Sponseret af Telia

"Der er rigtig mange muligheder for nye varer på hylderne, når dine produkter selv begynder at samle data ind om den måde, de bliver brugt på" - Jens-Peter Meesenburg. Foto: Colourbox.

Udfordret af IoT?: Accepter usikkerheden, start i det kendte og tag et skridt ad gangen

Projekter, der involverer IoT, er som regel svære at komme i gang med. Men når først data flyder, er større effektivitet, reduceret omkostninger og nye indtjeningskilder ­indenfor rækkevidde.

Jens-Peter Meesenburg, der er head of IoT Sales i Division X hos Telia, har set masser af beviser.
Danske virksomheder har forstået at digitalisering er vejen frem, og rigtig mange vil gerne digitalisere deres processer, produkter og services yderligere – f.eks. ved hjælp af IoT (Internet of Things).

Men det er svært for mange. Ikke mindst fordi it-projekter – og måske i særdeleshed IoT-projekter kan være som et stykke våd sæbe, der konstant smutter fra én.

“Billedet med sæben er faktisk rigtig godt, for det er sådan mange oplever det. Det er let nok at tale om innovation og IoT, og der er også rigtig mange, der gør det. Men, det er svært at få det til at ske, bl.a. fordi der hele tiden opstår nye muligheder, og fordi projekterne har det med at involvere meget større dele af organisationen, end man havde forestillet sig,” siger han og uddyber:

“Fra andre forretningsområder er vi også vant til, at vi skal have en slagplan og en færdigstøbt businesscase med en slutdato, før vi overhovedet går i gang. Men den slags privilegier er meget svære at opnå, når det f.eks. gælder innovation og IoT. Her er løsningen tværtimod at sætte en retning, tage et skridt ad gangen, og så i øvrigt acceptere – eller måske ligefrem omfavne den usikkerhed, det indebærer. Det gælder altså om at have en plan, og samtidig være i stand til at justere den i forhold til de forhindringer og ikke mindst de muligheder, der dukker op.”

Jens-Peter Meesenburg er helt på det rene med, at det kan virke som en skræmmende øvelse for mange, men virkeligheden levner ikke ret mange andre muligheder, siger han.

Alt tyder på at de virksomheder, der vil klare sig i konkurrencen på et mere og mere globaliseret marked, er dem, der bedst muligt formår at høste frugterne af digitaliseringen. Så hvis man skal sætte det lidt hårdt op, står valget mellem selv at starte udviklingen og omfavne usikkerheden – eller at blive tvunget til det på et senere tidspunkt, hvor det måske er for sent
Jens-Peter Meesenburg

Søg inspiration

En anden måde, at forberede sin organisation på, er at lade sig inspirere af dem, der har taget de digitale skridt fuldt ud. Mange af frontløberne er allerede blevet belønnet med større effektivitet, reducerede omkostninger – og for en dels vedkommende også nye indtjeningskilder.

Højere effektivitet og reducerede omkostninger er nogle af de største drivere for virksomhederne i forhold til IoT. Men samtidig kommer teknikkens potentiale i forhold til nye indtjeningsmuligheder stadig mere i fokus, fortæller Jens-Peter Meesenburg.
“Der er rigtig mange muligheder for nye varer på hylderne, når dine produkter selv begynder at samle data ind om den måde, de bliver brugt på. Det kan være alt fra leverandøren, der har en direkte forbindelse til kundens lagerreoler og automatisk får besked, når det er tid til opfyldning – og til noget så banalt som overvågning af f.eks. vandhaner.”

I et samarbejde mellem FM Mattsson Mora Group og Telia viste det sig faktisk, at netop vandhaner på offentlige toiletter – og ikke mindst brugen af dem, var en sand guldgrube af informationer.

“Med de data, der blev genereret i armaturerne, kunne man ikke bare optimere vand- og energiforbruget. Man blev også meget klogere på, hvad brugerne opfatter som den rette temperatur, og hvor længe vandet skal løbe for at dække en almindelig håndvask,” siger Jens-Peter Meesenburg og tilføjer, at data også er værdifuld ved design af nye bygninger, ligesom rengørings- og vedligeholdelsesrutiner kan optimeres.

Viden er guld

For Telia, der driver det mest omfattende mobilnetværk i Norden og Baltikum, var samarbejdet med FM Mattsson Mora Group særdeles vellykket. Men, det var også et eksempel på, at IoT-projekter ofte rækker ud og involverer flere forskellige aktører – og måske også flere – end man umiddelbart havde regnet med.

Jens-Peter Meesenburg smiler:

“Og det er den usikkerhed, man bliver nødt til at omfavne for overhovedet at komme i gang. Til gengæld vil man med adgang til massevis af data lære både sin egen virksomhed og sine kunder meget bedre at kende. Det er den type indsigt og kendskab, der ofte er guld værd,” slutter han.

Jens-Peter Meesenburg, head of IoT Sales, Division X hos Telia