”Hvor en række andre produktionsindustrier er kendetegnet ved integrerede værdikæder med processer, der i vid udstrækning er koordinerede, er byggeriet kendetegnet ved en meget lav grad af integration mellem de forskellige led i værdikæden”, siger Frederik Krogsøe, projektleder i ConTech Lab.

Rådgiverne skal være i øjenhøjde med håndværkerne

Brudte kommunikationskæder i byggebranchen medfører unødige fejl. De kan imidlertid undgås, hvis rådgiverne i projekteringsfasen får større overblik over præcis, hvilken information, håndværkeren skal bruge for at kunne udføre sit arbejde bedst muligt.

ConTech Labs Pionérprojekt om styrket vidensflow mellem projektering og udførelse handler om at løse en ældgammel udfordring. Nemlig at sikre den bedst mulige kommunikation fra skrivebordet ud til byggepladsen. Hvis ikke der er det optimale vidensflow mellem projektering og udførelse, kan mange ting gå galt. Ikke mindst fordi håndværkerne på pladsen kan komme i den situation, at de træffer uhensigtsmæssige beslutninger, hvis ikke de har det korrekte grundlag at udføre deres arbejde på.

”Risikoen for misinformation har altid været der, men selv i en tid, hvor digitale værktøjer gerne skulle give et mere smidigt og effektivt workflow, er den faktisk ikke blevet mindre. Måske snarere tværtimod”, siger projektleder Frederik Krogsøe fra ConTech Lab. Tidligere kunne misforståelser hurtigt rettes med en snak på pladsen, men byggebranchens meget forskelligartede tilgang til digitalisering samt lave grad af integration er et benspænd.

Det handler om at komme øjenhøjde med håndværkeren, og det fokus skal projektet være med til styrke.
Frederik Krogsøe, projektleder i ConTech Lab

Misforståelser og forsinkelser

”Hvor en række andre produktionsindustrier er kendetegnet ved integrerede værdikæder med processer, der i vid udstrækning er koordinerede, er byggeriet kendetegnet ved en meget lav grad af integration mellem de forskellige led i værdikæden”, siger Frederik Krogsøe videre. Særligt projekterings-, udførsels- og driftsfasen er afkoblet fra hinanden, og det overordnede billede er karakteriseret ved brudte kommunikationsstrømme.

Det er denne fragmenterede værdikæde, som i sidste ende ofte kan skabe misforståelser og forsinkelser. Derfor skal rådgiverne i projekteringsfasen blive bedre til at forstå præcis, hvilken information, den enkelte håndværker har brug for med henblik på at kunne udføre sit arbejde bedst muligt. Nemlig hvilke tegninger, der skal være tilgængelige, og hvilken information, de skal rumme.

Bedre planlægning og dialog

”Det handler om at komme ned i øjenhøjde med håndværkeren, og det fokus skal projektet være med til styrke”, siger Frederik Krogsøe videre. Det skulle gerne munde ud i et værktøj samt en metode til planlægning af samprojektering. Pionérprojektet sætter derfor fokus på, hvordan bedre planlægning og en rettidig dialog mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør under projektering, planlægning og udførelse kan være en løsning.

Digitalisering kan være en hjælp, men du får ikke teknologi til at virke, hvis ikke processen virker. Det betyder, at vi ikke bare kan sætte strøm til byggebranchen og regne med, at alt fremadrettet sker automatisk.
Rolf Simonsen, programdirektør i Værdibyg

ConTech Lab vil med udgangspunkt i evalueringen af et konkret byggeprojekt fokusere på, hvorledes man tilrettelægger processen, så den understøtter et effektivt, og behovsdrevet informationsflow under samprojektering. Værdibyg er projektpartner med henblik på at kunne trække på erfaringer med metoderne fra Lean Construction og tidligere analyser af faseskift i byggeriet.

Processen skal være veldefineret

“Digitalisering kan være en hjælp, men du får ikke teknologi til at virke, hvis ikke processen virker. Det betyder, at vi ikke bare kan sætte strøm til byggebranchen og regne med, at alt fremadrettet sker automatisk”. Det siger Rolf Simonsen, der er programdirektør i Værdibyg og i et af ConTech Labs pionérprojekter. Han understreger således vigtigheden af, at samarbejde og teknologi tænkes sammen, når ny teknologi introduceres, er det vigtigt at tænke på fordelene for hele branchen.

Bedre samarbejde giver bedre bundlinje

”For mig at se gælder det om, at vi i byggebranchen skal arbejde for at gøre hinanden bedre. Det synes jeg denne platform i regi af ConTech Lab er god til således, at vi kan finde frem til et fælles format for god og effektiv informationsudveksling”. Det siger Digital Transformation Director Niels Treldahl fra COWI, og han føjer til, at evnen til at kunne samarbejde er en af måderne, hvorpå man kan gøre sin virksomhed interessant. COWI arbejder tæt sammen med Aarsleff, og her siger VDC Team Manager Jonathan Skovgaard Madsen, at netop byggeriets fragmenterede værdikæde kan være en udfordring. Derfor gælder det om at skabe den rette forventningsafstemning, når et byggeri sættes i gang. Alt andet lige er det også med til at skabe bedre indtjening til gavn for bundlinjen.

Tags: , , , ,

3 årsager til en afkoblet værdikæde

1. Forskelligartet fokus på digitalisering og teknologi i projekterings- og udførelsesfasen.
2. Processer, metoder og værktøjer er ikke afstemt og information flyder kun én vej; fra projektering til udførelse.
3. Der er mange niveauer, fagligheder og discipliner på et byggeprojekt, hvorfor det til tider kan være svært at forstå hinandens motivation, målsætninger og behov.

ConTech Labs pionérprojekter

I løbet af 2021 gennemfører ConTech Lab en række pionérprojekter. De tager alle afsæt i en konkret brancheudfordring og gerne i et konkret byggeprojekt med en overordnet målsætning om at skabe øget produktivitet eller bæredygtighed.

I arbejdet med pionerprojekter indgår flere virksomheder på tværs af værdikæden samt en række eksperter og videnspersoner. Projektet udgør et faciliteret forløb, der strækker sig over 2-4 måneder, hvor resultatet af pionerprojekterne skal være direkte målbart, og erfaringerne kunne implementeres på tværs af branchen.

Se mere om ConTech Lab her