Ved at koble dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi og afprøve nye måder at samarbejde på i pionérprojekter, får byggeriets virksomheder konkrete erfaringer med teknologi og digitale arbejdsmetoder. Foto: ConTech Lab

ConTech Lab forløser et kæmpe potentiale i byggeriet

Som begreb er ConTech meget mere end blot en ny måde at beskrive teknologi i byggebranchen på. Det er også meget mere end blot et nyt ”tech” udtryk, der lyder smart. ConTech er fællesbetegnelsen for teknologi, der gør det muligt at arbejde både smartere og mere effektivt sammen i byggebranchen.

Mange teknologier er allerede til rådighed og markedsmodne, og flere nye kommer hele tiden. Derfor er det vigtigt at skabe et forum for erfaringsudveksling. Både fagligt og teknologisk. ConTech Lab ér dette forum, skabt i samarbejde mellem Molio Byggeriets Videnscenter, Realdania og Industriens Fond. Den alt overskyggende fællesnævner er imidlertid, at aktiviteterne i ConTech Lab ikke må være begrænset af snævre interesser eller rette sig mod en bestemt gruppe i byggeriet.

ConTech Lab rækker bredt ud

ConTech Lab henvender sig til hele byggeriets værdikæde, når det gælder om at implementere og udvikle de nye digitale værktøjer og teknologi. Kun på den måde kan ambitionerne om at bygge bedre og smartere blive opfyldt. Alle parter er nødt til at lægge sig i selen for at nå i mål, og i en fragmenteret branche, hvor udgangspunktet for de forskellige typer af virksomheder er meget forskelligt, er det en udfordring.

Såvel i Realdania som i Industriens Fond er man glade for, at ConTech Lab har sat fokus på dette og forstår vigtigheden, af at der skal rækkes bredt ud. Manglende overblik og manglende gennemsigtighed i byggebranchen leder ofte til øget risici, fejl og misforståelser, som betyder forsinkelser og konflikter. Det presser indtjening og produktivitet – også her skal ConTech Lab vise sit værd.

Udvikling og eksperimenter

Skåret helt ind til benet handler ConTech om samarbejde og integration. Det er midlet – bindemidlet så at sige – til at nå målet om en mere bæredygtig og produktiv byggebranche. Dermed har ConTech Lab etableret sig som et initiativ, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle sig og eksperimentere med nye anvendelsesområder for data.

Ved at koble dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi og afprøve nye måder at samarbejde på i pionérprojekter, får byggeriets virksomheder konkrete erfaringer med teknologi og digitale arbejdsmetoder. Den viden og læring der kommer ud af pionérprojekterne skal komme hele branchen til gode. Også dem, der lige nu kan være usikre på, hvordan teknologi kan hjælpe dem til at blive bedre.

Aktører samles og kreativiteten sættes fri

“Det er sagt mange gange før, men det er så sandt, som det er sagt. Byggebranchen er en meget fragmenteret branche, hvilket giver store udfordringer, når den skal finde frem til det fælles, teknologisk fundament, der er så afgørende for den digitale transformationsproces. At der ér et stort behov for, at byggebranchen arbejder effektivt med såvel digitalisering som teknologi, er imidlertid indiskutabelt.

Samtidig oplever vi den udfordring, at selv inden for egne branchefællesskaber, f.eks. de rådgivende ingeniører, der allerede udviser en høj digitaliseringsgrad, kan det være svært at finde det fælles fodslag, der gør informationsudveksling mere enkel. Siloeffekten mellem de forskellige fagområder er markant. Ikke så meget på grund af modvilje, men mere fordi de fælles rammer skal udvikles. Både i forhold til jura, ansvar og rollefordeling osv.

Desuden er forskellen på behovene hos den lille håndværksmester og den store entreprenørvirksomhed åbenlys. Udgangspunktet for at investere i ny teknologi er derfor meget forskelligt. Ikke desto mindre – eller måske snarere lige præcis derfor – er det essentielt, at arbejdet med Construction Technology bredes ud hele vejen gennem byggebranchens værdikæde.

Potentialet er stort. Meget stort. Ikke kun, når det gælder teknologi som fundament for et bedre byggeteknisk samarbejde, men også når det gælder teknologi som fundament for et mere smidigt forretningsmæssigt samarbejde. Ny teknologi vil endda være med til at skabe helt nye forretningsmuligheder i værdikædens fulde længde. Til gavn for såvel store som små virksomheder i byggebranchen.”

– Lennie Clausen, programchef i Realdania

Behovet for digitalisering er indiskutabelt

“Byggeriet fylder meget i vores liv, økonomi og samfund. Mange arbejder i branchen, og bygninger samt selve byggeriet spiller en stor rolle, når vi taler miljø, klima og bæredygtighed. Derfor er det vigtigt med en stærk, dansk byggebranche. Det kræver, at virksomhederne udvikler sig og bliver dygtigere i fremtiden. I takt med, at nye teknologier udvikles og modnes, skal byggebranchen blive bedre til at udnytte dem.

Det handler om digitaliseringen og de muligheder, der ligger i at opsamle data samt omsætte dem til nye produkter og løsninger. Det handler også om produktionsteknologi som eksempelvis 3D-print, brugen af robotter, droner og nye materialer. Men først og fremmest handler det om at kombinere muligheder, data, kompetencer og teknologi på den bedst mulige måde.

Det skal ske på en måde, der gavner byggeriet og skaber sikre, produktive og bæredygtige processer og materialer. For at nå dertil kræver det at virksomheder i og omkring byggeriet kan prøve nye ting af – innovere, fejle, erfaringsudveksle, teste, samarbejde og gøre det usædvanlige i et unikt laboratorium. Et samlingssted hvor branchens aktører mødes og hvor vanetænkningen sættes uden for døren.

ConTech Lab ér det laboratorium. Her etableres nye partnerskaber og pionerprojekter, der på tværs af faglighed, værdikæde, modenhed og virksomhedsstørrelse i praksis skal skabe innovation. Målet er at udvikle nye produkter og banebrydende løsninger, som styrker branchen og øger konkurrenceevnen hos virksomhederne. På den måde kan de, i endnu højere grad, forbedre produktiviteten og gøre sig gældende på den globale scene.”

– Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

Tags: , , ,
Fakta om ConTech Lab

• ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt og produktivt byggeri.

• ConTech Lab kobler dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi, og afprøver nye måder at samarbejde på i pionerprojekter.

• ConTech Lab er et samarbejde mellem Molio,
Realdania og Industriens Fond.

• ConTech Lab gennemfører i 2021 fem pionérprojekter, som alle tager afsæt i en konkret brancheudfordring og i konkrete byggeprojekter, hvor ConTech (construction technology) er midlet til at nå målet – en bæredygtig og produktiv byggebranche.

• ConTech Lab vil dele al viden og læring så det kommer hele branchen til gode.

Læs mere om ConTech Lab her