Foto: Christina Haupt Toft, netværkschef i ConTech Lab.

Det danske ConTech økosystem

Byggeriet er de seneste år blevet beriget med lang række ConTech virksomheder, der dækker på tværs af hele branchens værdikæde og hele landet. I ConTech Lab har vi kortlagt de danske ConTech virksomheder samt økosystemets øvrige aktører.

Vi følger nøje udviklingen inden for teknologi og digitalisering både nationalt og internationalt og ser en stødt voksende opmærksomhed på fremtidens teknologi i byggeriet, både i lyset af øget fokus på bæredygtighed samt de store produktivitetspotentialer byggebranchen kigger ind i. Her peger flere studier på, at brugen af ConTech potentielt kan reducere omkostningerne i branchen med 10-15 pct.

Økosystemet findes i en interaktiv version på contechlab.dk, hvor du kan tilføje din virksomhed, hvis du arbejder med ConTech.

Det danske ConTech økosystem vokser støt i øjeblikket bestående af ca. 60 virksomheder, der alle er på en mission for at ændre og styrke fremtidens byggeri. Der er ikke kun flere og flere ConTech virksomheder som kommer til, men de eksisterende spillere oplever betydelig vækst i både antal ansatte og investeringer. Geografisk er ConTech virksomhederne overvejende koncentreret i og omkring hovedstadsregionen, men vi ser et stærkt felt af hardware virksomheder på Fyn særligt omkring Odense, hvor f.eks. den danske robotklynge også holder til.

Bæredygtighed er på alles læber og med en CO2 udledning på ca. 30% i byggeriet, er vi nødt til at fremskynde gennemførelsen og ibrugtagningen af tekniske og digitale løsninger, hvis Danmark skal slutte sig til de grønne frontløbere.

Få overblik over ConTech økosystem 2021 her

Tags: , , , ,

Fire ConTech virksomheder du skal holde øje med

COBOD – pionér inden for 3D-betonprint

I 2017 3D-printede COBOD Europas første bygning. Virksomheden blev etableret i Danmark, og derfor blev bygningen naturligvis også 3D-printet i Danmark, nemlig ved Nordhavnen i København. COBOD udvikler og markedsfører 3D betonprintere og vandt året efter den første EU-kontrakt på en 10 x 10 x 10 meter BOD-printer til en belgisk kunde. Siden har man lanceret efterfølgeren BOD-2, der har gået sin sejrsgang verden over.

Den kan håndtere 3D- betonprint i op til 3 etagers højde med et areal på op til 300 kvm. Året efter at COBOD blev født, skød Innovationsfonden og Teknologisk Institut sammen med en kreds af partnere projektet N3XTCON i gang. Det kører frem til 2022, og det samlede budget er på 24 mio. kr. Målet er, at Danmark bliver det første land i verden, hvor hele byggeriets værdikæde med fondsstøtte i millionklassen udvikler en industrialiseret 3D-betonprint løsning til gavn for hele branchen. Endnu er 3D-betonprint dog ikke for alvor slået igennem i Danmark, men det er det i udlandet.

I februar måned afsluttede den amerikanske opstartsvirksomhed Printed Farms således opførelsen af USA’s første 3D-printede bygning i Florida, og den blev opført af BOD2. Ligeledes i starten af 2021 afsluttede COBOD et projekt i samarbejde med Indiens største entreprenørvirksomhed, L&T Construction, hvor en 2-etagers ejendom blev opført – ikke med den form for letflydende standard betonmix, der normalt anvendes i en 3D-betonprinter, men med en betonblanding udviklet specifikt til opgaven.

Dalux – se ret igennem vægge og mure

Når man taler BIM, kommer man ikke uden danske Dalux, der har været på markedet siden 2005. I dag anvendes virksomhedens løsninger af mere end 200.000 brugere i 125 lande verden over, og det fælles omdrejningspunkt for løsningerne – Dalux BIM Viewer, Dalux Box, Dalux Field og DaluxFM – er, at det skal være nemt at komme i gang med at arbejde med at arbejde med de digitale modeller. Blandt andet derfor har man også udviklet en række apps, der gør det muligt at tilgå løsningerne fra smartphonen ude på byggepladsen.

