Effektiviteten i den danske byggebranche kan øges med op til 20 pct., mens omkostningerne kan reduceres med mellem 5 og 15 pct. Et af værktøjerne til dette er digitalisering, men vel at mærke digitalisering, der går på tværs af hele byggeriets værdikæde og forbedrer samarbejdet mellem de forskellige aktører.

Digitalisering skal gå hånd i hånd med innovation i byggebranchen

Den danske byggebranche skal blive meget bedre til at bruge den digitale værktøjskasse. Den er fyldt med gode redskaber, men den helt store udfordring er, at afsættet for de enkelte aktører i branchen er vidt forskelligt. Den udfordring skal løses, for effektiviseringspotentialet er markant.

Kan digitalisering som teknologi stå alene, hvis den skal være med til at hjælpe en hel branche ind i fremtiden. Nej, det kan den ikke. Hvis blot man sætter strøm til gårsdagens processer, kan det godt være, at nogle ting bliver lidt lettere, men det vil være så som så med innovationen. Og hvis der er noget, den danske byggebranche har brug for lige nu, ja så er det netop innovation.

Således dokumenterer analysen ”Sammen om fremtidens byggeri”, som er udgivet af DI Byggeri, at effektiviteten i den danske byggebranche kan øges med op til 20 pct., mens omkostningerne kan reduceres med mellem 5 og 15 pct. Et af værktøjerne til dette er digitalisering, men vel at mærke digitalisering, der går på tværs af hele byggeriets værdikæde og forbedrer samarbejdet mellem de forskellige aktører.

Data på tværs af værdikæden

”Der er altså et markant besparelsespotentiale i byggeomkostningerne blandt landets store bygherrer, rådgivere og ikke mindst entreprenører. Det kan især opnås gennem et styrket samarbejde på tværs af værdikæden, hovedsageligt i forhold til mulighederne for at optimere relationen mellem projekterings- og udførelsesfasen”. Det siger Elly Kjems Hove, der er Underdirektør i DI Byggeri.

Elly Kjems Hove deltager i paneldebatten om digitalisering i byggeriet, som repræsentant for den samlede branche og DI ByggeriDer er altså et markant besparelsespotentiale i byggeomkostningerne blandt landets store bygherrer, rådgivere og ikke mindst entreprenører. Det kan især opnås gennem et styrket samarbejde på tværs af værdikæden, hovedsageligt i forhold til mulighederne for at optimere relationen mellem projekterings- og udførelsesfasen, 
Elly Kjems Hove, Underdirektør DI Byggeri

Digitalisering i byggebranchen handler altså i høj grad om udveksling af data, og på det punkt bakkes Elly Kjems Hove op af Karsten Hjarsø, der er administrerende direktør i Jensen Gruppen. Han erkender ganske enkelt, at den danske byggebranche ikke har været god nok til dataopsamling – og i øvrigt stadig ikke er det. Det skal der ændres på, for datadrevne beslutninger er med til at sikre det gode byggeri.

Anbefalet til dig: Paneldebat: “Er digitalisering fremtidens fundament i byggeriet?

For mange unødige chancer

”Byggebranchen har jo været en forholdsvis konservativ branche, hvor man ofte i lidt for høj grad har stolet på egne evner og taget unødige chancer med projekter, der har været alt for risikobetonet”, siger Karsten Hjarsø. Samtidig understreger han imidlertid, at den danske byggebranche er karakteriseret ved en sand underskov af mindre aktører for hvem det at tage de digitale værktøjer i brug kan være en investeringstung affære.

Byggebranchen har jo været en forholdsvis konservativ branche, hvor man ofte i lidt for høj grad har stolet på egne evner og taget unødige chancer med projekter, der har været alt for risikobetonet,
Karsten Hjarsø, CEO Jensen Gruppen

”Det kan være ret uoverskueligt at vælge lige præcis de værktøjer, virksomheden har brug for”, føjer Karsten Hjarsø til, og dette synspunkt understøttes af Anders Holm Jørgensen, der er landechef i Unit4, som blandt andet leverer målrettede ERP-løsninger til entreprenørerne i byggebranchen. Som leverandør skal man derfor blive bedre til at fortælle om mulighederne i digitalisering.

