Den digitale omstilling er i fuld gang i byggebranchen, og den bæres især frem af nye krav til bæredygtighed samt afrapportering. Men for at få alle med er branchen nødt til at stå sammen og bakke op om de små og mellemstore virksomheder.

Sådan kommer SMV’erne i gang med den digitale og grønne omstilling

Digitaliseringen i byggebranchen er i fuld gang. Den udvikling er vigtig at være med på, fordi digitalisering er et vigtigt redskab til både at blive mere produktiv og til at kunne efterleve de mange nye krav, der kommer til f.eks. dokumentation af bæredygtighed.

Desværre viser en ny analyse, at 35 pct. af de små og mellemstore virksomheder i byggebranchen ikke ser den store gevinst ved digitalisering. Det er Industriens Fond, Realdania og ConTech Lab, som står bag analysen, og den påpeger, at der skal mere tempo på SMV’ernes digitale omstilling, fordi de er langt bagud med implementering af digitale værktøjer. Samtidig udgør de imidlertid en stor og vigtig del af den samlede byggebranche. Hele 99,6 pct. af alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har under 100 ansatte.

Niklas Winther, digitaliseringskonsulent i SMV Danmark - ConTech Magasin 2024For hver time virksomheden bruger på at undersøge nye tiltag, mister den en times indtjening. Derfor skal det være så gennemskueligt og præcist som overhovedet muligt, når man skal rådgive SMV’erne,
Niklas Winther, digitaliseringskonsulent i SMV Danmark

Men hvor og hvordan starter man, hvis man er en SMV, der gerne vil med på den digitale omstilling?

Stigende krav til dokumentation af bæredygtighed øger kravene til at kunne håndtere digitale værktøjer. Men hvis man spørger Nels Andersen Ohrt, der er projektleder for SMV-indsatsen i ConTech Lab, kræver det en helt særlig tilgang at få SMV’erne med på både den grønne og den digitale vogn. Ifølge analysen er deres arbejde nemlig i høj grad stadig styret af økonomisk gevinst og produkt- samt servicekvalitet. Han siger, at det ikke er muligt at opnå succes med hverken digitale værktøjer eller metoder, hvis ikke indsatsen sker i samspil med SMV’erne og helt ud på byggepladsen.

Skal gå forrest med det gode eksempel

”Det er meget svært at ændre adfærden hos de virksomheder, der i analysen ikke anser digitalisering som en gevinst. Derfor gælder det om at fange de virksomheder, der viser interesse for det digitale. og få dem til at gå forrest som ambassadører for de nye tiltag og vise, at digitale værktøjer rent faktisk også skaber værdi for små- og mellemstore virksomheder.,” siger Nels Andersen Ohrt.

Han peger på to konkrete aktiviteter, hvor ConTech Lab har haft særlig succes med at få SMV’er i byggebranchen til at involvere sig og opnå en reel værdi gennem digitalisering, nemlig No-Code og Business Plan Earth.

Jacob Bøtter, forfatter og iværksætter - no code ConTech Lab forløb for SMV'erneJeg synes SMV’erne skal kaste alle hæmninger over bord og afsøge de mange spændende muligheder, der ligger i f.eks. kunstig intelligens, og som langt hen ad vejen kan være med til at hjælpe dem til at automatisere forskellige processer,
Jakob Bøtter, tech-entreprenør

No-Code til dem der ikke kan skrive kode

Selv om 35 pct. af de små og mellemstore virksomheder i branchen ikke ser en gevinst ved digitalisering, står de rent faktisk i en helt unik situation. Det mener tech-entreprenør Jakob Bøtter. Sammen med ConTech Lab arbejder han med de såkaldte No-Code forløb, hvor udvalgte SMV’er gennem et tredages kursus lære at udvikle løsninger og bygger software uden at skrive kildekode.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

Jacob Bøtter er tech-entreprenør og bl.a. underviser i No-Code-principper, hvor man bygger digitale løsninger uden at kode. Han mener, at SMV’erne har en konkurrencefordel i forhold til de større virksomheder, fordi de typisk ikke har samme organisatoriske regler og retningslinjer at rette sig efter. Tværtimod kan de lystigt kaste sig ud i at eksperimentere med principperne samt andre digitale teknologier.