Blandt andre Dalux Field, der ved hjælp af Augmented Reality, gør det muligt for håndværkeren så at sige at se gennem vægge. Det lader sig gøre via funktionen TwinBIM, der mikser den fysiske verden med den digitale. Det fungerer på den måde, at håndværkeren on-site via sin smartphone kan kigge ind i den digitale bygningsmodel, mens han fysisk står på byggepladsen. Dalux selv kalder det for BIM on-site, hvilket vel nok er det mest dækkende udtryk.

Augmented Reality gør det muligt at stå i et rum, pege på en væg med smartphonen og i realtid kunne få et overblik over f.eks. el- eller ventilationsinstallationen. I forbindelse med udviklingen overvejede Dalux, hvorvidt appen skulle bruges sammen med f.eks. hjelm og briller, hvor håndværkeren får projiceret tegningerne op på brillen, eller man skulle afvikle den på mobile enheder. Det sidste blev tilfældet ud fra den betragtning, at egentlige AR-briller er dyre samt, at alle i forvejen har en smartphone eller tablet.

Frame – en platform til bæredygtighedsledelse

Flere og flere byggerier bliver certificeret, lige som flere og flere bygherrer, især blandt pensionskasserne er gået bæredygtighedens vej. Den mest populære certificeringsordning for erhvervsbyggeri i Danmark er DGNB-standarden, der administreres af Green Building Council Denmark. Derfor er det ganske smart tænkt, at den danske virksomhed Frame kan tilbyde en metode til procesledelse af bæredygtigt byggeri samt et værktøj til bæredygtig projektering.

Frame er en åben standard, der gør det muligt at oprette egne bæredygtighedskriterier og integrere med. byggeriets øvrige standarder og systemer. Ud over DGNB er der endvidere mulighed for integration med LEED og BREEAM. Der er altså tale om en digital platform, hvor alle aktører på tværs af hele værdikæden får ét fælles sprog for bæredygtighed og én metode, der ensarter processen gennem alle byggeriets faser samt organiserer og strukturerer byggeri ved at samle al information og kommunikation ét sted.

Frame sætter endvidere tal på bæredygtigheden og beregner byggeriets DGNB-score på baggrund af input fra projektteamets deltagere. På den måde er det muligt hurtigt at danne sig et overblik over hvilken certificering, det er muligt at opnå. Med Frames åbne standard kan man endvidere selv udvælge de bæredygtighedskriterier, man ønsker at bruge i sit bæredygtige byggeprojekt, og med Frames dialogfunktion sikres det, at alle aftaler er på plads samt, at de er dokumenteret.

Woodsense – ny og smart sensorteknologi

Efterhånden har flere danske opstartsvirksomheder markeret sig i det internationale innovations- og acceleratorprogram Urbantech, der er er grundlagt af COWI, VKR Holding/VELUX samt EWII og støttet af Realdania samt Industriens Fond. Men man vil også gerne gøre noget for de danske opstartsvirksomheder, og derfor har man lanceret et rent dansk spor, Urban Mentoring, der drives og faciliteres af Rainmaking i samarbejde med BLOXHUB. En af de virksomheder, der har deltaget i dette, er Woodsense.

Her har man udviklet en fugtsensor til træbyggeri. Den kan monteres i eksempelvis eksisterende byggeri, hvor trækonstruktioner skal monitoreres, men henvender sig i høj grad også til nybyggeri, hvor der i bæredygtighedens navn satses mere og mere på træ som materiale. Jeppe Rasmussen, der er medstifter af virksomheden, er ikke i tvivl om potentialet. Interessen fra især træindustrien er stor, men for at træbyggeri for alvor kan vinde indpas i byggebranchen, er det nødvendigt at kunne opdage og eliminere skader.

Det bør ifølge Woodsense ske ved, at man monitorerer træelementerne fra fabrikken og følger dem i hele værdikæden frem til bygningen sættes i drift. Derfor kan sensorerne anvendes både på den fabrik, der producerer træelementerne, på byggepladsen og altså senere i en bygnings driftsfase. Virksomhedens mission er derfor at skabe en teknologi, der beskytter fremtidens træbyggeri, således at træ som materiale for alvor kan vinde indpas i den danske byggebranche.