Sponsoreret af Geoinfo A/S

Byplanlæggere i Uppsala bruger 3D-modellering til at udforske forskellige scenarier og dele planer.

Digital sammenhængskraft i byggeprocesser giver bedre bundlinje

Vil man skabe digital transformation i byggeriet, er det nødvendigt at skabe digital sammenhængskraft mellem de forskellige processer – lige fra planlægning og design til bygning, drift og vedligehold.

Mange forskellige data, både byggetekniske og geografiske, skal sammenkobles, hvilket giver nye indsigter, nye og effektive arbejdsgange, samt nye forretningsmuligheder. Rambøll og Aarsleff er gode eksempler på virksomheder, der lykkes med digital transformation. Men også mindre virksomheder kan være med. En relativ lille indsats kan skabe stor værdi.

Gennem de senere år har nye teknologier og digitale værktøjer gjort arbejdet for arkitekter, entreprenører og ingeniører langt mere effektivt, integreret og holistisk. Med data fra mange forskellige kilder er det muligt at genskabe virkeligheden digitalt og skabe flydende arbejdsprocesser. Dermed kan byggevirksomheder bedre stå distancen og imødekomme krav om øget bæredygtighed, hurtigere processer, færre fejl og stigende konkurrence fra udenlandske aktører.

”Det er integrationen og sammenkoblingen af de mange data, der gør forskellen for byggebranchen. Jo bedre sammenhæng, man skaber i arbejdsgangene, desto mere flydende processer og færre fejl opnår man. Derudover indsamler man data løbende og opbygger en videnbase, som kan bruges til at forbedre designs og metoder i fremadrettede projekter.

Data er omdrejningspunktet i enhver digital omstilling. Uanset om man er en enmandsvirksomhed eller en stor koncern, er der stor hjælp at hente.
Gregers Nielsen, Senior Key Account Manager & Partner Manager i Geoinfo A/S

Kombiner design og lokation – og styrk beslutninger og samarbejde

Byggeriet har i mange år arbejdet med digitale værktøjer som AutoCAD og BIM i design-, planlægnings- og konstruktionsarbejdet. Ved at integrere med GIS-software – geografiske informationssystemer – tilkobler man viden om demografi, forbrugeradfærd, købekraft, trafik- og vejrdata, vindeffekter og fysiske afstande. Den viden og indsigt man får ved at sammenstille disse data kaldes Location Intelligence.

Læs også: En perfekt alliance: Autodesk og Esri

Geoinfo A/S er dansk distributør for verdens ledende leverandør af GIS-software, Esri, og kan digitalt understøtte hele planlægnings-, design- og byggeprocessen med Location Intelligence. Den webbaserede platform ArcGIS giver adgang til visualisering af realtidsdata fra alverdens kilder, smarte kort, 3D-visualiseringer, digitale tvillinger, Asset Management og analyser.

”ArcGIS samler alle datasæt, ensretter processer og understøtter gennem hele byggeriets livscyklus med data, analyser, forudsigelser, videndeling og samarbejde – alt sammen i realtid. Værdien skabes ét sted og med udgangspunkt i ét, samlet datasæt. Uanset om det er en lille eller stor virksomhed, og om du arbejder på en enkelt bygning eller et større infrastrukturprojekt, rummer ArcGIS værktøjer, der kan koble byggeprojektets design med lokationsdata og effektivisere informationsdelingen i de forskellige faser af projektets livscyklus. Derfor er ArcGIS et strategisk værktøj i den digitale omstilling,” siger Jan Juul Jensen, Partner Manager i Geoinfo A/S.

ArcGIS-platformen udvikles løbende, ligesom partnerskaber med andre førende softwareleverandører styrkes og udbygges. Blandt andet har Esri indgået et strategisk samarbejde med Autodesk.

”Ved at nedbryde siloerne mellem GIS og BIM kan man få en komplet digital visualisering af byggeriet – indefra og udefra og i en geografisk sammenhæng. Man kan hurtigt overføre det, man har designet i Autodesk til ArcGIS Online og analysere påvirkningen på omgivelserne. Når man har en digital repræsentation af det naturlige miljø og det menneskeskabte miljø i et billede, kan man langt bedre træffe beslutninger på et solidt grundlag, styre risici, omkostninger og tidsforbrug,” siger han.

Digitale tvillinger reducerer omkostninger og sikrer bæredygtighed

Digitale tvillinger vinder større og større indpas i byggeriet. Det anvender blandt andet den globale ingeniør- og rådgivningsvirksomhed Rambøll. Med simple sensorer og stadig bedre datanetværk kan Rambøll indsamle langt flere data og skabe digitale tvillinger af mange forskellige geodata. Dermed får Rambøll en bedre forståelse af det fysiske miljø, der omgiver et byggeri.

