Thomas Clemmen Christensen skal være med til for alvor at transformere Inspari’s kompetencer fra den private til den offentlige sektor.

Fremtiden er at kunne spå om fremtiden

Data og AI-konsulenthuset Inspari opruster nu på sine ydelser til den offentlige sektor. Løsninger, der bygger på analytics og kunstig intelligens, skal gøre det muligt for kommuner og regioner at tilvejebringe en mereffekt på kerneydelsesområder og optimering af selve ressourceanvendelsen.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund, og borgernes accept af de digitale processer er høj. Vi har tilmed overflod af data og knaphed på evnen til at analysere dem. Det giver et rigtig godt udgangspunkt for implementering af løsninger, der kan give mere målrettede indsatser samt endnu bedre borgerservice, og netop den offentlige sektor er et af de indsatsområder, Data og AI-konsulenthuset Inspari nu øger sit fokus på.

Det sker med ansættelsen af den 48-årige Thomas Clemmen Christensen, der nu skal lede denne indsats i Inspari. Med en cand.merc.-uddannelse i bagagen samt mere end 10 års erfaring med rådgivning inden for Analytics, Big Data og Business Intelligence fra blandt andre SAS Institute og KMD skal han være med til for alvor at transformere Inspari’s kompetencer fra den private til den offentlige sektor.

Inspari er specialist i analytics løsninger og leverandør til en lang række private virksomheder. Men det er bestemt ikke kun, når man f.eks. køber en vare på nettet, at borgerne stiller stadig større krav om god service. Det gør de i høj grad også, når de interagerer med det offentlige,
Thomas Clemmen Christensen.

Bedre borgerservice – og kommunikation

”Inspari er specialist i analytics løsninger og leverandør til en lang række private virksomheder. Men det er bestemt ikke kun, når man f.eks. køber en vare på nettet, at borgerne stiller stadig større krav om god service. Det gør de i høj grad også, når de interagerer med det offentlige”, siger Thomas Clemmen Christensen.

Inspari har allerede en række offentlige kunder – blandt andre flere kommuner – i porteføljen, men potentialet er stort i en tid, hvor en af de største opgaver i sektoren er effektivisering – og digitalisering af borgervendte indsatser, uden at det nødvendigvis kommer til at koste mere på bundlinjen i budgetterne

Læs også: Syddansk Erhvervsskole anvender data til at forebygge frafald

Potentiale i prædiktiv analyse

For halvandet år siden præsenterede den forrige regering ”National strategi for kunstig intelligens”, og et af pejlemærkerne i strategien er, at den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse. Det gav ikke mindre end 7 ministre hinanden hånd på ved Digitalt Topmøde 2019 i DR Byen.

”Især inden for området prædiktiv analyse kan kunstig intelligens for alvor komme til sin ret og gøre det muligt for eksempelvis sundhedssektoren at agere pro-aktivt på et givent scenarie. Men det forudsætter naturligvis, at datagrundlaget er i orden, så avanceret analyse er i den grad afhængig af en høj datakvalitet”, siger Thomas Clemmen Christensen.

Digitalt sweetspot i fokus

Den offentlige sektor har allerede et højt niveau, når det gælder digitalisering, så det er især i det vigtige sweetspot mellem netop analyse og data, at Inspari kan byde ind med høj specialiseret kompetence. Avanceret analyse af organisationens data har nemlig potentiale til at reducere risiko, skabe større effekt med færre ressourcer og ikke mindst forene medarbejderne om den konkrete opgave.

”Der var engang, hvor det at finde den ”berømte” nål i høstakken i bedste fald var tidskrævende og i værste fald umuligt. Men med anvendelsen af kunstig intelligens er det nu muligt at forudse scenarier, som ikke tidligere var mulige at forudse. Fordelen ved kunstig intelligens er nemlig, at der ikke er tale om en statisk, men en dynamisk teknologi, der bliver klogere og klogere for hver opgave, der løses”, siger Thomas Clemmen Christensen.

Læs også: Data og indsigt baner vejen for bæredygtig og intelligent forsyning hos AffaldVarme Aarhus

Tags: , , , , ,
Nemmere at spå om fremtiden

Der vil ske en markant vækst i anvendelsen af kunstig intelligens de kommende år. Hvor kunstig intelligens i dag er i brug i 31 pct. af de offentlige og private virksomheder og organisationer, ventes tallet ifølge undersøgelsen IT i Praksis, der udgives hvert år af Rambøll Management Consulting og Dansk IT, at være steget til 87 pct. om blot 3 år. 57 pct. af respondenterne i undersøgelsen er allerede i dag i gang med at undersøge mulighederne.

Som opfølgning på den nationale strategiplan igangsatte Digitaliseringsstyrelsen 13 signaturprojekter i de danske kommuner og regioner. Et af de fælles omdrejningspunkter er at netop at gøre nemmere at finde den berømte nål og forudsige givne scenarier, især inden for social- og sundhedssektoren – og med de rigtige digitale kompetencer er det slet ikke så svært at spå om fremtiden, som det har været.