Læs også: Digitalisering er fundamentet for god økonomi og sund konkurrenceevne

Større krav til rådgivning

”Vi skal i langt højere grad være i stand til at kunne påtage os rådgiverens rolle og bære vores løsninger helt ind i maven på vores kunder, så vi kan hjælpe dem med at skabe sammenhæng mellem koncernøkonomi og projektøkonomi. Konkret kommer det blandt andet til udtryk ved at give projektlederen adgang til de nødvendige data helt ude på byggepladsen”, forklarer Anders Holm Jørgensen.

Anders Holm Jørgensen vurderer at digitalisering er fundamentet for god økonomi og sund konkurrenceevne i byggebranchenVi skal i langt højere grad være i stand til at kunne påtage os rådgiverens rolle og bære vores løsninger helt ind i maven på vores kunder, så vi kan hjælpe dem med at skabe sammenhæng mellem koncernøkonomi og projektøkonomi. Konkret kommer det blandt andet til udtryk ved at give projektlederen adgang til de nødvendige data helt ude på byggepladsen,
Anders Holm Jørgensen, Landechef Unit4

Men hvad kom først – hønen eller ægget? I følge Karsten Hjarsø fra Jensen Gruppen har den lave indtjening langt hen ad vejen været med til at bremse digitaliseringsprocessen i byggebranchen samtidig med, at det altså også er digitaliseringsprocessen, der skal være med til at øge den. Hans råd til den danske byggebranche er imidlertid at komme i gang og få lagt en strategi.

Anbefalet til dig: Paneldebat: “Er digitalisering fremtidens fundament i byggeriet?

Der skal sættes i gang nu

”Det synspunkt kan jeg kun støtte. Der er næppe nogen tvivl om, at hvis man ønsker at fremtidssikre sin forretning, er det nu, digitaliseringsprocessen skal sættes i gang. Heldigvis oplever vi stor interesse blandt vores medlemsvirksomheder, men det handler i høj grad også om at tydeliggøre såvel en attraktiv forretningsmodel som den værdi, virksomhederne kan tilføre deres kunder”, uddyber Elly Kjems Hove fra DI Byggeri.

Anders Holm Jørgensen fra Unit4 understreger endvidere vigtigheden af, at branchens aktører forstår hinandens forretningsmodeller. Digitaliseringsprocessen handler altså både om datamæssig og forretningsmæssig transparens, hvilket vil være med til at understøtte en fælles holdånd, der kan blive til en gevinst for alle de aktører, der er involveret i et givent projekt.

Tags: ,
Debat: Er digitalisering fremtidens fundament i byggeriet?
Danske entreprenørvirksomheder går tilsyneladende glip af et ikke uvæsentligt forretningspotentiale – på trods af at mange digitale værktøjer allerede ér klar til brug. Klar til at øge digitaliseringsgraden i den enkelte virksomhed inden for byggeriet.
Men digitalisering er ikke nødvendigvis så rosenrødt, som det lyder. Med muligheder følger en række udfordringer.
Moderator Christiane Vejlø tager os igennem 45 minutters paneldebat, hvor Karsten Hjarsø fra Jensen Gruppen, Elly Kjems Hove fra Dansk Industri og Anders Holm Jørgensen fra Unit4 sætter fokus på øget digitalisering af den enkelte entreprenør virksomhed.
I debatten adresserer vi tre overordnede emner:
  • Hvor er vi lige nu og hvad er udgangspunktet?
  • Hvad er der egentlig af muligheder og hvad kan vi hente ved digitalisering?
  • Hvad er det vi skal gøre og hvordan handler vi her fra?

Hvornår? Webinar On Demand.

Få adgang og se debatten: Klik på linket her