Tal fra byggeriets Modenhedsmåling 2023 påpeger, at 43 pct. af byggeriets virksomheder oplever, at det er en barriere at dokumentere ressourceforbruget pga. manglede konkrete teknologiske løsninger og 72 pct. anvender ikke et digitalt dokumentationsværktøj i forbindelse af materiale og ressourceforbrug.

Ressourceforbruget på byggepladsen skal sænkes markant ved hjælp af teknologi

Ressourceforbruget under opførelsen af et byggeri står for en stor del af bygningens samlede klimapåvirkning. Det skal branchen gøre noget ved, og en bred alliance af entreprenører, vidensinstitutioner samt teknologileverandører deltager netop nu i et ConTech Lab pionerprojekt, der skal vise, hvordan man med sensorbaseret teknologi og fælles metoder for dataindsamling kan mindske ressourceforbruget på de danske byggepladser.

ConTech Lab er endnu engang trukket i arbejdstøjet sammen med et bredt konsortium af byggebranchens virksomheder. Det sker gennem pionerprojektet ”Minimering af ressourceforbrug på byggepladsen”, som afvikles i samarbejde med entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører.

Målet er at teste teknologi og skabe en fælles dataplatform, der skaber incitament til at minimere ressourceforbruget på byggepladsen. Blandt andet gennem en ensrettet og branchefælles målemetode, der kan sikre øget effektivitet og mindske energi- samt materialespild på fremtidens byggepladser. Ifølge Mayes Ali, der er teknologichef i ConTech Lab, skal det ikke længere være op til den enkelte virksomhed at opfinde sin egen proces igennem tidskrævende learning-by-doing.

Mayes Ali, teknologichef i ConTech LabI dag står bygge- og anlægsbranchen for op mod 40 pct. af energiforbruget samt 35 pct. af alt affald i Danmark. Ressourceforbruget under opførelsen af et byggeri tegner sig således for en meget stor del af en bygnings samlede klimapåvirkning.
Mayes Ali, teknologichef i ConTech Lab

Vi skal bruge data proaktivt

”I dag står bygge- og anlægsbranchen for op mod 40 pct. af energiforbruget samt 35 pct. af alt affald i Danmark. Ressourceforbruget under opførelsen af et byggeri tegner sig således for en meget stor del af en bygnings samlede klimapåvirkning”, siger hun. Med datadrevne tiltag forventer ConTech Lab ikke kun at lette arbejdet med dokumentation i byggeriet, men også at kunne optimere og minimere ressourceforbruget undervejs.

”Vi skal sikre, at vi kan indsamle og bruge data proaktivt. Derfor har vi brug for en fælles ramme og metode for, hvorledes man monitorerer ressourceforbruget på byggepladserne. Den skal være automatisk, transparent og let tilgængelig, så hele byggebranchen bliver bedre til at handle på baggrund af data. Det er på høje tid, at vi får styr på den del”, tilføjer Ole Berard, der er digitaliseringschef i ConTech Lab.

Regulering fremmer udviklingen

I en tid, hvor der i høj grad er fokus på bæredygtigt byggeri som slutprodukt, har fokus på selve byggepladsen været forholdsvis begrænset. ConTech Lab har tidligere afviklet pionerprojekter, hvor man bl.a. registrerede elforbruget på byggepladsen ved hjælp af sensorer, men nu er tiden kommet til at kigge nærmere på det samlede ressourceforbrug i forbindelse med byggeprojekter. Potentialet for at minimere dette er åbenlyst.

”Den øgede regulering på området er allerede påbegyndt for så vidt angår de LCA-beregninger, der skal laves for nybyg fremover. ConTech Lab har før arbejdet med registrering af ressourceforbrug, og nu tager vi skridtet videre med henblik på ikke blot at registrere, men også at arbejde for at kunne minimere det. Vi skal nemlig ikke bare dokumentere for dokumentationens skyld”, forklarer Mayes Ali videre.

Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og ConTech LabHvis den grønne omstilling af byggepladsen og de tilhørende arbejdsmetoder skal accelereres, må virksomhederne samarbejde om løsninger og dele deres data, viden samt erfaringer.
Ole Berard, digitaliseringschef i ConTech Lab og Molio

Vi skal blive klogere over tid

Blot at registrere ressourceforbruget gør ikke i sig selv det samlede byggeri mere bæredygtigt. I stedet for handler det om at få sat dataopsamlingen i system, således at ressourceforbruget både kan sættes ind i en større sammenhæng, og at man på byggepladsen får mulighed for at justere sine processer undervejs og dermed stoppe uhensigtsmæssigt forbrug.

”Hvis vi skal blive bedre til at minimere ressourceforbruget på byggepladsen, handler det om at få opsamlet data på en måde, så vi bliver klogere over tid og bliver i stand til at optimere processerne på fornuftig vis. Ambitionen er derfor, at udførelsesfasen skal kunne medtages i den samlede LCA-beregning. Vi vil gerne have projektrelaterede data med i det samlede billede”, siger Mayes Ali videre.

