I dag har ingen overblik over eksempelvis strømforbruget på en byggeplads. Det skal der i henhold til den frivillige bæredygtighedsklasse nu være styr på, hvilket også gør sig gældende andre certificeringer. Det er både godt for miljøet og den interne afregning, så man har helst styr på, hvem der bruger hvor meget. Blandt andet fordi afgiftssatserne er forskellige alt efter, om strømmen bruges til maskiner eller f.eks. lys og varme i en skurby.

Nu skal byggepladsens ressourceforbrug reduceres i bæredygtighedens navn

På byggepladsen, som vi kender den i dag, er det stort set umuligt at identificere, hvilke aktører der bruger hvor meget strøm. Men nu sættes ressourceforbruget på byggepladsen under lup. Det er nemlig et krav i den frivillige bæredygtighedsordning.

Den frivillige bæredygtighedsklasse stiller ikke kun krav til CO2 udslippet i forbindelse med det egentlige byggeri. Den stiller også krav til selve ressourceforbruget på byggepladsen, herunder materialeforbrug samt ikke mindst energiforbrug. Indtil videre er det – som det fremgår af ordningens navn – frivilligt at dokumentere dette, men fra 2023, bliver ordningen obligatorisk for alle nybyggerier på mere end 1.000 kvm.

Derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang med dette dokumentationsarbejde nu, og vi har derfor indgået et samarbejde med virksomheden Sensohive i forbindelse med et konkret projekt, der er implementeret på tre konkrete byggepladser.
Rebekka Katrine Pallesen, projektleder i ConTech Lab

Hun føjer til, at projektet i første omgang gælder strømforbruget på byggepladserne, men senere kommer monitorering af varme, vand og brændstofforbrug til.

Forbruget skal tydeliggøres

Målet er ikke alene at dokumentere ressourceforbruget, men også at anskueliggøre, hvor på byggepladsen forbruget sker. Derved bliver det lettere at afregne de enkelte enheder imellem og ikke mindst gøre forbruget sammenligneligt. F.eks. i forhold til strømforbrug er det typiske billede i dag, at ingen aner, hvem der bruger hvor meget og hvornår. Målingerne skal desuden holdes op mod vejrdata med henblik på at gøre forbruget så sammenligneligt som muligt.

Planen for projektet er at indsamle flest mulige data over en periode på 3-4 måneder, som efterfølgende analyseres og præsenteres i et dashboard. Det sker i samarbejde med Sensohive, der opsætter sensorer på byggepladserne, så det bliver muligt at måle strømforbrug for skurby, belysning, transport på pladsen, opvarmning, udtørring samt særligt forbrug på eksempelvis pumper. Desuden vil Sensohive opsætte sensorer, der måler udsving i fugtniveauet i bygningen og som således hjælper med at sikre korrekt udtørring af betonen i råhuset.

Dansk sensorsucces med i samarbejdet

Sensohive er startet af tre fynske ingeniørstuderende Odense med udgangspunkt i en innovativ opfindelse, nemlig en trådløs sensor. I første omgang blev den med succes solgt til gartnerier og siden til fødevareovervågning, men det store gennembrud kom med en ny teknik, der ramte en niche på det globale marked for betonproduktion.

Siden er det gået rasende hurtigt for Sensohives innovative trådløse sensorer, som er i brug hos store entreprenører i Danmark, Nordeuropa, Nordamerika og Australien. Kort fortalt gør teknikken i Sensohives sensor det muligt at følge hærdningsprocessen i beton i real tid. Dén proces er en tidsrøver samt ressourcesluger på mange byggepladser og elementfabrikker, fordi der i dag er stor usikkerhed om, hvornår betonen er færdighærdet – og med løsningen kan entreprenøren oftest spare 25-50 pct. af tiden i forhold til det estimerede.

Datadrevne beslutninger med vores sensorer muliggør ikke blot hurtigere beslutninger, men også mere korrekte beslutninger.
Thomas Juhl, partner og udviklingschef i Sensohive

”En af de nye ting vi kikker på sammen med ConTech Lab, er at måle på fugt og temperaturen i hele bygning således man sikre sig at betonen er tørret ordentligt op, for herved at undgå at der efterfølgende løber store summer op i udbedringer, hvis f.eks. gulve skal rives op igen”, siger partner og udviklingschef Thomas Juhl fra Sensohive. Den slags udgifter skal nemlig også helst undgås i henhold til ånden i den frivillige bæredygtighedsklasse om at undgå ressourcefrås.

Sensorer til måling af elforbruget er taget i anvendelse på adskillige byggepladser. Blandt andet på PFA Ejendommes Nordø projekt i København, hvor spidsen udføres i totalentreprise af Pihlkonsortiet, som omfatter Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson. Administrerende direktør Halldór Páll Ragnarsson har fremadrettet store forventninger til brugen af sensorer. Det er et milliardprojekt fordelt på 5 individuelle projekter indeholdende hotel, domiciler og boliger, altså et helt nyt byområde. Også i NCC har man flittigt taget sensorerne i brug. Her forklarer udviklingschef Lars Andersen, at man allerede gennem et godt stykke tid har samarbejdet med Sensohive.

 

Tags: , , , ,
ConTech Labs pionérprojekter

I løbet af 2021 gennemfører ConTech Lab en række pionérprojekter. De tager alle afsæt i en konkret brancheudfordring og gerne i et konkret byggeprojekt med en overordnet målsætning om at skabe øget produktivitet eller bæredygtighed.

I arbejdet med pionerprojekter indgår flere virksomheder på tværs af værdikæden samt en række eksperter og videnspersoner. Projektet udgør et faciliteret forløb, der strækker sig over 2-4 måneder, hvor resultatet af pionerprojekterne skal være direkte målbart, og erfaringerne kunne implementeres på tværs af branchen.

Se mere om ConTech Lab her