, der afvikles i et område med blandet erhverv og beboelse. Her afleveres affaldet så i et system med nedgravede containere, der ikke skæmmer bybilledet.

”Desuden kobler vi det op på et Smart City koncept, der gør det muligt for borgerne at følge, hvor meget affald, de egentlig producerer. Det sker ved hjælp af digital registrering, når affaldet afleveres, lige som det er muligt at følge, hvor meget det centrale system sparer i CO2 udledning”, siger Anette Moss. Forsøget gælder både dagrenovation og stort pap, hvilket betyder, at borgerne er fri for at køre på genbrugspladsen. Selv om forsøget endnu ikke er startet i praksis, fortæller hun, at de foreløbige tilbagemeldinger er ganske positive. Også selv om dagrenovationen – i hvert fald for en periode – ikke længere afhentes ved gadedøren.

Bæredygtig Grøn Byudvikling er en del af Næstved Kommunes udviklingsprojekt Ressource City, der er omdrejningspunkt for kommunes arbejde med grøn omstilling.