46,8% af virksomhederne fortæller faktisk, at manglen på troværdige data ofte forhindre dem i at træffe de rigtige beslutninger. En skam når mulighederne for langt de fleste virksomheder er til langt mere. Foto: Samay Mir, Head of Data Science, Data Engineering & AI i Capgemini.

Sådan kommer I i gang med at bruge jeres data

Det kan virke som en uoverskuelig sag at komme i gang med at bruge Business Intelligence (BI) i virksomheden. Men især for mindre virksomheder, kan det være lettere, end de tror. Og gevinsten kan komme hurtigt.

De fleste virksomheder indsamler i dag en eller anden form for forretningsviden, som hjælper dem med at få overblik, se status på KPI’er og måske give nogle svar på forretningsmæssige spørgsmål. Ofte handler det dog om blot én medarbejdere, der mere eller mindre manuelt indsamler data fra forskellige systemer og overfører dem til et Excel-ark.

En tidskrævende og ikke særlig effektiv proces, der typisk ender ud i en form for kvartals- eller halvårsrapport, som så gennemgås af ledelsen. Og en dataindsamling som en stor del ikke giver nok værdi. 46,8% af virksomhederne fortæller faktisk, at manglen på troværdige data ofte forhindre dem i at træffe de rigtige beslutninger. En skam når mulighederne for langt de fleste virksomheder er til langt mere.

Læs også: Det skjulte værktøj i den digitale værktøjskasse

Alt for mange danske virksomheder er bagud

Ifølge Eurostat har 47% af de danske virksomheder en lav eller meget lav digitaliseringsgrad, hvilket betyder, at kun omkring halvdelen af de danske virksomheder udnytter de muligheder, som digitaliseringen giver.

En ærgerlig statistik når man ved, at digitaliserede virksomheder har 20% højere arbejdsproduktivitet, i forhold til de ikke-digitaliserede. Det svarer til, at hver medarbejder i virksomheder med høj digitalisering årligt bidrager med 135.000 kr. mere end medarbejdere i lavt digitaliserede virksomheder.

Udfordringen for mange virksomheder er tit, at deres data ofte er delt op i siloer, som ikke snakker sammen. Økonomiafdelingen kigger måske kun på deres egne finansdata, mens marketing kun kigger på deres data. Det giver begrænset indsigt og dermed værdi for forretningen,
Samay Mir, Head of Data Science, Data Engineering & AI i Capgemini


”Det har kæmpe betydning, om man digitaliserer sin forretning og begynder at bruge data systematisk. Men mange virksomheder ved ikke, hvor de skal starte eller slutte, og derfor kommer de aldrig rigtigt i gang med at bruge BI. Og det er en skam, for det kan simpelthen ses på bundlinjen med det samme,” udtaler Samay Mir, der er Head of Data Science, Data Engineering & AI i Capgemini, og som dagligt hjælper virksomheder med at styrke deres beslutningsgrundlag gennem brugen af business intelligence (BI).

Under coronaen blev denne trend yderligere tydeliggjort. 34% af de SMV’ere, der investerede i digitalisering, innovation og automatisering under COVID-19, øgede omsætningen.

Til sammenligning var det kun 3%, af dem der ikke investerede, der øgede omsætningen. 83% af disse oplevede faktisk et fald i omsætningen.

Business Intelligence kan virke som et uoverskueligt projekt

Langt de fleste virksomheder har i dag en lang række it-systemer som f.eks. kundedatabaser, ordresystemer, lagerstyring, hjemmesidedata og økonomisystemer, hvor der ligger enormt mange data. Disse data bliver bare sjældent brugt optimalt.

”Udfordringen for mange virksomheder er tit, at deres data ofte er delt op i siloer, som ikke snakker sammen. Økonomiafdelingen kigger måske kun på deres egne finansdata, mens marketing kun kigger på deres data. Det giver begrænset indsigt og dermed værdi for forretningen,” fortæller Samay Mir.

Læs også: Viden er penge

27,4% af virksomhederne siger da også, at det at kunne analysere data på tværs af systemer, er den største udfordring for at komme i gang. Data er nemlig ofte lidt af en uensartet rodebunke i virksomheden. F.eks. kan definitionerne af en omkostning, en kunde eller et salg være forskellige i de forskellige afdelinger, og dermed kan man ikke bare sammenligne og bruge data på tværs.

Salgsafdelingen kan f.eks. definere en kunde som en de har solgt til, mens support først ser nogen som kunde, hvis der opretter en kundesag – og så kan regnskabsafdelingen arbejde med interne kunder, hvilket er en helt anden måde at se ordet ”kunde” på.

En anden udfordring er, at data ofte optræder flere gange. F.eks. kan en salgsordre gå igen i flere systemer. Man skal derfor passe på, at man ikke kommer til at lægge værdien af disse sammen, da man så får et helt forkert billede af virkeligheden.

Spørgsmålet er så, hvordan man kommer i gang med at bruge sine mange data, så de giver bedre forretningsværdi?