Anders Holm Jørgensen, Country Leader, Unit4

Er din entrepriseleder fremtidssikret?

I en byggebranche der er under konstant pres for at holde omkostningerne under kontrol, er det afgørende at alle tænker forretningsorienteret. Det er godt på vej op på kravlisten for fremtidens entrepriseledere. Men hvordan kommer det til at ske i praksis?

Ledelsen i enhver entreprenørvirksomhed er selvsagt fokuseret på at sikre operationen leverer på forretningens mål, men hvad med medarbejderne?

Her tænker vi specielt på projektlederne – den forreste garde. De er afgørende for at koncernstrategien – og det afgørende forretningsorienterede mindset – bliver båret videre og gennemført på byggepladsen. Men oftest er deres fokus udelukkende på projektet, ikke på hvordan det spiller ind i strategien, og det skader forretningen og konkurrenceevnen.

Naturligvis er det koncernledelsens ansvar at medarbejderne ved deres mindset skal være og forstår hvad de skal efterstræbe i strategien,og de nye områder de kan blive målt på. Ingen kan forvente at det fokus kommer af sig selv.

Det er derfor ikke sagt for at pege fingre eller kritisere, men for at påpege en udfordring, der ligger dybt forankret i branchen, og er et resultat af hvordan branchen har fungeret gennem årtier. Men tiderne skifter, og er markant anderledes nu. Derfor er der behov for en ny tilgang og nye redskaber.

Knivskarp projektstyring er guld værd, men det er ikke en projekt-til-projekt tilgang, der sikrer forretningen fremadrettet. Det gør til gengæld evnen og viljen til at forstå, og finde de steder hvor der kan optimeres, hvor problemer opstår og penge tabt – men også hvor der tjenes penge.

Digitalisering – det er faktisk en fordel

Den indsigt entrepriselederne indsamler og har adgang til, kan give en fordel for koncernen i næste projektering, næste igen og så fremdeles. Kort sagt; øget konkurrenceevne. At være forretningsorienteret er nemlig ikke kun et spørgsmål om at skabe og tænke omsætning, det er en måde at arbejde på generelt. Men det kræver båndbredde, som det så populært hedder. Og det kommer kommer kun ved at automatisere de administrative processer. Det arbejde kræver de rette værktøjer, for det kan ikke gøres manuelt – hvilket betyder digitalisering.

Alt for mange ressourcer går til rutineprægede opgaver eller registrering og kontrol, der meget lettere kunne håndteres automatisk. I stedet kan ressourcerne og fokus blive flyttet til at forholde sig til om man skal sige jatak eller nejtak til en opgave, der måske booster omsætningen, men ikke gavner bundlinien, sikre et grundlag for færre tvister, tilbageføre overskuddet fra en del af projektet for at gavne koncernens cashflow og tilse at erfaring med UE’ere dokumenteres og anvendes aktivt fra projekt til projekt, for at nævne nogle eksempler.

Dokumentation og gennemsigtighed gavner alle

I en branche som byggebranchen med stigende krav til gennemgribende dokumentation og med stærk konkurrence er digitalisering afgørende – for at sikre gennemsigtighed, for den enkelte virksomheds økonomistyring, konkurrenceevne og overlevelse på sigt. Faktisk kan jeg være fristet til at hævde, at det ikke kan lade sig gøre at drive en sund forretning uden. Digitalisering er kommet for at blive. Og fordelene er tydelige.

Med de brancherettede ERP-redskaber, der findes på markedet, kan man gå fra at være defensiv i sin forretningstilgang til nu at kunne være offensiv, tænke i muligheder og på at tjene penge i stedet for at begrænse tab. Men det handler om at gøre det up-front, ikke om at begrænse skaden når den reelt er sket.

Den fordel opnår man allerede i tilbudsfasen – hvis man har optimeret sin indsigt, og ved præcis hvor der tjenes penge, og hvor der er risiko for tab. Det giver perfekte styringsredskaber for både CIO og entrepriseleder.

Og det er dér entrepriselederen kan tilføre den helt store værdi fremadrettet, ikke kun ved stærk projektstyring, men ved at efterleve strategien helt ude på pladsen, og generere indsigt der kan omsættes til god forretning gennem brug af de rette digitaleværktøjer.