Femern-projektet har forpligtet sig til at bruge openBIM-standarder, hvilket spiller en afgørende rolle for, at både anlægsprocessen og overgangen til drift af den færdige tunnel bliver så effektiv som mulig.

Femern Bælt-tunnelen er et digitalt foregangsprojekt

Korrekte data og informationer på det rigtige tidspunkt til de rigtige mennesker er nøglen til succes på Danmarks største infrastrukturprojekt, Femern Bælt-tunnelen. Arbejdet med at forberede og tilrettelægge hele det digitale set-up for mere end 700 underleverandører er i fuld gang. openBIM-principper (Open Building Information Modelling) metoder og standarder samt en velforberedt bygherre skal bane vejen.

Den 18 kilometer lange forbindelse mellem Danmark og Tyskland, Femern Bælt-tunnelen, er i flere henseender banebrydende. For det første er det verdens længste sænketunnel, og for det andet er det Danmarks historiens hidtil største infrastrukturprojekt. Men ikke nok med det – projektet også digital pionér. Bag de voluminøse mængder beton og stål, der medgår til at skabe tunnelen, står et hold med udpræget fokus på effektiv, digital styring i alle projektets faser.

Femern-projektet har forpligtet sig til at bruge openBIM-standarder, hvilket spiller en afgørende rolle for, at både anlægsprocessen og overgangen til drift af den færdige tunnel bliver så effektiv som mulig. OpenBIM er en tilgang til byggeproces og dokumentationen, hvor der er fokus på åbne standarder samarbejde og udveksling af information. Det betyder, at data kan deles på tværs af alle de underleverandører, der deltager i projektet, samt på tværs af de typer software, de bruger. I dette kæmpe projekt drejer det sig om mere end 700 underleverandører.

Lars Straarup, BIM- og IKT-Manager i Femern Bælt-konsortietVi lærer meget om hvordan vi kan samarbejde effektivt gennem openBIM, og disse læringer vil vi sammen med Femern udbrede til hele branchen, hvor vi allerede nu oplever en stor interesse for denne viden,
Lars Straarup, BIM- og IKT-Manager i Femern Bælt-konsortiet

Smidig overgang fra anlæg til drift

Hos Sund & Bælt, som ejer Femern A/S, har man efter deres anvisninger stillet krav om, at entreprenørerne skal klassificere de assets, som dækker over alle bygningsdele samt alle elektriske og mekaniske komponenter/installationer, der er relevante for driften.

”Entreprenørerne identificerer selv, hvilke assets, der er tale om, men der er krav til hvordan det gøres. Det betyder, at vi får et struktureret, ensartet datasæt, som vi senere kan arbejde videre med.” Det forklarer Lars Straarup, der er BIM- og IKT-Manager i Femern Bælt-konsortiet, idet han pointerer vigtigheden af at driftsfasen kan igangsættes så smidigt som muligt den dag, tunnelen står færdig.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

Den største fordel ved anvendelsen af openBIM er en mere smidig overgang fra anlæg til drift. Åbne formater betyder som nævnt, at data kan tilgås og udveksles gnidningsløst på tværs af forskellige programmer fra designfase og udførelse til drift og vedligeholdelse af et anlæg. Det har stor betydning for effektiviteten og samarbejdet på tværs af et projekt, hvilket er helt essentielt, når der er tale om et anlægsprojekt af denne størrelse.

Premiere for openBIM i så stor skala

openBIM’s åbne dataformat bygger på den såkaldte IFC-standard (Industry Foundation Classes). Mens IFC-formatet tidligere var forbeholdt byggeri, fungerer den nyeste version også godt til anlægsprojekter. Lars Straarup fortæller, at man anvender samme struktur på tværs af hele projektet, nemlig CCI (Construction Classification International), hvilket betyder, at data helt frit kan udveksles mellem forskellige typer af BIM-programmer. IFC er et udvekslingsdataformat, mens CCI er et klassifikationssystem.

”Når vi satser på en mere effektiv og smidig overgangsfase fra anlæg til drift, hænger det sammen med, at vi imødeser en proces, der i videst mulige omfang kan automatiseres. Vi når naturligvis ikke hundrede procent i mål, men jeg er sikker på, at vi langt hen ad vejen undgår en lang række manuelle indtastningsprocedurer,” siger Lars Straarup videre.

Der er store perspektiver i projektet

Ønskerne til datakonsistens, klassificering og standardisering blev indarbejdet allerede i den indledende planlægningsfase samt udbudsmaterialet med henblik på at høste den maksimale værdi af indsatsen. Forventningerne til det at arbejde med openBIM og åbne datastandarder er således store, når det gælder ønskerne til både en mere effektiv anlægsfase og en bedre drift af Femern Bælt-tunnelen. Samtidig høster man konkrete erfaringer, som man kan bygge videre på fremtidige infrastrukturprojekter.

Femern Bælt-projektet samarbejder med non-profit organisationen buildingSMART International med den danske afdeling buildingSMART Danmark, som direkte samarbejdspartner. Både for buildingSMART Danmark og for hele bygge- og anlægsbranchen er det et utroligt spændende projekt at være en del af og have som bannerfører for openBIM, understreger Ole Berard, der er chef for buildingSMART Danmark og digitaliseringschef i Molio.

”Vi lærer meget om hvordan vi kan samarbejde effektivt gennem openBIM, og disse læringer vil vi sammen med Femern udbrede til hele branchen, hvor vi allerede nu oplever en stor interesse for denne viden,” siger han.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

Tags: , , , ,
Hvad er buildingSMART

buildingSMART International er en non-profit organisation som udvikler og udbyder openBIM-standarder, -værktøjer, og -services. buildingSMART Danmark er nationalt chapter i buildingSMART International. Christina Hvid, adm. direktør i Molio, er bestyrelsesmedlem i buildingSMART International.

Formålet med buildingSMART Danmark (bSDK) er at øge den danske bygge- og anlægsbranches konkurrenceevne, produktivitet og bæredygtighed. Det gør bSDK ved at øge digitaliseringen gennem implementering af internationale standarder i Danmark – konkret ved at indføre openBIM standarder og buildingSMART værktøjer og services i den danske praksis i forhold til opførelse, drift og renovering af byggeri og anlæg.

Hvad er openBIM®?

openBIM® udfolder fordelene ved BIM (Building Information Modelling) ved at forbedre datas tilgængelighed, brugervenlighed, styring og bæredygtighed, når processen benyttes i bygge- og anlægsbranchen. Grundlæggende er openBIM en samarbejdsproces, der ikke er betinget af én softwareleverandør, men derimod tillader, at projektinformation deles frit mellem virksomheder uafhængigt af softwareprogrammer og filformater. openBIM-processer understøtter derfor mere gnidningsfrit samarbejde for alle projektaktører. OpenBIM er ikke en abstrakt idé. Det er en praktisk tilgang, der har potentiale til at gøre byggebranchen mere effektiv og mere bæredygtig.