AI skal gøre renovering lettere, hurtigere og grønnere

Effektiviseringen af byggeriet igennem ConTech handler ikke kun om planlægnings- og opgørelsesfasen af et projekt, men i lige så høj grad om, hvordan vi bedst muligt vedligeholder vores eksisterende bygninger. Et nyt projekt med automatisering skal øge effektiviteten af tilstandsrapportering, så vi kan renovere smartere.

Når en boligforening i dag skal have lavet en tilstandsrapport, sker det typisk ved, at en byggesagkyndig møder op og manuelt undersøger ejendommen. Det kan i en ejendom med 100 boliger tage tre-fire arbejdsdage, men et nyt projekt arbejder på en automatiseret model, der kan forkorte opgaven til én dag.
Her sammenholder en algoritme data fra bl.a. BBR og bygherre med billeder fra eksempelvis droner for hurtigt at registrere revner i beton, sætningsskader eller vinduer med lav energimærkning og derved sandsynliggøre det specifikke behov for den enkelte bygning.

Stort potentiale med grønne ambitioner

”Vi skal bruge teknologien til at gøre bygningsregistreringer intelligente, fremme bæredygtighed og skabe øget produktivitet,” fortæller digitaliseringschef Ole Berard hos ConTech Lab. ”Det handler om at give de byggesagkyndige en hjælpende hånd, så de kan anvende deres kompetencer dér, hvor der er størst behov. Det gavner ikke kun byggeriet, men også samfundet bredt set.”

Parterne bag projektet anslår, at en automatiseret model kan øge effektiviteten med op til 30%, og fordi algoritmen bliver klogere af at analysere mere data, vil den på sigt kunne videreudvikles bruges på andre typer af bygninger og i andre lande, hvilket kan betyde et nyt eksporteventyr for Danmark.

Det rummer et kæmpe potentiale for både vores kunder og samfundet, og som virksomhed vil vi gerne være med til at sætte den teknologiske dagsorden for drift og vedligehold for branchen
Martin Yde, partner i Plan1/Cobblestone og samarbejdspartner i Pionérprojektet

”EU har jo lanceret en genopretningsfond med fokus på bæredygtighed og digitalisering, så vi vil se en stor efterspørgsel på løsninger, der hurtigt kan skaleres, og her kan vi gå ind at spille en vigtig rolle,” siger Niels W. Falk, direktør i HD Lab, som kommer til at have ansvaret for programmeringen. ”Et solidt datagrundlag er jo forudsætningen for et bæredygtigt byggeri, og projektet her gør os jo netop i stand til at kunne analysere os frem til de rigtige løsninger hurtigere, grønnere og mere effektivt, og det får man brug for at kunne i alle lande,” siger Niels W. Falk, direktør i HD Lab, som kommer til at have ansvaret for programmeringen.

“Det er ikke, fordi vi har noget imod at registrere, men vi vil meget hellere rådgive. Desuden er eksempelvis kunstig intelligens bedre til at registrere end det menneskelige øje. Ved at kombinere billeder eller droneoptagelser med f.eks. information fra BBR-registret samt øvrig historisk information om en bygning såsom alder og stand, er det ved hjælp af kunstig intelligens muligt at bygge en registreringsmodel, der over tid bliver klogere. Det rummer et kæmpe potentiale for både vores kunder og samfundet, og som virksomhed vil vi gerne være med til at sætte den teknologiske dagsorden for drift og vedligehold for branchen,” siger Martin Yde, partner i Plan1/Cobblestone og samarbejdspartner i Pionérprojektet.

Teknologi i projektet

Projektet har til formål at skabe en algoritme, der anvender forskellige intelligente typer af software til at analysere en bygnings tilstand på baggrund af det visuelle data i et scan. Pionérprojektet vil foretage scanning og dataindsamling af én eller flere udvalgte bygninger, som vil danne grundlag for eksperimenter og forsøg.

Eksperimenterne omfatter brugen af kunstig intelligens – Tensorflow – til identifikation af bygningsdelenes tilstand. Resultaterne fra forprojektet vil danne grundlag for det videre projektforløb. Herudover vil resultaterne blive anvendt i forbindelse med en workshop med branchen, hvor der gennem dialog er mulighed for at udbrede tidligere læring og indhente yderligere input til det videre forløb.

Teknologien, der bruges, har fokus på at digitalisere virkeligheden automatisk, hurtigt og effektivt. I stedet for manuelt at bruge fotos, noter og håndskitser, bruges der digitalkameraer, algoritmer og computerkraft til at indsamle digitale data og omsætte dem til billeder, virtual reality, tegninger og mål.

Tags: , , , , , ,

Projektets samarbejdspartnere

Bag projektet står virksomhederne HD Lab, DroneTjek, ConTech Lab, Plan1 Cobbblestone Architects og det singaporeanske H3Zoom, og parterne har indtil videre modtaget 1 mio. kr. i støtte over de næste to år.

• Cobblestone: arbejder med ejendomsadministration og rådgivning, og igennem deres arkitektkontor Plan1 designer og styrer de ligeledes projekter og har udviklet en række digitale værktøjer til overvågning og administration af ejendomme

• DroneTjek er et dansk selskab specialiseret i bygningsinspektioner med doner, der har fokus på at forenkle og effektivisere de processer, der i dag kan være farlige, svære eller omkostningsfulde i arbejdet med droner.

• HD Lab arbejder med teknologi til byggebranchen med fokus på bl.a. IKT-ydelser, generative design, BIM-modellering og laserscan, og har derudover en række udviklingsprojekter med robotter, kunstig intelligens og blockchain.

• H3Zoom er et singaporiansk selskab, der arbejder med kunstig intelligens, og som har udviklet metoder til at generere tilstandsdata ud fra billeder og visuelle observationer.

ConTech Labs pionérprojekter

I løbet af 2021 gennemfører ConTech Lab en række pionérprojekter. De tager alle afsæt i en konkret brancheudfordring og gerne i et konkret byggeprojekt med en overordnet målsætning om at skabe øget produktivitet eller bæredygtighed. I arbejdet med pionérprojekter indgår flere virksomheder på tværs af værdikæden samt en række eksperter og videnspersoner.

Projektet udgør et faciliteret forløb, der strækker sig over 2-4 måneder, hvor resultatet af pionerprojekterne skal være direkte målbart, og erfaringerne kunne implementeres på tværs af branchen.

Se mere om ConTech Lab her