17 topledere på tværs af byggeriets værdikæde har defineret konkrete forslag til handlinger, der kan accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet. Hvis omstillingen skal lykkes, er det en bydende nødvendighed, at alle branchens aktører byder ind, ønsker at samarbejde med hinanden og tør vidensdele og udvikle løsninger sammen. Foto: Fra venstre: Jens Højgaard Christoffersen, Group CEO, COWI, Tina Mayn, EVP Products, VELUX og Christina Hvid, Adm. direktør, Molio

Byggebranchens topledere accelererer den bæredygtige udvikling sammen

Molio og ConTech Lab har samlet 17 topledere på tværs af byggeriets værdikæde i en Topleder Handletank, der har haft til opgave at definere konkrete forslag til handlinger, der kan accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet. Handletanken har afsluttet sit arbejde og giver 12 helt konkrete anbefalinger, som nu kan blive til handling – bl.a. gennem nye pionerprojekter, nye brancheinitiativer og den nyligt etablerede Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

De 17 topledere i Handletanken har sammen lanceret publikationen: ”Accelerering af en bæredygtig udvikling på tværs af branchen”. Den er outputtet af et veloverstået arbejde i Topleder Handletanken, der blev initieret af Molio og ConTech Lab. Toplederne kommer med 12 meget konkrete anbefalinger til, hvorledes byggebranchen på tværs af værdikæden kan accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet.

Jens Højgaard Christoffersen, Group CEO i COWIVi skal have flere bæredygtige løsninger i Danmark, og det kan vi som branche medvirke til, hvis vi går sammen og udnytter byggeriets afgørende rolle i udviklingen. Åbenhed og samarbejde er nøgleord.
Jens Højgaard Christoffersen, Group CEO i COWI

På tværs af hele værdikæden

Med Topleder Handletanken har Molio og ConTech Lab igangsat et tillidsfuldt samarbejde på strategisk niveau i forbindelse med den store opgave, branchen i fællesskab skal løse. De 17 topledere har tilsammen repræsenteret hele byggeriets værdikæde – fra bygherrer til rådgivere, producenter og driftspartnere. Hvis omstillingen skal lykkes, er det en bydende nødvendighed, at alle branchens aktører byder ind, ønsker at samarbejde med hinanden og tør vidensdele og udvikle løsninger sammen.

Åbenhed og samarbejde

I Danmark har vi set initiativer som ”Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri” samt den frivillige bæredygtighedsklasse, men ifølge Jens Højgaard Christoffersen, der er Group CEO i COWI og har været en af deltagerne i Topleder Handletanken, er der brug for mange flere fælles initiativer, hvor man får etableret gode, bæredygtighedsfremmende initiativer.

”Åbenhed og samarbejde er nøgleord. Vi har brug for en fælles fortælling til omverdenen, så vi får en større og fælles forståelse af byggeriets centrale rolle i arbejdet for at indfri de danske klimamål”, siger Jens Højgaard Christoffersen.

Mia Helvig Manghezi, Projektudviklingsdirektør i PensionDanmarkVi fokuserer på bæredygtighedscertificerede projekter, og vi arbejder hele tiden på at forbedre vores eksisterende bygninger samt at være grundige, når vi laver nye bygninger og byudvikling. Boligbyggeri anno 2023 handler om kvalitet og langsigtet værdi.
Mia Helvig Manghezi, Projektudviklingsdirektør i PensionDanmark

Attraktive byområder med fokus på fællesskab

Mia Helvig Manghezi, der er produktudviklingsdirektør i PensionDanmark, giver udtryk for, at man som stort pensionsselskab har et stort ansvar når medlemmernes penge investeres.

”Vi fokuserer på bæredygtighedscertificerede projekter, og vi arbejder hele tiden på at forbedre vores eksisterende bygninger samt at være grundige, når vi laver nye bygninger og byudvikling. Boligbyggeri anno 2023 handler om kvalitet og langsigtet værdi. Det handler om at skabe attraktive byområder med dynamik og fællesskab på tværs af aldersgrupper, familieformer og indkomstlag samt mellem bolig, erhverv og retail, men også mennesker og natur”, siger Mia Helvig Manghezi.

