Sponsoreret af Scandi Byg

Scandi Bygs fabrik i Løgstør er et godt eksempel på industrialisering i byggebranchen. Her finder man den mest moderne teknologi, blandt andet i form af robotter. Innovationen drives således frem af den anvendte teknologi.

Modulbyggeri i træ stræber højt

Scandi Byg i Løgstør har med succes udviklet og forfinet et endog meget bæredygtigt byggekoncept, nemlig modulbyggeri i træ. Et aktuelt projekt er i København, hvor man skal bygge i op til 6 etager.

Interessen for at bygge i træ er i vækst. Ikke blot fordi træ er et smukt og fleksibelt materiale, men også fordi det er mere bæredygtigt i forhold til mange andre materialer. Derfor passer det perfekt ind i regeringens ambition om 70 pct. reduktion af CO2 udledningen. Boligminister Kaare Dybvad er da også stor tilhænger af mere byggeri i træ.

Desuden har Københavns Kommune åbnet op for, at der kan opføres træbygninger i op til 45 meters højde, hvis de placeres i den skrappeste af Bygningsreglementets brandklasser, nemlig klasse 4. Det er man glade for hos Scandi Byg i Løgstør, hvor man har specialiseret sig i modulbyggeri i netop træ.

Vores moduler er som standard Svanemærket, og produktionsmetoden gør det særdeles enkelt at redegøre for vore modulers og projekters livscyklusanalyse
Mads Skalborg Simonsen, udviklingschef i Scandi Byg

Skal bygge op til 6 etager

Et af de aktuelle byggeprojekter i København er nemlig tegnet med henblik på, at træ skal være det dominerende materiale, og her skal Scandi Byg levere træmoduler i op til 6 etagers højde, så det er et meget spændende projekt, forklarer udviklingschef Mads Skalborg Simonsen.

Han fremhæver endvidere, at det er glædeligt at se, at flere store bygherrer gør bæredygtighed til et strategisk fundament for byggeaktiviteterne. Blandt disse er Pension-Danmark, der i dag har gjort bæredygtighed til et strategisk fundament for deres byggeaktiviteter, og netop Pension-Danmark indgik man sidste år et samarbejde med, og sammen har man allerede gennemført flere byggeprojekter.

Teknologi driver innovation

Faktisk har Scandi Byg leveret moduler i mere end 40 år, først primært som midlertidigt byggeri, men har de sidste 20 år specialiseret sig i en større og større andel af permanent byggeri. Moderne robotteknologi og digitale værktøjer fylder fabrikkerne i Løgstør, hvilket er med til at sikre høj kvalitet og produktivitet. Scandi Bygs byggemetode tilgodeser desuden, at når modulerne ruller ind på byggepladsen leveres de så at sige indflytningsklare.

”Vores moduler varierer fra 25 til 60 kvm. i størrelse og kan sættes sammen efter behov”, forklarer Mads Skalborg Simonsen og føjer til, at både den rationelle produktion samt ikke mindst træ som materialevalg udmærker sig ved at være en særdeles bæredygtig byggemetode.

Bidrager med ekspertise

Scandi Byg er en del af det 4-årige og EU-støttede innovationsprojekt Build in Wood, hvis formål, som navnet antyder, er at fremme træ i byggeriet i hele Europa. Her skal virksomheden bidrage med byggeteknisk ekspertise inden for præfabrikeret modulbyggeri.

”Som totalentreprenør er vi som regel selv ansvarlige for detailprojektering, herunder jordarbejde og fundamenter, på de byggeprojekter, vi deltager i. Men selv om vi har forfinet et standardiseret modulbaseret koncept, skal byggerierne have arkitektonisk kvalitet, så derfor arbejder vi tæt sammen med forskellige arkitekter således vi sikre et flot, visuelt udtryk”, slutter Mads Skalborg Simonsen.

Tags: , , , , ,
Testet og godkendt

En af udfordringerne ved at bygge højere end 4 etager i træ har været bygningsreglementets krav til brandsikring. Scandi Byg har i foråret 2021 imidlertid fået godkendt deres trækonstruktioner i en såkaldt REI 120 brandtest. Den er foretaget af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut i Hvidovre, og dermed opfylder modulerne fra Scandi Byg reglementet til fulde.