”Jeg synes SMV’erne skal kaste alle hæmninger over bord og afsøge de mange spændende muligheder, der ligger i f.eks. kunstig intelligens, og som langt hen ad vejen kan være med til at hjælpe dem til at automatisere forskellige processer,” siger Jakob Bøtter.

Brugen af sensorteknologi og IoT løsninger i bygge og anlægsbranchen fordelt på virksomheds- størrelse

Kilde: ConTech Lab. Barrierer og potentialer for digital og bæredygtig udvikling af byggeriets SMV’er

Nødvendig kompetenceopbygning

I hans optik handler det altså om at turde udvise risikovillighed, men frem for alt handler det om, at SMV’erne er nødt til at engagere sig mere, fordi de ikke kan tillade sig at fravælge eller nedprioritere den digitale omstilling, der skal ruste dem til at agere i en verden, hvor dokumentationskravene bliver stadig mere heftige. Fremtiden kommer i høj grad til at handle om nødvendig kompetenceopbygning, hvis ikke SMV’erne skal fanges i krydsilden mellem deres leverandører og deres kunder. Med f.eks. No-Code har SMV’erne mulighed for på en relativ simpel måde at tage et stort skridt i den rigtige retning, og Jakob Bøtter fornemmer, at der er stigende interesse for at kaste sig ud i den digitale omstilling.

Business Plan Earth hjælper SMV’erne med en forretningsplan

Virkeligheden for virksomhederne i den danske byggebranche blevet anderledes. Bæredygtighed skal rapporteres, og det gøres lettest med digitale værktøjer. Men mange SMV’er som sagt endnu ikke på niveau med større virksomheder, når det kommer til digitalisering. Derfor har ConTech Lab i samarbejde med konsulenthuset Hansen & Ersbøll Agenda Aps udviklet et digitalt strategiforløb til SMV’erne med henblik på at hjælpe dem med at lave en forretningsplan, der imødekommer certificering og EU-taksonomi. Altså en ESG-rapportering, som de kan vise til bygherrer, banker eller andre, der måtte ønske at se den. Forløbene har kørt sammen med Tømrermester Anders Mainz, Bjerre Byg, Max Mathiesen & Søn a/s. Byggeselskabet Maj, Toppenberg HOK og Alice og Co. Murerfirma og er afviklet i samarbejde med Lærlinge for Bæredygtighed og Videncenter for Design Håndværk & Arkitektur.

For meget tumult i hverdagen

Kigger man på tværs af hele SMV-segmentet, mener Niklas Winther, der er digitaliseringskonsulent i brancheorganisationen SMV Danmark, imidlertid, at der er en klar årsag til, at mange SMV’er hænger i bremsen. En stor del af byggebranchens arbejde består af raffinerede arbejdsprocesser, som man har tilpasset og innoveret på gennem mange år. Derfor kan innovationspotentialet i dele af branchen forventes at være lavere, end man ser det i andre brancher.

”Derudover er der mange virksomheder, som har fokus på at styrke deres likviditet og egenkapital. De senere år har været omskiftelige og præget af tumult med galoperende energipriser, historisk høje materialepriser og en presset forsyningskæde. Det vil derfor være naturligt, hvis virksomhederne har større fokus på at polstre sig i den meget omskiftelige virkelighed, vi nu skal vænne os til,” forklarer Niklas Winther.

Hjælpen skal være konkret og tydelig

Niklas Winther mener ganske som Nels Andersen Ohrt, at det gode eksempel kan være vejen frem, ligesom hjælpen skal være konkret og tydelig. Det er nemlig vigtigt, at virksomhederne får et hurtigt overblik over udbyttet af at gå ind i den digitale verden samt, hvor meget tid de skal afsætte til et givent projekt. For hver time virksomheden bruger på at undersøge nye tiltag, mister den nemlig en times indtjening. Derfor skal det være så gennemskueligt og præcist som overhovedet muligt, når man skal rådgive SMV’erne, påpeger han.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her