Tina Mayn, EVP Products, VELUXBæredygtighed er blevet et væsentligt designparameter for os, og hver enkelt medarbejder har fokus på det uden at gå på kompromis med produktkvalitet, funktion eller holdbarhed. For at nå målet kræver det ledelsesmod og en indsats fra hele branchen.
Tina Mayn, EVP Products i VELUX

Det kræver ledelsesmod

Blandt byggevareproducenterne finder man ligeledes virksomheder, der for længst har taget bæredygtighedsudfordringen op. Eksempelvis VELUX, der har sat ambitiøse mål med henblik på at blive 100 pct. CO2-neutrale på sine udledninger inden for scope 1 og 2 samt halvere CO2-udledningerne på tværs af hele værdikæden, inklusive leverandører, på scope 3 inden 2030. VELUX har også været repræsenteret i Topleder Handletanken.

”Bæredygtighed er blevet et væsentligt designparameter for os, og hver enkelt medarbejder har fokus på det uden at gå på kompromis med produktkvalitet, funktion eller holdbarhed. For at nå målet kræver det ledelsesmod og en indsats fra hele branchen. Derfor er jeg glad for at have været med i Topleder Handletanken, hvor vi i fællesskab har defineret de nødvendige skridt for at accelerere den grønne omstilling”, siger Tina Mayn, der er Executive Vice President i VELUX.

Acceleratorer og handlingsforslag

Topleder Handletanken har defineret fire acceleratorer, der er særligt vigtige for at igangsætte den bæredygtige udvikling på tværs af byggebranchen, nemlig samarbejde og ledelse, regulering, Innovation, data og værktøjer og Kultur, adfærd og teknologi. Disse fire acceleratorer indeholder 12 anbefalinger til branchen, som skal sætte turbo på den grønne omstilling – og flere er allerede i fuld gang.

Anbefalingerne peger bl.a. på, at der er behov for ledelseskraft og initiativer, der kan fremme innovation ift. nye materialer og øge villigheden til at teste ny teknologi og nye samarbejdsmetoder. Desuden peger anbefalingerne på et behov for, at byggebranchen får en stærk, fælles stemme og en branchefortælling, som samler branchens aktører om høje ambitioner for bæredygtighedn og sætter byggeriet på dagsordenen – dels politisk og dels ude hos de mange mennesker, der hver dag lever og arbejder i bygningerne, men ikke nødvendigvis kender til byggebranchen og dens udfordringer.

Molio og ConTech Labs Topleder Handletank anbefaler 12 konkrete handlinger, der kan accelerere den bæredygtige udvikling på tværs af byggeriets værdikæde.

Molio og ConTech Labs Topleder Handletank, bestående af 17 topledere på tværs af byggeriet, anbefaler 12 konkrete handlinger, der kan accelerere den bæredygtige udvikling på tværs af byggeriets værdikæde.

Læs hele publikationen om Topleder Handletankens arbejde og output, inkl. de 4 acceleratorer og de 12 indsatser, her

Dansk byggebranche som forbillede i Europa

Det fælles fodslag er vigtigt, og Topleder Handletankens fælles visioner, at den danske byggebranche i 2027 skal være et forbillede for resten af Europa målt på CO2-udledning pr. m2. Det er en vision, der ifølge Molios direktør, Christina Hvid, gerne skulle række ud over EU’s grænser og virke i et internationalt perspektiv. Hun understreger nemlig vigtigheden af at få vist omverdenen potentialet i en cirkulær og bæredygtig værdikæde samt et stærkt samarbejde på tværs af branchen.

Christina Hvid, adm. direktør i Molio & ConTech LabEt endnu tættere samarbejde om byggeriets bæredygtige omstilling vil også bidrage til at sikre den danske konkurrenceevne, og at den grønne omstilling kommer i gang. Det vil gavne os alle – ikke kun branchen, men samfundet generelt.
Christina Hvid, administrerende direktør i Molio & ConTech Lab

Et potentiale, der er en simpel nødvendighed. Blandt andet på grund af ”Fit for 55-planen”, hvor EU har forpligtet sig til at reducere sine udledninger med 55 pct. inden 2030,” The European Green Deal”, hvor EU har forpligtet sig til nul-udledning i 2050 og selvfølgelig EU-taksonomien, som præsenterer nye officielle rammer for, hvornår en byggeaktivitet kan defineres som bæredygtig.

