Tag Archive for: Data

Produktion i 6D giver nye og fantastiske muligheder

6D og Adaptive Manufacturing er svaret på en række af de udfordringer, produktionsvirksomhederne møder i dag. Reelt er der tale om et paradigmeskift - men dog ikke for alle. Teknologien skal nemlig kun anvendes, hvor den virkelig tilfører værdi.

Mindre materialespild skaber en bedre byggeplads og giver en bedre bundlinje

Alt for mange materialer går til spilde på de danske byggepladser, og dette svind skal der nu gøres noget ved. Det er nemlig både dyrt og dårligt for miljøet. Løsningen ligger imidlertid lige for i form af en langt bedre materialelogistik.

Sammenhold skal understøtte klimaambitionerne

Fusionen mellem Dansk Byggeri og Dansk Industri kommer på det bedst mulige tidspunkt. Sammenhold i byggebranchen er nemlig vigtigere end nogensinde før, hvis vi som samfund skal nå regeringens ambitiøse klimamål.

Digitalisering er fundamentet for god økonomi og sund konkurrenceevne

Historisk set har ERP-løsninger ikke været udbredt i byggebranchen. I takt med, at branchen gennemgår en digitaliseringsproces, har det imidlertid ændret sig markant. I dag er de digitale værktøjer lige så uundværlige som mand og maskine på byggepladsen.

Digital sammenhængskraft i byggeprocesser giver bedre bundlinje

Vil man skabe digital transformation i byggeriet, er det nødvendigt at skabe digital sammenhængskraft mellem de forskellige processer – lige fra planlægning og design til bygning, drift og vedligehold. Mange forskellige data, både byggetekniske og geografiske, skal sammenkobles, hvilket giver nye indsigter, nye og effektive arbejdsgange, samt nye forretningsmuligheder. Rambøll og Aarsleff er gode eksempler på virksomheder, der lykkes med digital transformation. Men også mindre virksomheder kan være med. En relativ lille indsats kan skabe stor værdi.

Åbne standarder er fremtiden for byggebranchen

openBIM er for alvor på vej ind i den danske byggebranche. Teknologien muliggør nemlig en tilgængelig digital tvilling, som udgør kernen i en langsigtet datastrategi i byggeriet. Dette giver øget bæredygtighed på projekter samt mere effektiv styring af det byggede miljø.

Digitale studier har øget den faglige kompetence

De studerende på Københavns Erhvervsakademi tog sagen i egen hånd, da COVID-19 gjorde det umuligt for dem at møde op i klasselokalet. KEA gav dem nemlig ansvaret for den studenterdrevne BIM Café platform med henblik på at opbygge et online undervisningsunivers. Det var klar i løbet af en weekend.

Rådgiverne skal være i øjenhøjde med håndværkerne

Brudte kommunikationskæder i byggebranchen medfører unødige fejl. De kan imidlertid undgås, hvis rådgiverne i projekteringsfasen får større overblik over præcis, hvilken information, håndværkeren skal bruge for at kunne udføre sit arbejde bedst muligt.

Fælles digitalt udgangspunkt er nøglen til succes

Bygge- og anlægsbranchen er på mange måder i rivende udvikling, og for nylig udgav Molio – byggeriets videnscenter for anden gang Byggeriets Digitale Barometer, som undersøger den digitale parathed i hele bygge- og anlægsbranchen. 97% svarede, at de så et uudnyttet potentiale ved øget digitalisering. Udnyttelse af dette potentiale er dog betinget af en fælles forståelse på en række områder.

Med lov skal land bygges – helt bogstaveligt

Byggebranchen er i fuld gang med en digitaliseringsproces, der knytter branchens aktører sammen på helt nye måder. Men i begejstringen over nye og integrerede samarbejdsformer må vi ikke glemme juraen. Digitaliseringen skulle nemlig også gerne betyde færre tvister og højere grad af fælles ansvar.

Nu skal byggepladsens ressourceforbrug reduceres i bæredygtighedens navn

På byggepladsen, som vi kender den i dag, er det stort set umuligt at identificere, hvilke aktører der bruger hvor meget strøm. Men nu sættes ressourceforbruget på byggepladsen under lup. Det er nemlig et krav i den frivillige bæredygtighedsordning.

Modulbyggeri i træ stræber højt

Scandi Byg i Løgstør har med succes udviklet og forfinet et endog meget bæredygtigt byggekoncept, nemlig modulbyggeri i træ. Et aktuelt projekt er i København, hvor man skal bygge i op til 6 etager.