Sponseret af Salesforce

"AI er klar, vi kender det og ved, at det kan bidrage til en bedre kundeoplevelse, fra det private til det offentlige - og mere til" - Michael Zink, Salesforce. Foto: Colourbox.

Digitaliseringens næste trin er drevet af AI

Digitalisering har været et varmt emne i lang tid. Jeg har før skrevet om digitaliserings-forvirring, men ser man på digitaliseringens næste naturlige skridt, mener jeg nu, at det ligger lige for. Jeg tænker på implementering og ­u­dnyttelsen af AI – kunstig intelligens.

Vi producerer i dag mere data end nogensinde – faktisk er det sket en eksponentiel udvikling, og Forbes har skrevet, at vi når 163 Zettabytes data i 2025. Det svarer til 163 trillioner gigabytes. Med så stor en mængde information, har vi ikke en jordisk chance for manuelt at sortere, administrere, forholde os til indholdet endsige organisere os ud af den udfordring. Vi har brug for hjælp.

Heldigvis har vi kunstig intelligens – AI – der kan bidrage til at skabe overblik og indsigt. Det er afgørende fordi kunderne – der leverer en stor mængde af førnævnte datamængde, forståeligt forventer at virksomhederne anvende informationerne til at forbedre kundeoplevelsen. De forventer også tempo – og indsigt i deres individuelle ønsker og interesser. Kun AI kan hjælpe os til at løfte den opgave.

En anden udfordring, der relaterer til ovennævnte er at alt for mange virksomheder stadig arbejder silo-opdelt, hvor det i stedet er af afgørende betydning at al information bliver koordineret. Bliver informationerne ikke delt mellem afdelingerne, samlet og bearbejdet vil kunden aldrig få den forbedrede kundeoplevelse de forventer. Men også det kan AI hjælpe til. Og det kan være mere end uheldigt som virksomhed, ikke at være på forkant og følge med udviklingen.

Ifølge analyser fra Salesforce, skal der i en meget nær fremtid nemlig kun een dårlig oplevelse til for at kunden er væk. Brand loyalitet er en ting fra fortiden. Men vi kan fastholde kunderne længere, ved at give dem hvad de efterspørger, hurtig og personlig service og problemløsning, 1:1 oplevelser – og AI er redskabet, der kan sikre det.

Jeg er over­bevist om at AI vil ­ændre ­erhvervslivet – herunder salg, markedsføring, kundeservice
– ja hele ­samfundet, de ­kommende år.
Michael Zink, Salesforce

Jeg er overbevist om at AI vil ændre erhvervslivet – herunder salg, markedsføring, kundeservice – ja hele samfundet, de kommende år. Ikke mindst fordi vi kommer til at få et mere nært og naturligt forhold til computere og AI. Vi skal tale med dem. Allerede nu sker det. Salesforce researchere har netop bygget en model, der kan håndtere 10 udfordringer simultant. Herunder evnen til at bearbejde sproglige elementer som humor, ironi, tonefald m.m. der bliver analyseret og håndteret.

AI er klar, vi kender det og ved, at det kan bidrage til en bedre kundeoplevelse, fra det private til det offentlige – og mere til. Fra at tænde lyset, til at bestille en rejse, booke en lejebil eller finde informationer på nettet – samt opgaver der er ekstremt meget mere komplicerede, som at finde system i kræftceller eller logik i adfærdsmønstre.

Men digitalisering er for mig mere en naturlig del af udviklingen. Det er IT-evolution og digital transformation. Jeg tænker her på summen af hvad der bliver muligt gennem brug af computere, software, det at vi er forbundne og opkoblede samt data. Og hvad kan vi bruge det til?

En hel del – men den vigtigste læring er nok, at det handler om at være parat. Det handler først og fremmest om at være transformationsparat. Udnyt dine data, få ny viden og bedre viden og vær parat. For ændringerne kommer, det er sikkert – men de behøver ikke komme bag på nogen.

 

Michael Zink, Salesforce