Det digitale potentiale er stort

Den bæredygtige omstilling af byggeriet er afgørende for, at vi som samfund når de ambitiøse danske klimamål om 70 pct. reduktion af CO2-udledningen inden 2030. Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, er det nødvendigt, at byggeriet styrker samarbejdet på tværs af værdikæden, lige som kompetenceniveauet skal højnes, og brugen af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi skal øges.

Men heldigvis er potentialet stort. Ifølge Molios Digitale Barometer mener 96 pct. af byggebranchens virksomheder nemlig, at der er udbytte at hente gennem øget digitalisering. Samtidig siger 80 pct. af byggeriets virksomheder, ligeledes ifølge det Digitale Barometer, at de ser digitalisering som en grundlæggende forudsætning for at kunne dokumentere og dataunderstøtte et bæredygtigt byggeri.

En meget bredere dagsorden

At anvende ordet handletank i stedet for tænketank er særdeles velovervejet. Det er godt at tænke, men det er endnu bedre at handle på tankerne. ”Topleder Handletankens anbefalinger tages bl.a. videre i den nyligt etablerede Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, som står klar til at materialisere flere af Topleder Handletankens anbefalinger,” siger Christina Hvid. Hun ser frem til at følge op på Topleder Handletankens anbefalinger og de nye initiativer, som er til gavn for den brede branche.

”Et endnu tættere samarbejde om byggeriets bæredygtige omstilling vil også bidrage til at sikre den danske konkurrenceevne, og at den grønne omstilling kommer i gang. Det vil gavne os alle – ikke kun branchen, men samfundet generelt,” afslutter hun.

Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør i Per Aarsleff A/SJeg er glad for at Molio og ConTech Lab har taget initiativ til Topleder Handletanken, der har været med til at samle byggebranchen om et fælles mål. Der er nemlig sket meget siden klimapartnerskabet, hvor vi havde et stort fokus på CO2. Det er selvfølgelig stadig på dagsordenen, men den er blevet meget bredere, når det gælder arbejdet for bæredygtighed.
Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør i Per Aarsleff A/S

På skuldrene af klimapartnerskabet

“Jeg er glad for at Molio og ConTech Lab har taget initiativ til Topleder Handletanken, der har været med til at samle byggebranchen om et fælles mål. Der er nemlig sket meget siden klimapartnerskabet, hvor vi havde et stort fokus på CO2. Det er selvfølgelig stadig på dagsordenen, men den er blevet meget bredere, når det gælder arbejdet for bæredygtighed”. Det siger Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør i Per Aarsleff A/S, som var formand for klimapartnerskabet og ligeledes bliver formand for styregruppen i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed skal faciliteres af DI Byggeri og bestå af topledere, der repræsenterer byggeriets cirkulære værdikæde. Handletanken skal tale med én uafhængig og stærk stemme om og for accelerering af en bæredygtig udvikling af byggeriet.

”Mange løsninger kan fortsat findes i det arbejde, vi fik lagt for dagen i Klimpartnerskabet for bygge- og anlægssektoren fra 2020. Men langt fra alle, for der er kommet nye udfordringer, flere løsninger og mere viden siden. Klimadagsordnen er blevet bredere og langt mere vidtrækkende end det, som lå til grund for arbejdet i klimapartnerskaberne” siger Jesper Kristian Jacobsen.

Læs hele publikationen om Topleder Handletankens arbejde og output, inkl. de 4 acceleratorer og de 12 indsatser, her

Tags: , , , ,
Topleder Handletankens deltagere

• Mia Helvig Manghezi fra PensionDanmark
• Thomas Holluf Nielsen fra Domea
• Heine Knudsen fra Region Hovedstaden
• Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen
• Søren Brøndum fra Rambøll
• Jens Højgaard Christoffersen fra COWI
• Katja Viltoft fra JJW ARKITEKTER
• Gyrithe Saltorp fra Vilhelm Lauritzen Architects
• Michael S. Larsen fra CG Jensen
• Henrik Mielke fra MT Højgaard Holding
• Dan O. Vorsholt fra GSV Materieludlejning
• Tina Mayn fra VELUX
• Mette Bredkjær fra Solar Group
• Peter Kaas Hammer fra Kemp & Lauritzen
• Thomas Kirk Vilsbøll fra ISS
• Christian Poulsen fra Copenhagen Airports
• Claus Skytte fra VISION Ejendomme
• Christina Hvid fra Molio
• Christina Haupt Toft fra ConTech Lab
• Rikke Dalsgaard fra Dalsgaard & Co.