Sponsoreret af Rockwell Automation

Digitaliser din grønne omstilling

Parallelt med pandemien faldt det globale CO2-udslip til glæde for mange og til gavn for kloden. Men baggrunden var en markant opbremsning og nedlukning og det er ikke bæredygtigt i længden. Vejen til succesfuld og holdbar grøn omstilling går snarere via ny teknologi, digitalisering og automatisering. Vi skal arbejde smartere.

COVID-19-pandemien har atter åbnet vores øjne for de udfordringer, det globale CO2 udslip udgør for vores klima. Da verden lukkede ned, gik der ikke ret lang tid, førend satellitbilleder viste os alle en tydelig effekt af nedlukningen af tusindvis af industrivirksomheder. Et fald i CO2- udslippet på næsten 8 pct. til et niveau, der var det laveste i mere end 10 .

Mere for mindre

Det har betydet en øget bevidsthed blandt virksomheder og beslutningstagere omkring, hvad det konkret betyder, når ressourceforbruget mindskes. Og derfor ser endnu flere på, hvad vi kan gøre for at mindske forbruget af verdens ressourcer. En af de store knapper, der kan skrues på, er hastigheden i virksomhedernes grønne omstilling. Og for mange virksomheder står en digital transformationsproces forrest i køen. Der er ikke brug for mindre mad eller mindre medicin. Tværtimod. Men vi skal kunne fremstille de nødvendige goder smartere.

Læs også: Digital Transformation: The 2020 Customer Insight Report

Hvert led i produktionen tæller

Ved du hvordan du får mest værdi og output ud af dine eksisterende  anlæg, maskiner og processer? Og kan du træffe de valg, der hver dag gør din produktion grønnere?

Med et Life Cycle Assesment-udgangspunkt er det muligt at optimere brugen af udstyr og ressourcer, og på den måde spare i tusindvis af liter vand, reducere kilowattforbruget eller forlænge levetiden af det produktionsapparat, du allerede har. Og alle delene påvirker, hvor bæredygtig din virksomhed er.
Felix Langkjaer, Regional Director Nordics & Baltics, Rockwell Automation.

Life Cycle Assessment (LCA) vurdere produkter og produktionssystemers miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus – lige fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, fremstilling af selve produktet til brugen af produktet, inklusive vedligeholdelse og reparation Ved at digitalisere din virksomhed, for du konkret indblik i de enkelte deles performance og får et beslutningsgrundlag, der gør dig i stand til at træffe grønne beslutninger, det batter.

Smart produktion leder til cirkulær økonomi

Vores mission i Rockwell Automation er at forbedre livskvaliteten for verdens befolkning ved at udvide hvad der er menneskeligt muligt. Blandt andet gennem Smart Manufacturing. Et konkret eksempel på Smart Manufacturing er projektet ’Kalundborg Symbiosen’, som Rockwell Automation er aktiv medspiller i. Kalundborg Symbiosen vil være verdens førende industrielle symbiose med en cirkulær tilgang til produktion. Det er et lokalt partnerskab, med 11 offentlige og private virksomheder, hvor man tilvejebringer, deler og genanvender ressourcer for fælles og øget værdiskabelse.

Læs også: Digital Transformation: The 2020 Customer Insight Report

Grøn forretning er god forretning

Her er digitalisering og bæredygtighed smeltet tæt sammen, og et spildprodukt fra én virksomhed kan blive til en ressource i en anden. De 11 virksomheder har sammen med deres rådgivere skabt et netværk af energimæssigt forbundne kar, som gør det muligt at spare 100 gigawatt energi, 3,6 mio. ton vand samt 635.000 ton CO2. Det er godt for miljøet – og det giver en samlet bundlinjebesparelse på 150 mio. kr. Det beviser med al tydelighed, at grøn omstilling også er en god forretning.

Tags: , ,
Få indblik i hvordan digital transformation påvirker EMEA-organisationer

Download ‘Digital Transformation: Customer Insight’ rapporten fra 2020 og få indsigt hvordan det går for din branche. Rapporten er et resultat af en grundig undersøgelse blandt 350 globale beslutningstaere.

Du får indsigt i:

  • De vigtigste områder der kan forbedres
  • De forskellige faser og tilgange til digital transformation
  • Hvilke teknologier betragtes som mest afgørende for succes
  • Hvilke udfordringer vil du sandsynligvis møde, når IT og OT konvergerer

Hent rapporten her: Digital Transformation: Customer Insight