Produktion i 6D kan bedst beskrives på den måde, at små svævende paletter (Shuttles) ved hjælp af magnetisme transporterer emnerne friktionsløst og helt frit hen over et produktionsbord i seks dimensioner.

Produktion i 6D giver nye og fantastiske muligheder

6D og Adaptive Manufacturing er svaret på en række af de udfordringer, produktionsvirksomhederne møder i dag. Reelt er der tale om et paradigmeskift – men dog ikke for alle. Teknologien skal nemlig kun anvendes, hvor den virkelig tilfører værdi.

Verdens produktionsvirksomheder står i dag over for fire markante udfordringer. Mindre og mere varierede ordreserier, kortere levetid på produkterne, uforudsigelig efterspørgsel samt opfyldelse af meget brugerspecifikke ønsker. Det er noget, der kan sætte selv den mest velfungerende produktionslinje på en alvorlig prøve og kræver i virkeligheden, at produktion som begreb skal tilgås på en helt ny måde, hvis konkurrenceevnen skal sikres.

Men hvordan er det nu muligt? Det er det gennem anvendelse af helt ny teknologi, der så at sige frigør produktionsprocessen fra faste, mekaniske omstillinger og gør det muligt helt frit at flytte emner frem og tilbage, op og ned samt rotere og dreje dem uden nogen form for rumlig binding. Teknologien hedder 6D og åbner op for Adaptive Manufacturing, hvilket kan lade sig gøre gennem anvendelse af magnetisme.

Begrebet 6D Adaptive Manufacturing kan synes noget abstrakt, og det er det vel i princippet også. Samtidig er det et paradigmeskift i den måde, hvorpå vi tænker produktion,
Martin Fogh Larsen, Head of Nordic Business Development, B&R-Industrial Automation.

Skal anvendes med omtanke

”Der er fantastiske muligheder i denne nye teknologi, men det skal samtidig understreges, at det kun giver mening at anvende den i produktionen, hvor den rent faktisk tilfører værdi. Det giver f.eks. ikke mening at anvende teknologien som 1:1 erstatning for konventionelle transportanlæg. Den skal kun sættes ind præcis dér, hvor man ser årsagerne til nogle af de udfordringer, der er nævnt i starten af artiklen. Her er den til gengæld klart en overvejelse værd”. Det siger Head of Nordic Business Development Martin Fogh Larsen fra B&R-Industrial Automation i Odense.

Læs også: B&R varsler starten på flerdimensionel produktion med ACOPOS 6D

Der kan imidlertid være flere årsager til, at 6D Adaptive Manufacturing er sund fornuft. Blandt andet, hvis man ønsker en mere optimal udnyttelse af sine produktionsfaciliteter. Eksempelvis kan nævnes, at det er muligt ikke blot at reducere pladskravene, men også at øge produktionen markant på mindre plads. En konkret case viser således en øget produktivitet på 31 pct. samt et reduceret footprint på 51 pct. i forhold til et nuværende setup med konventionelle transportbånd.

Anvendelse af magnetisme giver produktion i 6D fuld rumlig bevægelighed. Det vil sige, at emnerne frit kan bevæges frem og tilbage, op og ned samt roteres og drejes. Her ses et eksempel, hvor emnerne tiltes.

Meget hurtig Batch Change Over

”Konceptet kan nok bedst forklares på den måde, at små svævende paletter (Shuttles) ved hjælp af magnetisme kan transportere et emne fuldstændig friktionsløst og frit hen over et produktionsbord i seks dimensioner. Der er altså ikke længere nogen form for slitage eller fysiske begrænsninger for bevægelsesfriheden, lige som opbygningen af de enkelte stationer, hvor der skal udføres en proces, opnår maksimal fleksibilitet”, siger Martin Fogh Larsen videre.

Læs også: Mekatroniske systemer specielt til industriel drift, der kører døgnet rundt

En af nøglefaktorerne er markant mindre BCO-tid. BCO står for Batch Change Over og indikerer den tid, det tager at skifte mellem forskellige produktionsserier. Afdækningen af 6D anvendeligheden sker ved hjælp af diskret flow simulering, som cost-effektivt gør det muligt, baseret på kundens reelle produktions scenarier, hurtigt og effektivt at simulere den mest effektive konfiguration samt kørselsform, inden der reelt bygges noget.

Paradigmeskift i produktionen

Ifølge Martin Fogh Larsen er en af de største udfordringer netop nu at forstå værdien og mulighederne af teknologien på en forståelig måde. Simulering er derfor et fantastisk værktøj til at afprøve og dokumentere værdien.

”Det gælder både ude i virksomhederne og hos de maskinbyggere, vi samarbejder med. Begrebet 6D Adaptive Manufacturing kan synes noget abstrakt, og det er det vel i princippet også. Samtidig er det et paradigmeskift i den måde, hvorpå vi tænker produktion”, forklarer Martin Fogh Larsen og understreger, at pre-design fasen er blevet endnu vigtigere, end den har været tidligere. Ved hjælp af diskret simulering er det imidlertid meget enkelt at afdække værdien i teknologien og dermed spare såvel maskinbyggerne som kunderne for mange spildte konceptudviklingspenge.

Læs også: B&R varsler starten på flerdimensionel produktion med ACOPOS 6D