Sponsoreret af Molio

Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

Fælles digitalt udgangspunkt er nøglen til succes

Bygge- og anlægsbranchen er på mange måder i rivende udvikling, og for nylig udgav Molio – byggeriets videnscenter for anden gang Byggeriets Digitale Barometer, som undersøger den digitale parathed i hele bygge- og anlægsbranchen. 97% svarede, at de så et uudnyttet potentiale ved øget digitalisering. Udnyttelse af dette potentiale er dog betinget af en fælles forståelse på en række områder.

Molio arbejder for branchens kollektive succes og udvikling inden for bæredygtighed og produktivitet, blandt andet ved at understøtte implementeringen af fælles standarder og et fælles digitalt sprog til gavn for hele branchen.

Når et byggeri sættes i gang, arbejder mange store og små virksomheder sammen og ofte for første gang. Samarbejdet tager ofte udgangspunkt i egne metoder og et utal af forskellige processer, metoder og tilgange, som kan besværliggøre samarbejde. Ofte skal der før projektstart findes et fælles sprog og en fælles forståelsesramme. Det går ud over produktiviteten og skaber barrierer for at løse nogle af branchens fælles udfordringer. Det kan samtidig bremse udvikling, som tager branchen i en mere værdiskabende, produktiv og bæredygtig retning.

Når vi i branchen snart får et fælles sprog, bliver det muligt at udveksle informationer om bygningers og materialers egenskaber. Sproget skal kunne forstås og bruges af alle på tværs branche- og fagskel.
Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio

Fælles standarder spiller derfor en særlig rolle i digitaliseringen af bygge- og anlægsbranchen og er en vigtig forudsætning for at ny teknologi får en bred anvendelse på tværs af værdikæden.

Et fælles digitalt sprog

Den danske bygge- og anlægsbranche er kommet langt, men har fortsat et uudnyttet potentiale i brug af data. Og branchen bruger stadig tidskrævende manuelle processer i alle faser af byggeprocessen.

Ifølge Byggeriets Digitale Barometer er et af de vigtigste indsatsområder – for en bredere anvendelse af digital teknologi i byggeriet – at indføre en fælles metode til digitalisering og udveksling af digital information.

Molio er med i et internationalt samarbejde, som har til formål at etablere et standardiseret fælles digitalt sprog, som skal skabe værdi for hele bygge- og anlægsbranchen. Det skal sikre de mange internationale standarder for byggeriet bliver mere tilgængelige og lette at bruge.

“Når vi i branchen snart får et fælles sprog, bliver det muligt at udveksle informationer om bygningers og materialers egenskaber. Sproget skal kunne forstås og bruges af alle på tværs branche- og fagskel. Når det er på plads, kan vi udnytte de store fordele der ved digitalisering, så som automatisering og effektivisering af processer. Det skal være med til at reducere omkostninger til udførelse og drift,” siger Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

Fælles standarder

For at opnå et effektivt samarbejde mellem virksomhederne i byggeriets værdikæde er det helt centralt, at alle tager udgangspunkt i samme sæt regler, principper og praksis, uanset om det er i forbindelse med et brancheinitiativ, fælles udviklingsarbejde eller et byggeprojekt.

Ifølge Ole Berard, som er digitaliseringschef i Molio og leder i ConTech Lab, er det afgørende, at vi i den danske byggebranche arbejder med implementering og udbredelse af standarder fra den internationale scene.

Vi har en lang tradition for digitalt samarbejde i Danmark og det vil vi gerne dele, men der er også meget, vi kan lære fra udlandet. Derfor skal vi tage udgangspunkt i international standardisering, når vi vil skabe genkendelighed og orden i en ofte kompleks, digital byggeproces.
Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og leder i ConTech Lab

Molio har i samarbejde med faglige netværk og arbejdsgrupper fra branchen lavet en række IKT-værktøjspakker, som definerer det digitale samarbejde på byggeprojekterne, der i høj grad følger de internationale BIM-standarder. De er dermed med til at udbrede anvendelsen af BIM-standarderne i branchen og gøre standarderne tilgængelige, anvendelige og værdiskabende.

For at komme endnu bredere ud med BIM standardisering, arbejder Molio sammen Dansk Standard på en dansk handlingsplan, der skal sikre en stærk implementering af international BIM standardisering i branchens værktøjer og metoder.

Tags: , , , ,
Om Molio

Molio er det samlende videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche. Det er branchens fælles og uafhængige sted for udvikling og etablering af fælles værktøjer, standarder og viden.

Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, databaser og bøger til hele bygge og anlægsbranchen. HUSET Middelbart, buildingSMART Danmark og ConTech Lab er også en del af Molio.

Læs mere om Molio og Byggeriets Digitale Barometer her