Sponsoreret af Unit4

Det primære mål for digitalisering er at gøre byggeprocessen mere transparent. Det kræver software, som kan knytte alle elementer af processen sammen, hvilket ofte er en mangelvare i mange byggevirksomheder.

Digitalisering er fundamentet for god økonomi og sund konkurrenceevne

Historisk set har ERP-løsninger ikke været udbredt i byggebranchen. I takt med, at branchen gennemgår en digitaliseringsproces, har det imidlertid ændret sig markant. I dag er de digitale værktøjer lige så uundværlige som mand og maskine på byggepladsen.

Digitaliseringen af byggebranchen er ensbetydende med brancheglidning. Nye kompetencer skal læres, og eksisterende kompetencer flytter måske over på helt andre hænder. Men det er ikke kun inden for de byggetekniske discipliner, der sker ændringer. Helt ude i frontlinjen på selve byggepladsen skal projektlederen nu være parat til ikke kun at koncentrere sig om det aktuelle projekt. Han skal også til at tænke forretningsorienteret.

”Når vi taler med vores entreprenørkunder i branchen, mærker vi helt tydeligt, at det er en udfordring at skabe koblingen mellem projektledelse og forretning. Projektlederen er fagligt funderet i de byggetekniske og konstruktionsmæssige processer, men er ikke vant f.eks. til også at have overblikket over, hvorledes projektets økonomi påvirker virksomheden”. Det siger Anders Holm Jørgensen, der er landechef for ERP-leverandøren Unit4.

I en branche som byggebranchen med stigende krav til gennemgribende dokumentation og med stærk konkurrence er digitalisering afgørende – for at sikre gennemsigtighed, for den enkelte virksomheds økonomistyring, konkurrenceevne og overlevelse på sigt. Faktisk kan jeg være fristet til at hævde, at det ikke kan lade sig gøre at drive en sund forretning uden.
Anders Holm Jørgensen, landechef i Unit4

Presset af intens konkurrence

ERP – Enterprise Ressource Planning – har i årevis været et forretningsstrategisk fundament for mange virksomheder i en lang række forskellige brancher, men har ikke været så udbredt i byggebranchen. I takt med branchens digitale transformationsproces har det imidlertid ændret sig. Alen det faktum, at Unit4 på nordisk plan i dag har mere end 300 byggefirmaer som kunder, er beviset på dette.

”Konkurrencen i byggebranchen er intens, og derfor skal der hele tiden være fokus på, om et byggeprojekt er ved at løbe af sporet. Det kræver overblik, men da projektlederen i sagens natur har mange andre gøremål at koncentrere sig om, gælder det om at have et redskab i værktøjskassen, der letter de administrative processer”, siger Anders Holm Jørgensen videre.

Læs også: Er din entrepriseleder fremtidssikret?

Skal kunne reagere øjeblikkeligt

Projektlederen skal nemlig ikke regne med, at virksomhedens bogholder har hverken tid eller lyst til at være hans assistent. Når der melder sig spørgsmål om f.eks. fakturaer og betalingsfrister, er det essentielt, at informationen umiddelbart er tilgængelig. Selv når projektlederen står i mudder til anklerne ude på byggepladsen, skal der være transparens i projektets økonomi.

”Det kan siges meget enkelt. Fremadrettet skal projektlederen have forståelse for, hvor virksomheden tjener penge og ikke mindst, hvor virksomheden kan risikere at tabe penge. I sidste ende er det naturligvis ledelsen, der har det overordnede økonomiske ansvar, men hvis et projekt af en eller anden årsag er på vej til at køre skævt, er det forretningskritisk at kunne gribe ind med det samme”, siger Anders Holm Jørgensen.

Regnearket er blevet forældet

Det burde egentlig være en selvfølge, men selv i virksomhedens ledelse kan det være svært at identificere uventede forretningsmæssige afvigelser. Især hvis organisationen er siloopdelt, og beslutninger f.eks. træffes på baggrund af et regneark, som det rent faktisk ofte kan være tilfældet, og som Anders Holm Jørgensen ofte har oplevet det. Han siger videre:

”Byggebranchen skal i langt højere grad til at fokusere på den datadrevne forretningsmodel, og hvis det skal lykkes, er det naturligvis essentielt, at data flyder frit i hele organisationen. Anders Holm Jørgensen pointerer i den sammenhæng, at en ERP-løsning ikke kun er med til at synliggøre økonomien i såvel de enkelte projekter som i virksomheden samlet set.

Læs også: Er din entrepriseleder fremtidssikret?

Mere fokus på vidensopsamling

”I byggebranchen er det desværre lidt af en tradition, at man starter helt forfra, hver gang spaden sættes i jorden til et nyt projekt. Der er ganske enkelt for lidt opsamling af viden”, siger Anders Holm Jørgensen, og føjer til, at det med
de digitale værktøjer desuden gælder om at synliggøre medarbejdernes kompetencer for alle i organisationen. Det gælder altså om at undgå det, han kalder for tavs viden.

”Det er en udfordring for mange virksomheder – og ikke kun i byggebranchen. Viden skal foldes ud, så den bliver til gavn for alle og i sidste ende også bliver det for virksomhedens bundlinje”, siger Anders Holm Jørgensen. Det er vigtigt i en tid, hvor der også i stadig højere grad stilles krav til dokumentation i byggeriet, blandt andet i forbindelse med bæredygtighedscertificering.

Tags: , , , , ,
Digitalisering gør byggeprocessen transparent

En rapport foretaget af analysefirmaet Mckinsey peger på, at produktiviteten vil stige med 20 pct. fra 2020 til 2025 i de byggevirksomheder, der digitaliserer deres forretning. Samtidig viser den, at hvis virksomheden fravælger digitaliseringen, vil produktivitetsstigningen helt logisk udeblive. Det primære mål for digitalisering er at gøre byggeprocessen mere transparent. Det kræver software, som kan knytte alle elementer af processen sammen, hvilket ofte er en mangelvare i mange byggevirksomheder. Derfor er et centralt ERP-system målrettet og designet til byggebranchen en helt afgørende forudsætning for, at en byggevirksomhed kan høste frugterne af digitalisering.