Teknologi giver gyldne muligheder for dansk industri

Digitalisering og automatisering skal være med til at løfte dansk produktion og skabe bedre konkurrencevilkår for dansk industri. Det kræver fokus på såvel nye som allerede tilgængelige teknologier. Til gengæld er udbyttet masser af nye forretningsmuligheder for de danske produktionsvirksomheder.

Over tid er megen produktion flyttet fra Danmark til udlandet. Det skyldes primært, at fokus har været rettet mod lande, hvor det er muligt at producere store serier til den lavest mulige pris, men i dag ser billedet ganske anderledes ud. Det skal ikke forstås på den måde, at det i væsentligt omfang er muligt at trække den tabte masseproduktion hjem, men til gengæld står danske produktionsvirksomheder med en gylden mulighed på andre områder.

Nemlig nichepræget og specialiseret produktion samt produktion af små serier. Lægger man en indsats her, er der mulighed for at opdyrke helt nye markeder inden for produktions- og fremstillingsindustrien. Det kræver dog, at virksomhederne orienterer sig mod ny teknologi”. Det siger Nigel Edmondson, der er direktør i foreningen MADE – Manufacturing Academy of Denmark, der ligeledes er den nationale Klynge for Avanceret Produktion.

Agilititet og fleksibilitet er vigtig

Det er imidlertid hans indtryk, at de danske produktionsvirksomheder faktisk ér ganske langt fremme i skoene og allerede er begyndt den rejse ind i fremtiden, som blandt andet handler om at kunne se fordelene i modulær samt automatiseret produktionsteknologi. Det giver blandt andet mulighed for hurtig omstilling af en produktionslinje, og netop fleksibilitet samt agilitet er vigtige nøgleord for fremtidens produktionsvirksomhed,

”I MADE er vores fornemmeste opgave at gøre de danske produktionsvirksomheder så konkurrencedygtige som muligt. I forvejen fremstiller mange danske virksomheder niche- eller kundespecifikke produkter i små serier, og den udvikling skal vi bygge videre på. Selvfølgelig skal pris og kvalitet være i orden, men det er altså mindst lige så vigtigt at kunne leve op til nye forbrugerkrav”, siger Nigel Edmondson videre.

Ny teknologi og brugervenlighed

Et af nøglebegreberne i den sammenhæng er Mass Customization, som i dag er i markant vækst grundet forbrugernes øgede krav til individualiserede produkter. Derfor er det ifølge Nigel Edmondson både vigtigt, at virksomhederne har adgang til den nyeste teknologi og, at den er så brugervenlig, at det ikke er nødvendigt at tilkalde en ekspert, hver gang produktionen skal omstilles.

På det punkt bakkes han op af Head of Nordic Business Development Martin Fogh Larsen fra B&R-Industrial Automation i Odense, der har en række danske industrivirksomheder på kundelisten. Han er således enig i vigtigheden af dels at optimere den eksisterende produktion, dels at kunne håndtere små seriestørrelser, lige som virksomhederne skal kunne håndtere eventuelle teknologiske udfordringer selv. For hver gang en maskine står stille, koster det penge.

Kan spare millioner på bundlinjen

I Danmark slås mange virksomheder netop med alt for lang omstillingstid. Derfor er der i høj grad brug for det modulbaserede koncept, som Nigel Edmondson fra MADE gør sig til talsmand for”, siger Martin Fogh Larsen fra B&R-Industrial Automation. Nye teknologier gør det endda muligt at tilføje forbedret funktionalitet på eksisterende produktionslinjer, hvorved virksomheden undgår at skulle udskifte alt udstyr.

”Desuden er vi i stand til at simulere alle operationer og produktivitet på en maskine eller linje, inden vi installerer en løsning hos en kunde således, kan vi teste forskellige layouts og teknologier så vi er sikre på, at alt virker”, siger Fogh Martin Larsen. Han føjer til, at det godt kan være, at nyt produktionsudstyr er dyrere så at sige pr. løbende meter, men til gengæld øges produktiviteten markant, hvorved det kan være muligt at spare millioner på bundlinjen.

Alle processer skal være integreret

Martin Fogh Larsen til, at endnu en fordel ved ny teknologi og ensartede standarder er muligheden for hurtigt og enkelt at kunne kontrollere, at alle processer afvikles optimalt. Det skyldes højere grad af integration, både i forhold til standardiserede  kommunikationsprotokoller og én central kontrolplatform, der nu kan styre basismaskinstyring, robot, vision og mekatroniske systemer. Det sænker kompleksitet og afhængighed af forskellige kompetencer og dermed omkostninger til udvikling, installation samt vedligehold.

”Den digitale transformationsproces ude i produktionsvirksomhederne gør det nemlig muligt for operatøren via en såkaldt digital tvilling at følge med i alle funktioner og processer”, siger Martin Fogh Larsen videre. Netop samarbejdet, eller måske snarere samspil, mellem medarbejder og robot vægtes ligeledes højt af Nigel Edmondson fra MADE, idet han samtidig understreger vigtigheden af løbende at løfte kompetencen i virksomheden.

Tags: , , ,
Industri 4.0 er for alvor blevet hverdag

Danske produktions- og fremstillingsvirksomheder er for alvor trådt ind i en ny tidsalder. Den er blevet døbt Industri 4.0, altså den fjerde industrielle revolution. På nationalt plan bakkes der op om de danske produktionsvirksomheder med henblik på at føre dem sikkert ind i det digitale og automatiserede produktionsunivers. Det sker gennem MADE – den nationale Klynge for Avanceret Produktion. MADE – Manufacturing Academy of Denmark er en non-profit forening bestående af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner og GTS-institutter.  Målet er at skabe produktion i verdensklasse i Danmark gennem nyskabende samarbejder, projekter og aktiviteter, hvor aktører mødes og deler viden på tværs af virksomhedsstørrelse, geografi og branche.