Den sikre hjemmearbejdsplads er kommet for at blive

Selv når Coronakrisen er klinget af, vil mange virksomheder fortsat give deres medarbejdere mulighed for delvist at arbejde hjemmefra. Det er dog vigtigt, at det kan ske såvel nemt som sikkert, og det stiller krav til valg af kommunikationsløsning.

Vi kommunikerer mere og mere digitalt. Desuden kommunikerer vi mere og mere fra lokationer uden for virksomhedens beskyttende firewall. Resultatet er enkelt, men faretruende – stadig mere fortrolig information udveksles i et åbent og ubeskyttet univers, hvor hackerne ikke engang behøver gøre sig særlig umage for at opsnappe måske endda særdeles følsomme informationer.

Antallet af ansatte, der arbejder hjemmefra, er eksploderet under Coronakrisen, og selv om virksomhedens kommunikation måske er sikkerhedsbeskyttet i alle ender og kanter, er der ikke nogen garanti for, at medarbejderens computer er det. Især ikke fordi Coronakrisen slog til så hårdt og hurtigt, at mange ansatte ganske enkelt blev bedt om at arbejde hjemmefra med øjeblikkelig virkning og blot benytte den computer, de havde stående.

Færre og færre anvender e-mail

Selv om de fleste af os givet har beskyttet vores private computer med en antivirusspakke, er det absolut ikke nogen garanti for sikker end-to-end kommunikation mellem virksomhed og medarbejder”. Det siger Christian Raahave, der salgsansvarlig for Ciscos collaboration produkter i Danmark, og han føjer til, at traditionel e-mail kommunikation rent sikkerhedsmæssigt kan være en usikker kommunikationsform.

Derfor oplever både Cisco og andre leverandører af virksomhedsløsninger, at megen kommunikation i dag simpelthen forlader e-mailklienterne for at rykke over på andre platforme. Ciscos bud på dette hedder Webex, og selv om Webex grundlæggende er født til videokommunikation, er det muligt at opbygge chatgrupper med krypteret end-to-end kommunikation.

Integreret og brugervenlig sikkerhed

”Sikkerhed er naturligvis noget, vores virksomhedskunder går meget op i, og derfor er Secure Unified Communication et centralt indsatsområde for os”. Det siger salgsdirektør Christian Foghsgaard fra Lytzen IT, hvor man har stor viden om og kompetence i netop Ciscos palet af løsninger. Man kunne også sige Ciscos palet af sikkerhedsløsninger, da sikkerhed er integreret i dem alle.

Christian Raahave fra Cisco føjer imidlertid til, at det ikke er nok, at løsningerne er sikre. De skal også være nemme at anvende. Især i forhold til de brugere og medarbejdere, der arbejder hjemmefra, og hvor sikkerhedssoftware måske ikke lige er deres spidskompetence. Ifølge Christian Raahave er det således virksomhedens ansvar at sørge for et brugervenligt setup til medarbejderne.

En anderledes samfundsstruktur

Derfor ser vi en øget interesse for Ciscos Webex Contact Center, hvor alle kommunikationskanaler fra mail over SMS til video, chat og sociale medier i form af Facebook samt Whatsapp er samlet på én platform. Stadig med sikkerheden i højsædet”, fortsætter Christian Foghsgaard fra Lytzen IT. Han konstaterer samtidig øget interesse i markedet for den slags løsninger.

En af årsagerne er, at Coronakrisen formentlig vil påvirke vores samfund for altid. I efterdønningerne af krisen vil vi således opleve, at mange medarbejdere fremadrettet fortsat vil udføre i hvert fald en del af deres arbejde hjemmefra. Det kan der være mange årsager til. Blandt andre sparet transporttid og mindre miljøbelastning, men én ting er sikkert – vores samfund har ændret sig for altid.

Medarbejderne kræver fleksibilitet

Samtidig påpeger Christian Raahave fra Cisco et helt andet aspekt, nemlig at virksomhederne i dag skal være opmærksom på de krav, nutidens unge stiller til deres kommende arbejdsplads. De ønsker både fleksible arbejdsforhold samt ikke mindst mulighed for at anvende de enheder, der passer dem bedst, uanset om der er tale om computer, tablet eller smartphone. Christian Foghsgaard fra Lytzen IT supplerer:

”Virksomhederne må se i øjnene, at det ikke længere er noget, de suverænt bestemmer. I hvert fald ikke, hvis de skal gøre sig lækre over for de yngre generationer. Derfor har vi kun set toppen af isbjerget i forhold til det at arbejde remote, som det hedder på moderne dansk. Det dokumenteres blandt andet af, at antallet af mødeminutter alene på Webex er vokset med faktor 6 over det seneste år”.