For der sker konstant ændringer i det fysiske, omgivende miljø. Derfor er den ’as-built-dokumentation’, der afleveres i forbindelse med afslutning af et projekt, sjældent korrekt særlig længe.

Digitale tvillinger handler om at gøre datadokumentation levende, så den afspejler den sande virkelighed. Ikke blot hvad angår design, men også konsekvenserne af de påvirkninger, der kommer udefra.
Bo Grave, Group Director, Head of Digital Business Development i Rambøll

”Ved at analysere data fra bl.a. sensorer og sammenstille dem med en opdateret 3D-model kan vi udlede detaljeret information om den pågældende bygning, vej eller et byområde. F.eks. har Rambøll udviklet en digital tvilling for luftkvalitet i byområder, hvor det er muligt at vise kort med lokal information (indenfor 10 meter) om den aktuelle luftkvalitet, og hvor eventuel luftforurening kommer fra. Det centrale er, at den digitale tvilling giver præcis indsigt, der afspejler virkeligheden. Så har man det rette grundlag for at træffe de bedste beslutninger,” siger han.

Læs også: Fremtidens byplanlægning er intelligent og borgerinddragende

Digitale tvillinger giver også indsigt, der kan bruges til at udvikle et bedre og mere bæredygtigt design. ”For os er digitale tvillinger et forretningsstrategisk værktøj, der sikrer et bæredygtigt design og forlænger levetiden på konstruktionerne. Et godt eksempel er havvindmøller, hvor analyse af data fra sensorer på eksisterende havvindmøllefundamenter har gjort det muligt at minimere forbruget af stål og derved opnå en tilsvarende reduktion af CO2. Samtidig giver den digitale tvilling løbende indsigt i restlevetiden for fundamenterne og viser, at de kan holde længere end beregnet,” fortsætter han.

Droner og mobile apps på byggepladsen

Zoomer man ind på selve byggepladsen, kan værktøjer som droner og mobile apps lette arbejdsgange, dokumentation og samarbejde. En byggeplads er en lille by i byen. Der er bygninger, veje, mennesker og regler. Så også her er sammenhængende processer og nemme digitale værktøjer afgørende for, at alle har adgang til information, og at højre hånd ved, hvad venstre hånd foretager sig.

”Hvis man f.eks. vil dokumentere dagens arbejde på byggepladsen og være i stand til at følge med i udviklingen, kan man anvende droner, der måler op, kortlægger og indsamler ændringer på byggepladsen hver dag – og gerne flere gange om dagen. Dronebilleder kan integreres med GIS-data, så man kan tilgå alle data på byggepladsen, lige fra kloakrør under jorden til påvirkning af vind og vrid i konstruktionen over jorden,” siger Gregers Nielsen.

By converting paper-based quality controls to digital workflows, we have saved many hours in the field. We also expect to minimize the number of incorrect registrations in the field, which also helps to save us unforeseen expenses.
Sebastian Diaz Carretero, Aarsleff Rail

”Man kan også – ligesom Aarsleff Rail – afskaffe nogle af de mange analoge processer på byggepladsen ved at bruge en app på mobilen til kvalitetssikring. Manuelle indtastninger i et Worddokument skaber ikke tilstrækkelig værdi for den samlede værdikæde. Men ved at indsamle data om objekter på byggepladsen og registrere deres tilstand via en simpel app kan Aarsleff Rail sikre sammenhængende arbejdsgange. Det kan være kvalitetssikring af pæle, man har slået i jorden, for at sikre at de står, som de skal. Objekter kan vises på et kort med tilhørende beskrivelser, og alle data kan samtidig vises i et dashboard med tilhørende KPI’er. Også medarbejdere på kontoret kan følge med. Aarsleff Rail sparer et betydeligt antal timer om året ved at sætte strøm til denne proces, hvilket forbedrer økonomien i projekterne og konkurrenceevnen,” siger Gregers Nielsen.

”Mulighederne er mange. Dog er data afgørende for at få mere indsigt, og sammenhængskraften i data er afgørende for at få intelligent indsigt på tværs af alle de forhold, der påvirker et byggeri. Data skal flyde frit på en samlet platform, for at man kan reagere hurtigt på den indsigt, data giver,” siger han.

Den digitale transformation er i gang hos mange spillere i byggebranchen, og værktøjerne til den digitale omstilling er klar – og i fortsat udvikling. Betragtes disse værktøjer som en del af virksomhedens strategi, kan man enkelt skabe den digitale sammenhængskraft i byggeprocesser, der effektiviserer arbejdsgange. Det sparer tid og penge, samtidig med, at man forbedrer dialogen og samarbejdet med kolleger, partnere og interessenter.