Det danske ConTech Økosystem og Fire virksomheder du skal holde øje med

Et sammenhængende økosystem er afgørende for, at den danske byggebranche kan øge profitabiliteten og nedbringe sit klimaaftryk. Ingen aktør kan løse alle opgaver alene, men hver især kan vi bringe nyttig viden, kompetencer, økonomi eller teknologier til bordet, som i samspil kan accelerere den danske byggebranches bæredygtige transformation og øge produktiviteten.

 

Kaster man et blik på det danske ConTech økosystems udvikling det seneste år, er det derfor også positivt, at det er støt voksende med nye virksomheder fra alle led i byggeriets værdikæde. Også antallet af digitale værktøjer i økosystemet har fået vokseværk. Og det er godt, for de digitale teknologier er med til at nedbryde siloer, så økosystemet samles, og løsninger giver værdi på tværs.

Et opdateret overblik over digitale værktøjer der understøtter mere bæredygtige byggeprocesser viser, at særligt inden for softwareudvikling er der kommet mange nye aktører på markedet. Kigger man på tværs af byggeriets faser og typen af værktøjer, er meget af det nye software relateret til miljødokumentation og LCA i forslags- og projekteringsfasen. Det er en tydelig reaktion på nye lovkrav inden for dette område, som har udløst en øget efterspørgslen på digitale værktøjer, der kan understøtte og lette dokumentationsarbejdet.

Økosystemet er senest opdateret i april 2024 og findes i en interaktiv version på contechlab.dk, hvor du kan tilføje din virksomhed, hvis du arbejder med ConTech.

I det følgende afsnit kigger vi nærmere på fire af økosystemets nyere ConTech virksomheder, som hver især bidrager til den digitale omstilling af byggebranchen.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

Fire virksomheder du skal holde øje med

Zupply

Zupply er en startup, der fremmer cirkularitet i byggeriet ved hjælp af avanceret teknologi som digital twins og kunstig intelligens. Deres platform automatiserer håndteringen af materialer i byggeprojekter, hvilket øger genanvendelsen. Den screener og kortlægger materialer i eksisterende bygninger og kvantificerer dem ud fra ingeniørdata. Platformen skaber digitale tvillinger af bygninger og materialer for at spore deres livscyklus. Zupplys hovedmål er at styrke cirkulariteten i bygge- og ejendomsbranchen ved at facilitere effektiv genindvinding og genbrug af materialer gennem systemer som takeback og bedre materialoversigt.

Galago

Galago er Rambølls svar på digitalt drevet jordforvaltning og kortlægning af biodiversitet. Vha. Fjernsensorer og AI-styret miljøovervågning giver platformen miljøindsigter, der kan fremme en mere bæredygtig arealforvaltning og skåne biodiversiteten. Galago tilbyder et omfattende sæt af værktøjer til dataindsamling, analyse og datadrevet beslutningstagning. Ved at digitalisere jordforvaltningen bidrager Rambøls Galago til forbedret produktivitet, omkostningsreduktion og en mere bæredygtig jordforvaltning i bygge- og anlægsbranchen.

Xtellio

Xtellio er førende inden for IoT-løsninger og har længe leveret skræddersyede sensorløsninger. Det nyeste koncept fra Xtellio introducerer en standardiseret portefølje af sensorenheder, der samler og sender data via cloud-baserede og standardiserede API’er. Deres tilgang bygger på års erfaring med at standardisere enheder og firmware, hvilket giver kunderne stor frihed til at behandle og visualisere deres data i deres foretrukne programmer og applikationer. Xtellio leverer teknologi til flere forskellige industrier herunder, byggeri, men de har også fokus på forsyning, affaldshåndtering og industri 4.0.

Finch

Svenske Finch3D er førende inden for generativt design til arkitekter i boligudviklingsprojekter i de tidlige stadier. Platformen genererer optimerede bygninger med detaljerede plantegninger og lejligheder ved hjælp af AI og grafteknologi. Genereringen er baseret på brugerens input og lokale regler og deres cloud-baserede platform muliggør samarbejde i realtid mellem interessenter.

Finch3D sikrer optimal beslutningstagning ved at måle præstation, opdage fejl og foreslå løsninger baseret på brugerinput, alt sammen før byggeriet starter. Denne tilgang sparer tid og ressourcer, og giver arkitekter og andre interessenter i de tidlige stadier mulighed for at træffe informerede og velbegrundede beslutninger, før projekter igangsættes.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her