Sponsoreret af PropTech Denmark

Inden for det seneste års tid har den danske ejendomsbranche for alvor fik øjnene op for den digitale revolution, som udspiller sig inden for fast ejendom verden over.

Digitalisering revolutionerer hele den danske ejendomsbranche

Det er langt fra kun den danske byggebranche som mærker digitaliseringens forandringskraft. Digital transformation er noget der i høj grad påvirker og forandrer hele værdikæden i den danske ejendomsbranche.

Indtil for nyligt har den danske ejendomsbranche dog i alt for begrænset grad været opmærksom på de enorme muligheder og forandringer som digitaliseringen og den hastigt voksende mængde af såkaldte proptech-løsninger bærer med sig.

Proptech er en sammentrækning af ‘property technology’. Begrebet dækker over de mange nye løsninger, som både understøtter ejendomsbranchen og med hastige skridt er ved at vende op og ned på den. Det er innovative digitale løsninger og forretningsmodeller, som er med til at gøre de måder vi finansierer, udvikler, bygger, driver, anvender, køber og sælger vores ejendomme på mere effektive, hensigtsmæssige, brugervenlige og mere bæredygtige.

Der er sket utroligt meget inden for dansk proptech det seneste år. Og PropTech Denmark har uden tvivl været en afgørende faktor i at få sat digitalisering meget højere på agendaen i den danske ejendomsbranche. Det er er et initiativ, som giver medlemmerne ny viden og inspiration om, hvad proptech kan gøre for dem i praksis. Og så er det i høj grad blevet det centrale hub, hvor etablerede ejendomsaktører og de nye proptech startups netværker og mødes.
Rasmus Juhl Nyholm, CEO Cobblestone og Bestyrelsesformand i PropTech Denmark

Inden for det seneste års tid har den danske ejendomsbranche for alvor fik øjnene op for den digitale revolution, som udspiller sig inden for fast ejendom verden over. Og proptech er røget øverst på branchens agenda. Dette bl.a. med etableringen af PropTech Denmark – en nonprofit medlemsorganisation, som samler ejendomsbranchens aktører omkring det fælles mål at fremme teknologisk innovation og digital transformation inden for fast ejendom samt at styrke hele økosystemet omkring udviklingen og brugen af nye proptech-løsninger.

Proptech er gået fra 0 til 100 på kort tid

Udviklingen af det danske proptech økosystem og hermed også digitaliseringen af den danske ejendomsbranche er på mange måder accelereret fra 0 til 100 på kort tid. Nye individualiserede forbrugerpræferencer, øgede krav om service og fleksibilitet fra kunder og lejere, et kontormarked i opbrud, voksende fokus på bæredygtighed og presset fra flere og flere brugere og beboere, der som udgangspunkt forventer at kunne tilgå services, information og kommunikation digitalt og friktionsløst – er også alle tendenser, der på kort tid har været med til at rykke proptech helt op i toppen af ejendomsbranchens agenda.

Sideløbende er der på får år vokset en stor underskov af danske proptech startups frem – altså iværksættervirksomheder som udvikler og tilbyder nye digitale løsninger relateret til ejendomsbranchen. PropTech Denmarks seneste kortlægning viser, at der i dag er mere end 150 proptech-startups i Danmark. Eksempler på hurtigt voksende danske proptech startups inkluderer bl.a. Proper, Eindom, Estate Tool, NorthQ, IC-Meter, WelcomeBob, UbiqiSense og Timesafe. Bag navnene gemmer der sig virksomheder som eksempelvis udvikler sensor- og AI-baserede space-management systemer, leverer intelligent databaseret indeklima og energistyring, hjælper med at monitorere tekniske installationer, gør ejendomsadministration simplere og mere effektiv eller tilbyder trådløs dørtelefon. Flere af dem har oplever kraftig vækst og har også formået at tiltrække betragtelige investeringer fra både danske, nordiske og europæiske investorer.

Tags: , , , , ,
Om PropTech Denmark

Selvom PropTech Denmark først officielt gik i luften i februar 2020, tæller organisationen i dag allerede over 120 medlemmer. Medlemsbasen inkluderer virksomheder fra hele værdikæden inden for fast ejendom – herunder både etablerede ejendomsvirksomheder og teknologileverandører såvel som en lang række proptech-startups.

Med PropTech Denmark har branchen således fået en unik aktør, som samler og faciliterer samarbejde på tværs af hele ejendomsbranchens værdikæde og det digitale økosystem.

Læs mere om PropTech Denmark her