Teknologi og fælles dataplatform

På det område har byggepladsen været et forsømt område, og i det nye projekt kigger man ikke kun på elforbruget, men også på vandforbrug, brændstofforbrug, transport, affald og materialespild. Med pionerprojekter skabes der fælles metoder, som vil kunne mærkes såvel på det økonomiske som på det grønne regnskab. Det vurderes nemlig, at man med datadrevne tiltag kan spare 0,5 pct. af byggesummen blandt andet ved at spare op til 20 pct. af elforbruget, 15 pct. af affaldsmængden og 10 pct. af det samlede brændstofforbrug.

Med den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) og de krav om LCA-beregninger på nybyggerier, der trådte i kraft fra 1. januar i år, har byggeriet fået et skub hen mod at blive bedre til at dokumentere det samlede ressourceforbrug på byggepladsen. Derfor er tiden også moden til at introducere teknologiske løsninger og en fælles dataplatform, der letter dokumentationsprocesserne, samler data og skaber incitament for et minimeret ressourceforbrug.

Kai Kanafani, Arkitekt og forsker ved BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg UniversitetByggeriet er en stor energiforbruger med stor materialeomsætning. Derfor er det ikke nok, at vi blot bliver energieffektive – vi skal også gøre det bedre i forhold til byggepladsprocesser samt transport og produktion af materialer.
Kai Kanafani, Arkitekt og forsker ved BUILD – Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg Universitet

Samarbejde om viden og erfaring

Når entreprenørvirksomheder skal indsamle data til at dokumentere deres ressourceforbrug på byggepladsen, foregår det i øjeblikket manuelt – eksempelvis ved at indsamle fakturaer for affaldsmodtagelse og ved at aflæse el- og vandmålere på byggepladsen. Det giver ringe vilkår for at opdage uhensigtsmæssigt ressourceforbrug i realtid, og det er begrænset, hvad manuel aflæsning egentlig bidrager med i forhold til den grønne omstilling af byggeriet.

”Hvis den grønne omstilling af byggepladsen og de tilhørende arbejdsmetoder skal accelereres, må virksomhederne samarbejde om løsninger og dele deres data, viden samt erfaringer. På den måde kan vi skabe en smartere, fælles løsning, der gør hver virksomhed klogere på deres eget ressourceforbrug. Krav til dokumentation af materiale- og ressourceforbrug er et vigtigt tiltag på den grønne dagsorden, og det er afgørende, at det bliver en fordel frem for en sur pligt”, slutter digitaliseringschef Ole Berard.

Tags: , , ,

Fælles erfaringer til alles bedste

Anders Sørensen, bæredygtighedschef i Enemærke & Petersen

Anders Sørensen, bæredygtighedschef i Enemærke & Petersen ”Vi har allerede gjort vore egne erfaringer omkring, hvorledes vi kan være med til at reducere energiforbruget på byggepladserne. Det er der mange entreprenører, der har gjort, og det er godt, men i stedet for at vi alle sammen render rundt og laver vores egne løsninger, er det meget bedre for byggebranchen, at vi får en ensartet metode og platform til opsamling af data.
Det er vigtigt, at vi lige nu får delt erfaringer og data, så vi får skabt nogle gode cases, der kan give os de nødvendige erfaringer og data at måle vores bestræbelser på at reducere energi etc. op imod. Jeg oplever stor interesse i branchen for at komme i gang med dataopsamling på byggepladserne, hvilket der også bør være, da der ligger et helt oplagt kommercielt incitament til at spare på ressourcerne”.

Tine Park Nygaard, miljø- og bæredygtighedschef i Aarsleff Rail

Tine Park Nygaard, miljø- og bæredygtighedschef i Aarsleff Rail”Dette pionerprojekt skal være med til at sætte skub på mere handling qua nemmere, mere valid og ensartet dataopsamling. I den sammenhæng er teknologi en facilitator, der gør dette muligt. Det er vigtigt, at projektet ikke udelukkende fokuserer på de største aktører i byggebranchen, men også rækker ud til SMV-segmentet. Det handler ikke kun om teknologi, men også nødvendigheden af samarbejde og en generel ændret adfærd i branchen således, at vi sammen kan gå nye og mere bæredygtige veje på tværs af hele værdikæden, og at vi får de bedste muligheder for vidensdeling. Vi skal alle tage et ansvar for vores ressourceforbrug, og det har vi stort fokus på i hele Aarsleff-koncernen”.

Thomas Juhl, Business Developer, i Maturix

Thomas Juhl, Business Developer, i Maturix”Som teknologileverandør til dette pionerprojekt ser vi et stort potentiale. Der er faktisk ganske mange penge på spil og derfor store ressourcer at spare ved at optimere energiforbruget. Vi har teknologien til at måle elforbruget over hele byggepladsen, og vi er i gang med at bygge den platform, der kan monitorere det og giver mulighed for en aktiv indsats med henblik på at reducere det. Vi måler altså ikke bare, vi tager styring på elforbruget. På det grundlag genererer vi rapporter, der med al tydelighed viser de mulige besparelser. Der kan være mange penge at spare, og sparet energi er også til gavn for miljøet”.