Fiberbinder er testet grundigt i laboratorieforsøg hos Dansk Miljøanalyse, og der er dokumentation for, at man med FiberbinderMetoden kan opnå op til 97 pct. reduktion i antallet af asbestfibre i luften.

Ny dansk løsning på asbestudfordring forbedrer arbejdsmiljøet

Selv om asbestholdige byggematerialer har været forbudt i en årrække, møder håndværkerne stadig det sundhedsskadelige materiale i forbindelse med deres arbejde. Især i forbindelse med tagrenoveringer. Et dansk firma har nu lanceret og patenteret en løsning, der forbedrer arbejdsmiljøet.

Til sommer træder en ny asbestbekendtgørelse i kraft. Hvorledes den kommer til at adskille sig fra den eksisterende vides endnu ikke præcist, men i løbet af februar 2023 har der været mulighed for at indgive høringssvar. Uanset om der bliver strammet op på reglerne eller ej, er asbestudfordringerne fortsat aktuelle. Især i en tid, hvor vi i bæredygtighedens navn er enige om, at eksisterende byggeri i højere grad skal renoveres og genanvendes frem for, at der bygges nyt.

Anvendelsen af asbest er i sagens natur historie, men der er tale om et materiale, som tidligere blev brugt i vid udstrækning, og derfor vil håndværkere i en lang årrække fremover fortsat støde på det sundhedsskadelige materiale i forbindelse med ombygning og renovering. Udfordringen ved et materiale som asbest er, at selv om der gøres en stor indsats for at fjerne fibrene, eksempelvis ved grundig støvsugning, er det næsten umuligt at fjerne dem fuldstændig.

Vi står med en samfundsudfordring her. Vi skriver 2023, og der er fortsat dagligt håndværkere, som bliver udsat for asbestfibre. Det kan vi ikke være bekendt. Håndværkerne skal hjælpe hele samfundet med byggeriets grønne omstilling, men så skylder vi dem også, at vi stiller nogle sunde og trygge arbejdspladser til rådighed for dem.
Morten Einshøj, Fiberbinder

FiberbinderMetoden

”Derfor har vi udviklet FiberbinderMetoden, hvor vi kombinerer vores patenterede Fiberbindervæske, som fikserer asbestfibre, med vores digitale løsning, der gør det muligt at dokumentere arbejdets udførelse både via en app og via indlæsning i BIM-software som f.eks. Dalux, Ajour”. Det fortæller Morten Einshøj fra firmaet Fiberbinder, der har lanceret konceptet sammen med sin forretningspartner, Jesper Haunstoft.

Morten Einshøj har tidligere arbejdet som advokat, og Jesper Haunstoft har en baggrund som malermester. Jesper har haft sin daglige gang på mange byggepladser, og i den forbindelse er han jævnligt stødt på den asbestudfordring, som FiberbinderMetoden er udviklet til at løse. FiberbinderMetoden har været på markedet i snart halvandet år, og den er blevet virkelig godt modtaget i branchen.

Fikserer den farlige asbest

”Baggrunden for udviklingen af FiberbinderMetoden er, at det ofte er umuligt at fjerne alle asbestfibre ved hjælp af støvsugning og udsugning, selvom dette arbejde udføres grundigt. Det giver den udfordring, at man nogle gange ender med at gøre rent rigtig mange gange, men at der fortsat gemmer sig asbestfibre i spærsamlinger, revner, sprækker og andre ufremkommelige steder”, forklarer Morten Einshøj. Det har den konsekvens, at håndværkere, der kommer efterfølgende, kan hvirvle de tilbageværende asbestfibre op og derefter risikere at indånde dem, når de udfører deres arbejde.

”Vi står med en samfundsudfordring her. Vi skriver 2023, og der er fortsat dagligt håndværkere, som bliver udsat for asbestfibre. Det kan vi ikke være bekendt. Håndværkerne skal hjælpe hele samfundet med byggeriets grønne omstilling, men så skylder vi dem også, at vi stiller nogle sunde og trygge arbejdspladser til rådighed for dem”, siger Morten Einshøj videre. Fiberbinder er en let klæbrig væske, som er udviklet til at fiksere de asbestfibre, som er til stede i revner, sprækker og andre ufremkommelige steder, og produktet er hverken mærkningspligtigt, sundhedsskadeligt eller miljøproblematisk. Dertil kommer, at produktet er vandopløseligt, og det tillader dermed træet at ånde.

Morten Einshøj og Jesper Haunstoft har sammen udviklet FiberbinderMetoden og patenteret Fiberbindervæsken, og tilbagemeldingerne fra både kommuner, almennyttige boligforeninger, private bygherrer, nedrivere, entreprenører og rådgivere har været positive.

Morten Einshøj og Jesper Haunstoft har sammen udviklet FiberbinderMetoden og patenteret Fiberbindervæsken, og tilbagemeldingerne fra både kommuner, almennyttige boligforeninger, private bygherrer, nedrivere, entreprenører og rådgivere har været positive.

Digital løsning

”Væsken påføres ganske enkelt med en eldrevet rygsprøjte, men nok så væsentligt er det, at det efterfølgende er muligt på en meget nem måde at dokumentere arbejdets udførelse i virksomhedens app, som er udviklet i samarbejde med Molio – Byggeriets Videnscenter. Processen afsluttes med, at der bliver genereret et PDF-dokument med billeder og med sagens faktuelle oplysninger, som kan indlæses direkte i de systemer, som kunden anvender i forvejen”, uddyber Morten Einshøj. Væsken er i øvrigt tilsat både et pigment og et fluorescerende sporingsstof, så det er nemt at dokumentere anvendelsen.

Han fortæller videre, at der ikke er tale om en genvej i forhold til grundig rengøring og udsugning i henhold til gældende regler og vejledninger, og derfor er det vigtigt, at anvendelsen af FiberbinderMetoden sker i tæt samarbejde mellem nedriver og rådgiver. Tilbagemeldingerne fra kommuner, almennyttige boligforeninger, private bygherrer, nedrivere, entreprenører og rådgivere har været positive, og metoden fremhæves som både nem at udføre og i et meget fornuftigt prisleje.

Satser også på udlandet

De to iværksættere har videreudviklet på produktet, og de har nu også dokumentation på, at FiberbinderMetoden ikke blot fungerer på asbestfibre men også på mineraluldsfibre og på andet historisk støv.

”Både asbest- og mineraluldsfibre og andet historisk støv er en stor udfordring i forhold til arbejdsmiljøet, og der kommer større og større fokus på dette område ikke kun i Danmark, men også i øvrige dele af EU og i USA. Danmark er heldigvis foregangsland inden for arbejdsmiljø, men der er flere andre lande i EU, som også virkelig rykker på dette område, og som er meget opmærksomme på, at arbejdsmiljøet ikke må glemmes i forbindelse med den helt nødvendige, grønne omstilling. Det er vores ambition, at Fiberbinder skal skabe en markant forbedring af håndværkernes arbejdsmiljø i hele EU og i USA”, slutter Morten Einshøj.